KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 13 maart 2018

Kunstenaar Rob Scholte en zijn gezin aanstonds ook dakloos. Museum Rob Scholte ten dode opgeschreven.

Rob  Scholte en zijn vrouw Lijsje
Museum
Den Helder – De beroemde kunstenaar, Rob Scholte moet met zijn gezin én zijn museum, in naam van ('onze fijne') Koning, Willem Alexander, het voormalig postkantoor in Den Helder binnen een maand verlaten. Dat heeft het corrupte gerechtshof te Amsterdam

vandaag >>> beslist.


Gemeente

Er is geen beroepsmogelijkheid meer voor Scholte. 'Het enige dat me nu nog kan redden is de politiek. Ik hoop dat er een meerderheid in de raad is die het museum wil behouden en de gemeente het vonnis dus niet ten uitvoer zal brengen', verklaarde de altijd positief ingestelde kunstenaar. 'Op de dag dat we er uit moeten, zal het museum nog steeds draaien,' zegt een optimistische Scholte. Wij (redactie) geven daarop geen reactie. 'Het gaat immers goed, steeds meer mensen worden wakker', zo wordt ons dagelijks ingeprent, dus houden we voorlopig maar onze mond! 


Dwangsom
Het Gerechtshof heeft tevens bepaald dat als Scholte het pand niet verlaat, er een dwangsom van 500 euro per dag kan worden opgelegd, tot maximaal 10.000 euro. 

De kosten van de rechtszaak zijn voor rekening van Scholte.

>>> Gemeentebestuur Den Helder dom, lomp en harteloos!

>>> Wordt de wereldberoemde kunstenaar Rob Scholte en zijn mooie gezin              morgen ook dakloos gemaakt ?

Nico van den Ham i.s.m.redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Dakloosheid, Oplichting, Deurwaarders, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen 
eigen bevolking.