KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 13 augustus 2018

Koning Willem-Alexander bij 125-jarig jubileum The Hague Conference on Private International Law

Willem de Zwijger
Regelgeving
Koning Willem-Alexander zal op woensdagmiddag 12 september aanstaande aanwezig zijn bij de viering van het 125-jarig jubileum van The Hague Conference on Private International Law (HCCH). De intergouvernementele organisatie stelt internationale verdragen op (‘Hague Conventions’) om te komen tot uniforme internationale regelgeving. Het gaat om besluiten die uitsluitend door nationale regeringen samen worden genomen en dus niet door een instelling, zoals de Europese Unie, die boven de lidstaten staat. De gezellige middag vindt plaats in Theater Diligentia aan de Lange Voorhout 5 te Den Haag.

Kinderbescherming
HCCH richt zich met name op (internationale) civiele procedures, kinderbescherming en commerciële en financiële wetgeving. De organisatie heeft in totaal 38 Hague Conventions en andere instrumenten ontwikkeld die internationaal breed worden gedragen.


Kinderontvoering
Onder de belangrijkste Haagse verdragen zijn: het vergemakkelijken van het gebruik van openbare akten in het buitenland, interlandelijke adoptie en kinderontvoering. In 2019 rondt de HCCH een nieuw verdrag af over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen.

Verbonden
Aan de organisatie zijn 82 lidstaten verbonden. Ook de Europese Unie is lid. Daarnaast zijn 69 landen (niet-leden) verbonden aan één of meerdere opgestelde internationale verdragen door HCCH. 

Jeugdzorg
Koning Willem-Alexander >>> weet >>> heel >>> goed dat >>> zijn Nederlandse rechters, raadsheren en ander gerechtelijk tuig hun corrupte reet afvegen met zorgvuldig opgestelde bepalingen in internationale verdragen. Dit als die bepalingen niet zo goed van pas komen bij het bevoordelen van instanties, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Misdaadgroep Jeugdzorg!

Uitkeringstrekker
Ondanks die wetenschap van Koning Willem-Alexander belooft het een hele gezellige middag te worden daar in Theater Diligentia waar het feest zal plaatsvinden. De bekendste uitkeringstrekker van onze verkapte schurkenstaat houdt wel van een feestje en gaat dat dan ook niet verstoren. Koning Willem-Alexander zal wijselijk zijn mond houden over de enorme ellende, leed en verdriet wat zijn onderworpen Nederlandse volk wordt aangedaan door het volstrekte schijt hebben aan zorgvuldig opgestelde bepalingen in internationale verdragen. Allemaal in Naam van de Koning. 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Zelfmoord, Mensenrechtenschendingen.