KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 19 mei 2018

Gerechtelijk procederen in welke vorm dan ook, voor grote groepen Nederlanders volstrekt zinloos!

Elke keer nemen we ons voor om er maar mee te stoppen. Stoppen met het filmen van het aanbieden van klaagschriften, doen van aangifte tegen criminele rechters, officieren van Justitie, politieagenten, grote, aan de overheid gerelateerde, organisaties enz. enz. En telkens doen we het toch maar weer. Dat is omdat ook wij niet meer weten wat we verder nog kunnen doen. Het meedogenloos verwoesten van de levens en/of de zelfmoord-dood in drijven van grote groepen medemensen gaat onverminderd door.
De reguliere media zwijgt op meer dan misdadige wijze en het onderworpen volk doet he-le-maal niets! 
 Start de korte video...Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking >>> Zelfmoord.