KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 26 juni 2018

Nico van den Ham spreekt Klaas Dijkhoff (VVD) en Léon de Jong (PVV) aan over criminele rechters.

Al jarenlang vragen wij - samen met een groot aantal anderen - aan Koning Willem Alexander, de minister-president, ministers, staatssecretarissen, Tweede Kamerleden, fractievoorzitters, tv-presentatoren en perskaartjournalisten, om aandacht te besteden aan het massaal plegen van levensingrijpende misdrijven jegens het gewone Nederlandse volk door rechters, raadsheren, advocaten en ander gerechtelijk misdadig Zwart-Toga-Tuig. Tot nu toe zonder ook maar enig resultaat! Melder van Misstanden, Nico van den Ham probeert het nog maar weer eens, want wat moet hij anders? 
Zal het deze keer wel lukken? Start de video en oordeel/voorspel het zelf.        Deel 2.Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Zelfmoord,  Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.