KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 24 september 2018

Klokkenluider Nico van den Ham doet ook aangifte tegen officier van justitie mr. Judeska Hooker

Misdrijven
De afgelopen tijd wordt Melder van Misstanden en Klokkenluider Nico van den Ham intensief bezig gehouden betreffende de gerechtelijke misdrijven die maar liefst vier tot op het bot verrotte, corrupte officieren van justitie, een rechter en de handlangers van deze kliek (kantoorpersoneel), op hem toepassen. 

Aangifte
Dat kost Nico veel geld, maar vooral ook héél erg veel tijd. Wij publiceren alles wat met de meer dan beestachtige klokkenluidersvervolging van Nico van den Ham te maken heeft. Ook zaken van >>> anderen komen op deze site nog steeds aan de orde. Door die andere zaken en dat chronische tijdgebrek, nu pas de publicatie van de aangifte die Nico van den Ham op 12 september 2018 deed tegen de criminele officier van justitie, mr. J. Hooker.

GEENSTIJL
Van officier van justitie mevrouw mr. Hooker konden wij geen foto vinden. Mr. Judeska Hooker is een jonge vrouw die tot voor kort te zien was in een video op 'GEENSTIJL'. Die video 'doet het plotsklaps niet meer'. Opvallend is dat als Melder van Misstanden Nico van den Ham corrupt Zwart Toga Tuig benoemt in zijn video's en/of in artikelen op deze site, snel alles wat van en over deze criminelen op internet staat, binnen de kortste keren is verwijderd.

Briefpapier
Officier van jusitie, mr. Alexandros Sarranroudis, verwijderde onmiddellijk zijn 2 Facebook-accounts toen wij over deze deze corrupte Openbaar Ministerie schurk het artikel >>> Officier van Justitie mr. Alexandros Sarantoudis veegt justitiële reet                    af met briefpapier van Nico van den Ham publiceerden.       
  


Hieronder de aangifte tegen mr. Judesca Hooker:  


Hoofdofficier van justitie mr. H.E. Hoogendijk

AANGIFTE

Persoonlijk tegen ontvangstbevestiging afgegeven aan de centrale balie van de rechtbank te Utrecht (Vrouwe Justitiaplein 1)


N.G. van den Ham                                                              12 september 2018               
XXXXXXXXXXXX XXX                                           
XXXX XX Amsterdam                                 
nico.vandenham@gmail.com                                    >>> Link aangifte
Tel: 06-19215778                                            >>> Bijlage

Aan:

Hoofdofficier van justitie                                        
mw. mr. H.E. Hoogendijk
Arrondissementsparket Midden-Nederland

Herman Gorterstraat 5
3511 EX Utrecht


Hoofdofficier van justitie of plaatsvervanger,

Hierbij doe ik, Nicolaas Gijsbertus van den Ham, aangifte tegen officier van justitie mevrouw mr. J. Hooker wegens gerechtelijke zwendel, oplichting, ongelijke behandeling in het recht, discriminatie en het doelbewust frustreren van een gerechtelijk proces.

Op 1 mei 2018 leverde ik tegen ontvangstbewijs een brief af bij het Openbaar Ministerie bestemd voor officier van justitie, mr.J. Hooker
Dat schrijven, gedateerd 1 mei 2018 had betrekking op mijn strafzaak met het parketnummer: 96-028859-18.

Mr. Hooker heeft mijn brief op geen enkele wijze beantwoord en zij heeft daardoor dan ook niet gereageerd op mijn verzoek, zoals in die brief van 1 mei 2018 (zie bijlage) is omschreven.

Anderen, die vergelijkbare verzoeken indienen, worden wél door het Openbaar Ministerie gehonoreerd! Mijn persoon, ondergetekende, N.G. van den Ham, wordt, door geen enkele reactie te geven, daarentegen als een stuk vuil behandeld. Ik word niet gelijk behandeld in een gerechtelijke procedure en dat is in strijd met bepalingen die liggen verankerd in de grondwet, andere nationale wetsartikelen en internationale verdragen.

Onderwijl wordt de procedure wél gewoon voortgezet waardoor bepaalde aspecten niet meer kunnen worden behandeld. Daardoor is van een eerlijke gerechtelijke procedure geen sprake. 


Door deze juridische oplichterij worden mijn mensenrechten in ernstige mate geschonden en dat beïnvloedt mijn leven op een zeer ingrijpende wijze, in negatieve zin. Door het justitiële gezwendel van officier van justitie, mr. J. Hooker, kan ik mij op geen enkele wijze voorbereiden betreffende mijn verdere verdediging in deze gerechtelijke procedure. Officier van justitie mr.J. Hooker heeft met haar niet reageren op mijn brief het proces in ernstige mate verstoord. Van een eerlijk rechtmatig proces is dan ook geen sprake. 

Mevrouw mr. Hooker heeft zich door dit alles, gelet op onder andere de bepalingen die liggen verankerd in artikel 1 van de Grondwet, artikel 14 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), artikel 6 lid 3 onder b EVRM, artikel 14 lid 3 en artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (BUPO), schuldig gemaakt aan onder andere discriminatie jegens mijn persoon.

Samenvattend:

Ik, Nicolaas Gijsbertus van den Ham, geboren op 17 januari 1953 te Zeist, wonende aan de XXXXXXXXXXXXX XX te Amsterdam doe bij deze aangifte tegen officier van justitie mevrouw mr. Hooker, van het arrondissementsparket te Utrecht wegens: gerechtelijke zwendel, oplichting, ongelijke behandeling in het recht, discriminatie en het doelbewust frustreren van een gerechtelijk proces met het parketnummer: 96-028859-18 .


N.G. van den Ham                                                               >>> Bijlagen: 1
Journalist


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.