KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 16 maart 2018

Ook bij Zembla nepnieuws en pure volksmisleiding

'Journalistiek onderzoeksprogramma', Zembla, liegt het, toch al zo gehersenspoelde, Nederlandse volk voor over veel ellende, leed, verdriet en >>> zelfmoord veroorzakende criminele rechters. Wij stuurden hierover eerst een open >>> e-mail naar de gecensureerde perskaartjournalisten van Zembla en vroegen hen ons hierover te bellen. Wij kregen, tot onze grote verbazing, een reactie. Weliswaar was het een nietszeggende reactie, te zien in het begin én verderop in de video, maar toch! 
Zembla wordt door slachtoffers van criminele (veel onomstotelijk bewijs daarvan) rechters hierover al jaren aangeschreven, maar reageert nooit of in een enkel geval met een nietszeggend, afwijzend antwoord! Start de video... 


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Zelfmoord, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije meningsuiting.