KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 5 juni 2018

Officier van Justitie mr. Alexandros Sarantoudis veegt justitiële reet af met briefpapier van Nico van den Ham

Alexandros Sarantoudis
De werkwijzen van het tot op het bot corrupte Openbaar Ministerie.

Officier van justitie weigert een belangrijke brief van klokkenluider Nico van den Ham te beantwoorden, maar verwijdert na ontvangst van het schrijven, dat hem niet zo van pas komt, snel zijn 2 Facebook- accounts!

Wat heeft officier van justitie,
mr. Alexandros Sarantoudis,
te verbergen? Facebook

De laffe, abjecte officier van justitie, mr. Alexandros Sarantoudis, geeft geen antwoord op iets wat hem niet zo van pas komt, maar verwijderde wel zijn Facebook-account nadat Nico van den Ham hem op 22 maart 2018 een brief, die te lezen is in dit
>>> artikel, had toegezonden. Kort daarna kreeg Nico een brief van het misdadige Openbaar Ministerie met de mededeling dat de
rechtszitting veroordelingszitting die gepland stond voor 2 mei 2018 werd afgelast. Weer een paar dagen daarna kreeg klokkenluider Nico van den Ham, die al meer dan 9 jaar slachtoffer is van een buitenproportionele, zware en beestachtige klokkenluidersvervolging, een nieuwe dagvaarding aangereikt. Dat is te zien in de video in dit >>> artikel.  

Judesca Hooker
Officier van justitie, mr. Sarantoudis, verwijderde niet alleen zijn Facebook-account, maar trok zich ook terug of werd van de zaak afgehaald! Een nieuwe officier van justitie deed haar intrede. Dat is mr. Judesca Hooker. Zowel de voornaam als de achternaam van deze mevrouw is niet door ons verzonnen, máár...  ook deze officier van justitie focust zich alleen op veroordelen en beantwoordt, net zoals mr. Sarantoudis dat doet, geen brieven waarvan de inhoud haar, bij dat veroordelen, niet zo goed van pas komt.    

Brieven      
Daarna heeft Nico nog meer brieven naar het OM, dus naar de nieuwe officier van justitie op deze zaak, mr. Hooker, toegezonden. Tevens zond Nico op 28 mei 2018 een brief met dezelfde inhoud, als in een brief aan mr. Hooker, naar de rechter die de rechtszitting veroordelingszitting zou gaan behandelen. Dat is rechter mw. mr. C.M.A.T. van der Geest. In die brief schreef Nico over het verwijderen van het Facebook-account van officier van justitie, mr. Alexandros Sarantoudis. Ook schreef Nico dat mr. Sarantoudis een oud Facebook-account, wat hij aan de datums van de berichten te zien niet meer gebruikte, had vergeten te verwijderen of heeft laten staan omdat daar nauwelijks foto's op staan. 

Gepubliceerd
Na al dit geschrijf van Nico van den Ham, die zijn brieven betreffende deze zaak op deze site publiceert, moet mr. Sarantoudis hebben gedacht: 'Nico van den Ham, op onrechtmatige wijze als een stuk vuil behandelen door geen enkele reactie op zijn brief te geven, gaat dat op zijn website plaatsen. Het is beter dat ik (Sarantoudis dus) niet meer met mijn naam en mijn kop op internet te vinden ben'.

Facebook-account nr. 2 
Nadat Nico van den Ham op 28 mei 2018 een brief aan de officier van justitie mr. Hooker èn aan rechter mr. C.M.A.T. van der Geest had verzonden, waarin hij over het verwijderde Facebook-account van mr. Alexandros Sarantoudis èn het oude nog niet verwijderde account meldde, was kort daarna plotsklaps ook dat Facebook-account verwijderd.   

De link - Alexandros Sarantoudis | Facebook - hieronder werkt:

Alexandros Sarantoudis | Facebook

https://nl-nl.facebook.com/alexandros.sarantoudis
Alexandros Sarantoudis is lid van Facebook. Word lid van Facebook om met Alexandros Sarantoudis en anderen in contact te komen. Facebook geeft mensen ...

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Gerechtelijke discriminatie, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.