KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 30 mei 2018

Rechtszitting Nico van den Ham op 13 juni aanstaande gaat niet door!

De rechtszitting die staat gepland voor 13 juni aanstaande, waar de vervolging van meer dan 9 jaren beestachtige, buitenproportionele klokkenluidersvervolging op Nico zou worden voortgezet, gaat niet door! Dat hebben de officieren van justitie mr. Alexandros Sarantoudis en mr. Judesca Hooker (niet door ons bedacht) Nico van den Ham laten blijken. De rechtszitting gaat niet door maar wordt vervangen door slechts een veroordelingszitting. Van hoor en wederhoor, het absolute beginsel van rechtspraak, is nu al, opnieuw, geen sprake! Nico vertelt... Start de video... Zie ook:

>>> Rechter mr. C.L.J.M. de Waal probeerde Klokkenluider Nico van den Ham            te vermoorden. Wie gaat de bajes in?

>>> Klokkenluider Nico van den Ham gaat strafvervolging, voortgevloeid uit              onwettige civiele vervolging, afkopen!

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, zelfmoord.