KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 25 juli 2018

Nico van den Ham kan zijn eigen (zorg) risico niet betalen en stuurt Zilveren Kruis een e-mail

'Wij schrijven rond 23 juli 2018 € 166,66 af van uw rekening'

Dat schreef Zilveren Kruis heel enthousiast in een brief/declaratieoverzicht die Nico van den Ham onlangs van de zorgverzekeraar ontving.

Pagina 1 van dat declaratieoverzicht is
>>> hier te zien.

Nico schreef onderstaande e-mail en zond die vandaag naar Zilveren Kruis toe. 

___________________________


Nico van den Ham <nico.vandenham@gmail.com>

06:33 (0 minuten geleden)

aan zorg.financieel

van: Nico van den Ham <nico.vandenham@gmail.com>
aan: zorg.financieel@zilverenkruis.nl

datum: 25 juli 2018 om 06:33
onderwerp: DECLARATIEOVERZICHT ZILVEREN KRUIS
verzonden door: gmail.com


Betreft: declaratie

Uw kenmerk: 935949141-180-0002

Mevrouw/heer,

Op 3 juli 2018 ontving ik van u een declaratieoverzicht betreffende eigen risico. In uw begeleidende brief kondigt u op enthousiaste wijze aan dat u omstreeks 23 juli 2018
een bedrag van € 166,66,- van mijn rekening gaat afschrijven. Tot mijn spijt moet ik u mededelen dat dat niet zal gaan lukken.

Hoe dat komt, is een lang verhaal maar ik zal proberen het u in het kort uit te leggen.
Ik heb in het jaar 2009 iets goeds gedaan voor de maatschappij! Echter, een grote organisatie, de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, was niet blij met mijn actie en maakte van mij een klokkenluider. U weet vast wel wat dat is. Zo niet dan vindt u het >>> hier.

Van Klokkenluiders worden, in een schurkenstaat zoals Nederland is, de levens volledig verwoest! Dat is algemeen bekend, maar dat blijft wel zo. Er is veel gebeurd in de afgelopen 9 jaren. Te veel om allemaal in deze e-mail op te schrijven. Er zijn rechtszaken geweest die mij veel geld hebben gekost.
Alles wat ik naar voren heb gebracht in die procedures wat ten voordele was van mijn persoon, maar wat de klassenrechters niet van pas kwam bij het bevoordelen van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, is door die rechters genegeerd.

In de processen-verbaal van die rechtszittingen was van het door mij naar voren gebrachte niets vermeld. Datzelfde geldt voor de vonnissen. Wel is in die vonnissen valselijk vermeld dat ik mijn stellingen niet heb onderbouwd! Daar had moeten staan, dat de rechter met mijn onderbouwingen en de vele bewijsstukken die ik had (en nog steeds heb) schaamteloos zijn corrupte justitiële reet heeft afgeveegd.

Ik heb dus alle zaken verloren. In mijn wanhoop ben ik een website begonnen en heb al dat onrecht én dat van vele anderen, die in vergelijkbare situaties ook zo het slachtoffer zijn geworden van de rechtspraak, op die website gepubliceerd.

Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot werd daar op een gegeven moment zo kwaad over dat zij de corrupte klassenrechter, mr. R.H.C. Jongeneel heeft ingezet om mijn persoon nog verder kapot te maken.

Mr. Jongeneel heeft voor misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot bij mij een schuld gecreëerd van bijna € 12.000,- Dat was een buitenproportionele dwangsom (dus een boete) plus gerechtelijke kosten. Die boete kreeg ik omdat ik mijn goudeerlijke artikelen over Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot niet van mijn website wilde verwijderen.

Daarna heeft Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot een andere klassenrechter, crimineel mr. C.L.J.M. de Waal, ingeschakeld. Aan hem is gevraagd of hij één van de zwaarste misdrijven die je op een mens kan toepassen, wilde uitvoeren. Ik werd op mijn 63 jaar, zonder dat daar een rechtszaak over is geweest, dus geen hoor en wederhoor, nota bene het beginsel van de rechtspraak, in het geniep door deze rechter voor straf voor mijn artikelen op mijn website dakloos gemaakt.

