KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 23 mei 2018

Nico van den Ham levert open brief/uitnodiging af bij Villa Eikenhorst van Koning Willem-Alexander

De kinderen van Koning Willem-Alexander googelen ook wel eens. We zien het zo voor ons: 'pappa, pappa, kijk eens, een open uitnodiging voor jou en mij (Amalia)'. Hieronder de brief die wij met enige moeite (we moesten eerst op Amalia wachten) afgaven aan de moeilijk doende marechaussee. De video èn de inhoud van de brief (die de Koning zelf nooit zal ontvangen) spreken voor zich.  
AAN KONING WILLEM-ALEXANDER
 EN PRINSES AMALIA


N.G. van den Ham                                                     Amsterdam, 18 mei 2018
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXX XX Amsterdam
nico.vandenham@gmail.com                              
Tel: 06-XXXXXXXX                                                                                  

Dag Koning-Willem/Alexander,
                                
Anthura
Op vrijdagmiddag 1 juni 2018 woont u de viering van het 80-jarig jubileum van Anthura bij. Anthura is een groot sierteeltbedrijf dat zich bezig houdt met de veredeling van orchideeën en anthurium. Bij veredeling worden planten met de beste erfelijke eigenschappen geselecteerd en gekruist, om zo nieuwe rassen te ontwikkelen.
Het bedrijf legt de focus op innovatieve en duurzame productontwikkeling, onder andere door het ontwikkelen van nieuwe teelttechnieken die minder milieubelastend zijn.

Matthijs van Nieuwkerk
U krijgt op die eerste dag van juni onder andere een rondleiding door het bedrijf aangeboden, Koning Willem-Alexander èn u woont de eerste ronde bij van de tafelgesprekken waaraan experts en opinieleiders deelnemen. De gesprekken gaan over 'veredeling, duurzaamheid en de afzetmarkt van de toekomst'. Deze spraakmakende persoonlijke gesprekken zullen worden geleid door Matthijs van Nieuwkerk!
Dat wordt dus een hele gezellige middag voor u, Koning Willem- Alexander!

Idee
Het bovenstaande bracht mij op het volgende idee:

Zwendel

Ik heb contact met veel mensen waarvan hun bedrijven door gerechtelijk bedrog door tot op het bot verrotte en corrupte rechters en raadsheren, in Naam van de Koning, u dus Koning Willem-Alexander, kapot gemaakt zijn! Dat is allemaal gebeurd voor de geldelijke belangen van grote organisaties en/of door corrupte rechters belangrijk geachte personen. Veel van die mensen waar ik als Melder van Misstanden contact mee heb, hadden net zoals de eigenaren van het bedrijf Anthura, ook een soort van sierteeltbedrijf. Een soort van, want die bedrijven waren niet gespecialiseerd in orchideeën en anthurium maar in Tulpen- en Gladiolenbollen! 

Beleggers
Ik mag, Koning Willem-Alexander, u namens een aantal voormalige bloembollenboeren, hun toeleveranciers, beleggers in bloembollen en nog wat anderen uitnodigen. Een uitnodiging om eens te komen kijken hoe door middel van enorme gerechtelijke zwendel, allemaal in uw naam Koning Willem- Alexander, het leven is verwoest van al deze mensen. Ik vraag u te komen na 1 juni. Dus nadat dat u op bezoek bent geweest bij het sierteeltbedrijf Anthura. 

Brievenbus

Ik ben al eens bij u aan de deur geweest Koning Willem-Alexander. Dat was om een brief in uw brievenbus te stoppen. De inhoud van die brief ging ook over de  gerechtelijke zwendel die dagelijks en massaal, in uw naam, in de rechtszalen en gerechtshoven van uw land plaatsvindt. Echter, u heeft geen brievenbus en dat is knap lastig! Ik heb de brief afgegeven aan één van uw lakeien. Ik heb nooit enige reactie op mijn schrijven gekregen. 

Sierteeltbedrijven

De bloembollenbedrijven waar het hier om gaat waren, net zoals Anthura, veelal grote bedrijven. Bedrijven die zich bezig hielden met de veredeling van diverse tulpen- en gladiolensoorten. Bij veredeling werden de bollen met de beste erfelijke eigenschappen geselecteerd en gekruist, om zo nieuwe rassen te ontwikkelen. Ook deze bedrijven legden de focus op innovatieve en duurzame productontwikkeling, onder andere door het ontwikkelen van nieuwe teelttechnieken die minder milieubelastend zijn.

