KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 9 augustus 2018

Rechtbankpresident Mendlik tracht Nico van den Ham middels gerechtelijke schoftenstreek verder te slopen

De trotse, zelfverzekerde, corrupte
 rechtbankpresident mr. Julia Mendlik
Opnieuw een gerechtelijke aanval op klokkenluider, melder van misstanden en eerlijke, recht voor zijn raap, journalist (dus zonder perskaart!) Nico van den Ham. Dit keer door de trotse, zelfverzekerde, maar corrupte rechtbankpresident van Rechtbank Midden-Nederland, mr. Julia Mendlik.

Slachtoffers van criminele rechters die klachten bij rechtbankpresidenten indienen over die rechters krijgen daar vrijwel nooit een inhoudelijk antwoord op, omdat die klachten meestal niet zo goed van pas komen.

Nico van den Ham diende géén klacht in over de tot op het bot verrotte, criminele rechter, mr. C.M.A.T. van der Geest bij rechtbankpresident mr. Julia Mendlik, maar kreeg van haar wél een antwoord, omdat dat antwoord wél goed van pas komt om Nico van den Ham nog verder te slopen.

Klik hieronder op de link voor de brief die Nico van den Ham vandaag bij de centrale balie van de rechtbank in Utrecht tegen ontvangstbewijs gaat afleveren. Uit de brief blijkt waarom mr. Mendlik Nico van den Ham deze gerechtelijke schoftenstreek levert. 

>>> Brief aan rechtbankpresident mr. Julia Mendlik

Zie ook:

>>> Beslissing aanhoudingsverzoek

>>> Proces-verbaal van in het geniep gehouden rechtszitting

>>> Brief aan rechter mr. C.M.A.T. van der Geest

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Zelfmoord, Mensenrechtenschendingen.