KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 1 augustus 2018

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis doet Nico van den Ham een 'meer dan fantastisch' aanbod!

Bezoekersaantallen
Nadat ik van zorgverzekeraar
Zilveren Kruis enkele weken geleden
dit >>> declaratieoverzicht had gekregen, stuurde ik hen een open antwoord e-mail die ik in dit
>>> artikel op deze website publiceerde. Blijkbaar zitten de buitenproportionele zorgkosten velen heel erg hoog, want de bezoekersaantallen (en de reacties) op dat artikel waren enorm!

Twitter
Op Twitter, waar ik de artikelen op deze site promoot, kreeg ik van het Zilveren Kruis een tweet met de mededeling dat zij het daar bij de zorgverzekeraar vervelend vonden dat ik zo in de moeilijkheden zat en dat zij snel contact met mij zouden opnemen. Inmiddels is deze tweet om onduidelijke redenen wel weer verwijderd. 

Antwoord 
Vervolgens kreeg ik van de zorgverzekeraar een heel vriendelijk opgestelde brief. Die brief vindt u hier >>> reactie Zilveren Kruis.

Rechters
Net zoals corrupte >>> officieren van justitie en criminele >>> rechters dat doen, ging de zorgverzekeraar in haar vriendelijke brief niet in op het belangrijkste dat ik in mijn e-mail aan hen had gemeld, citaat: 'Ik kan die € 166,66,- dan ook absoluut niet betalen. De boodschappen zijn nooit eerder zo duur geweest als nu, dus ook een betalingsregeling is ​​niet haalbaar'. Einde citaat.

Debiteurenmanagement 
De manager, Jeroen van de Werken, van het Debiteurenmanagement van het Zilveren Kruis ging dus volledig voorbij aan het gegeven, dat ik hem had medegedeeld, dat een betalingsregeling niet kon, omdat ik dan geen eten meer zou kunnen kopen. 

LAVG Gerechtsdeurwaarders
Jeroen van de Werken meldde in zijn vriendelijk opgestelde schrijven nog wel even fijntjes; citaat: 'Naast € 166,66 is er een dossier bij LAGV. Voor meer informatie neemt u contact op met LAVG'. Einde citaat. LAVG is een gerechtsdeurwaarder. Dat dossier is goed voor € 1.048,16, zo meldde LAVG mij op 18 januari jl. Voor die € 1.048,16, die inmiddels wel meer geworden zal zijn, willen de grootgraaiers ook wel een regeling treffen, zo bieden zij in al hun brieven die ik van hen krijg aan. Ik heb nog veel meer van die, al dan niet vriendelijk opgestelde, brieven van (andere) deurwaarders waar mij betalingsregelingen worden aangeboden.

Misdrijf

Al dat gedonder met die deurwaarders is gekomen nadat er een zeer levensingrijpend misdrijf, door de Amsterdamse rechter, >>> crimineel mr. C.L.J.M. de Waal, jegens mij is gepleegd. Voordat ik het slachtoffer van deze gerechtelijke schurk was, had ik nimmer schulden en was ik nooit te laat met betalen. In die tijd was ik ook nog niet zo bang voor mijn deurbel. Nu ben ik blij als het weekend is, want in het weekend komen 'ze' meestal niet.  

Belangrijkste
Omdat zorgverzekeraar Zilveren Kruis in haar antwoordbrief niet ingaat op datgene wat hen niet van pas komt, maar ik in mijn e-mail aan hen, als belangrijkste, wel heb opgeschreven, reageer ik niet meer met een e-mail of brief op hun antwoord. Wel zal ik de link naar dit artikel, in een e-mail naar het Zilveren Kruis toezenden zodat ze toch nog wat te lezen hebben.  

Trein
Vanmiddag moet ik weer op reis; dat moet met de trein! Een misdadig duur vervoersbewijs kopen kan ik niet, want ook daarvoor heb ik geen geld. Ik zal wel weer een bekeuring krijgen en ook dat moet er dan nog maar weer bij. In oktober aanstaande is er een rechtszitting veroordelingszitting voor dat zwartrijden. Ik mag, zo blijkt nu al, mijzelf op geen enkele wijze >>> verdedigen. Altijd als ik op stations ben of in de trein zit, moet ik denken aan mensen die in hun wanhoop betreffende hun deurwaarders-ellende als laatste optie/uitvlucht voor zo'n rijdende trein zijn gaan staan. Elke dag is er wel een radeloos iemand in onze verkapte Schurkenstaat der Nederlanden die de spoorwegen daarmee belast.  

Nek
Ik ga niet voor een rijdende trein staan en ga nog even door met overleven, of beter: lijden aan het leven. Voor diegenen die wel zelfmoord gaan plegen, denk ook eens aan de machinist, de conducteur en diegenen die jouw uiteengespatte zooi moeten opruimen. 'Die lucht vergeet je nooit meer', vertelde een machinist, die ik er over had aangesproken en er al meerdere had doodgereden, kortgeleden nog aan mij. Beter is het, als je het dan toch gaat doen, om je nek op de rails te leggen. Dat geeft nauwelijks rommel en de trein kan spoedig weer verder. 

Nico van den Ham i.s.m. de redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Zorgverzekering, Zelfmoord, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Politiek, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.