Rondleiding

U krijgt op die dag onder andere een rondleiding door het bedrijf wat van Wim Visser (ooit de grootste bloembollenboer tulpenkweker van uw land) is geweest, Koning Willem-Alexander èn u woont de eerste ronde bij van de tafelgesprekken waaraan ook vele andere slachtoffers deelnemen. De gesprekken gaan vooral over diegenen van het laatste beslissende woord: criminele rechters en raadsheren.
Criminelen van de allerergste soort die ten voordele van de Rabobank en haar kliek, waaronder onder meer curatoren en zwarthandelaren, al deze bedrijven en dus ook de mensen achter die bedrijven in uw naam volledig kapot hebben gemaakt en leeggeroofd, Koning Willem-Alexander. 

Bewijsmateriaal
Veel niet voor twijfel vatbaar bewijsmateriaal, die bovenstaande beweringen onomstotelijk onderbouwen, ligt voor u ter inzage. Dat bewijsmateriaal is door uw Zwarte Toga Maffia, in uw naam, Koning Willem-Alexander, tot nu toe opzettelijk uit de proces-verbalen van de vele rechtszittingen èn uit de vonnissen gehouden of werd met nietszeggende standaard afscheepzinnen afgedaan, zoals bijvoorbeeld niet 'voldoende onderbouwd'.   

Gezellig

Ik geef toe Koning Willem-Alexander, dat het een minder gezellige dag zal gaan worden als daar bij Anthura met Matthijs van Nieuwkerk op 1 juni. Anthura viert immers feest omdat zij 80 jaar bestaat. De grote groep mensen waar ik u voor uitnodig zijn allen in uw naam volledig kapot gemaakt, niet zo leuk dus. 

Zelfmoord

Wij nodigen Matthijs van Nieuwkerk dan ook niet uit voor déze gelegenheid! Het gebral van Matthijs is mogelijk grappig op een dag dat er een 80 jarig jubileum wordt gevierd. Ik denk dat de slachtoffers van de Zwarte Toga Maffia, waarvan het leven in uw naam, Koning Willem-Alexander, volledig is verwoest, geen zin hebben in het zinloze gelul van Van Nieuwkerk!
Van één slachtoffer van deze immense (inmiddels internationale doofpot) fraudezaak weet ik,  Koning Willem-Alexander, dat die maar zelfmoord heeft gepleegd. Erg hè, Koning Willem-Alexander? Zelfmoord! U komt toch wel? Niet alleen feest vieren hoor!  

Amalia

Uw vrouw Maxima mag ook mee. Datzelfde geldt voor uw dochter Amalia, onze toekomstige Koningin! Prinses Amalia kan dan eens zien hoe, als er voor die tijd niets veranderd, in haar naam de levens van grote groepen van onze landgenoten worden verwoest en ook weer, in haar naam, velen de zelfmoorddood in worden gedreven. Ik geef toe Koning Willem-Alexander, dat het vrij heftig is om zo'n meisje van 14 jaar daar nu alvast mee te confronteren.

Staatshoofd

Maar omdat je in een rechtsstaat, door middel van immens gerechtelijk gesjoemel voor de belangen van grote organisaties, in naam van het staatshoofd eigenlijk geen mensen de dood in mag jagen denk ik: we kunnen Amalia niet vroeg genoeg van dit immense nationale schandaal op de hoogte stellen!

Pappa
Ik denk dat we van uw dochter Amalia, Koning Willem-Alexander, ook al is ze nog maar 14 jaar, kunnen en mogen verwachten dat, nadat ze van het een en ander op de hoogte is gesteld, tegen haar vader zegt: 'dit moeten we toch niet willen pappa, het is in jouw naam pappa! Ik wil dat later als ik Koningin ben niet hoor! Mensen plegen zelfmoord omdat ze kapot zijn gemaakt door criminele rechters, door middel van list en bedrog tot stand gekomen vonnissen. Doe er wat aan alsjeblieft, nu pappa!'

Graag verneem ik zo spoedig mogelijk van u Koning Willem-Alexander wanneer u kunt komen. 

Nico van den Ham
Journalist.      

_________________________________________

Zie ook:

>>> Nico van den Ham gaat bij Koning Willem-Alexander langs om te praten              over criminele rechters.    

>>> Nico van den Ham levert brief af bij Koning Willem-Alexander en spreekt            ook nog even minister Koenders    

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Koningshuis, Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking >>> Zelfmoord.