​Ik ben op ​een extreem ​onrechtmatige wijze dakloos gemaakt door​ mr. C.L.J.M. de Waal. ​Hij​ heeft ​alle bepalingen die liggen verankerd in de huurwet, andere nationale wetsartikelen ​én meerdere internationale verdragen​, waar ook een rechter zich aan moet houden, aan zijn laars gelapt. Van hoeveel medemensen mr. C.J.L.M. De Waal op ​een ongeveer vergelijkbare wijze het leven heeft verwoest​,​ weet ik niet, maar het zullen er ongetwijfeld veel zijn.

In Nederland worden dagelijks tientallen gezinnen met ​(​kleine​)​ kinderen ​uit ​hun huis gesleurd in opdracht van rechters zoals mr. C.L.J.M. de Waal. Een vergelijking met wat er met de ​J​oden gebeurde in de periode 1940-1945 is hier absoluut op zijn plaats. ​Echter met dit verschil​, ​dat nu alle ​'​soorten ​'​van de Nederlandse bevolking aan de beurt komen en ​dus ​niet alleen Joden en zigeuners.

Het is nauwelijks te beschrijven wat er met het leven van een mens (op leeftijd) gebeur​t​ als zijn basisbehoefte, woonruimte, hem/​ ​haar is afgepakt. Alles, maar dan ook alles wat met mijn leven te maken ​had​, ​werd​ daardoor op mijn oude dag overhoop getrokken.
Het komt, zoals dat met de meeste mensen ​van​ boven de 40 ​die dakloos zijn gemaakt, nooit meer goed​!​ Daarom is het dakloos maken ​en houden van mensen ​ook zo​'n zwaar misdrijf.

Ik heb op mijn 63 jarige leeftijd, ziek gemaakt door de jarenlange beestachtige klokkenluidervervolging, als dakloze ​2 winters winter moeten overleven. Dat is gelukt, maar dat heeft veel geld gekost. Zo veel, dat ik nu niets meer heb. Ik ​heb, na die 2 jaren, wel weer woonruimte​. Ik ben, zoals dat met vrijwel elke dakloze gaat, terechtgekomen bij het CAK en betaal torenhoge boetes voor de zorgpremie. Ik ben niet meer dakloos, maar de kans dat ik dat wel weer word is niet gering. Veel is onzeker en verder is het leven een regelrechte hel. Alles wordt nog steeds in het werk gesteld om mijn belabberde situatie nog verder te verergeren! Het komt, zoals ik al eerder meldde, nooit meer goed.

​Mijn gezondheid staat op een laag pitje en de dood staat, ook mede gelet op mijn leeftijd, voor de deur. Gelukkig hoef ik niet zo lang meer! Tot die tijd moet ik doen wat het natuurlijk gevoel mij ingeeft om te overleven. Dat is de huur op tijd betalen (zoals ik altijd heb gedaan) gas, elektriciteit en internet. Dan blijft er bijna niets over. Wat er over blijft besteed ik aan eenvoudig eten. Logisch toch? Zo probeer ik het nog even vol te houden en het definitieve einde uit te stellen.

Ik kan die € 166,66,- dan ook absoluut niet betalen. De boodschappen zijn nooit eerder zo duur geweest als nu, dus ook een betalingsregeling is ​​niet haalbaar.

I​n het kader van openheid, eerlijkheid en in het algemeen belang, wordt deze e-mail ook op mijn website gepubliceerd.

Hopende u zo voldoende te hebben ingelicht.

​In angst afwachtend wat er nu allemaal weer gaat gebeuren, toch nog een armlastige, vriendelijke groet,

Nico van den Ham
Journalist​


___________________________

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Armoede, Klassenrechtspraak, Gerechtelijke Misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.