dinsdag 17 april 2018

ONTRUIMING ROB SCHOLTE MUSEUM

Een half uur geleden belde Rob Scholte ons in paniek op. Start de video... 
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Politiek, Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven 
tegen eigen bevolking.