KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 22 maart 2018

Klokkenluider Nico van den Ham gaat strafvervolging, voortgevloeid uit onwettige civiele vervolging, afkopen!

Strafbare feiten
Nico van den Ham, Klokkenluider, Melder van Misstanden én de enige Nederlandse journalist die de >>> juiste vragen stelt, heeft zich onder dwang schuldig moeten maken aan het plegen van >>> strafbare feiten. De komende tijd zullen wij hier regelmatig op terugkomen in onze artikelen. 

Ernstige misdrijven
Na meer dan 9 jaren onrechtmatige civiele vervolging, of beter, het toepassen van ernstige, levens-ontwrichtende misdrijven, waaronder regelrechte moordaanslagen, op Nico van den Ham door >>> overheidscriminelen, heeft Nico zich toch staande weten te houden. De website, NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, die hij al zesenhalf jaar runt, is nog steeds ín de lucht!'  

Strafvervolging
Nu krijgt Nico van den Ham ook te maken met strafvervolging. Strafvervolging die voortgevloeid is uit de onrechtmatige civiele vervolging. Gelukkig voor Nico kun je in onze verkapte Schurkestaat der Nederlanden strafvervolging >>> afkopen.
Nico gaat dan ook vanmiddag onderstaande brief bij het Openbaar Ministerie tegen ontvangstbewijs afleveren.


_________________________________________


Aan officier van justitie: mr. A. Sarantoudis


N.G. van den Ham                                                          Amsterdam 22 maart 2018
XXXXXXXXXXX
XXXX XX Amsterdam
nico.vandenham@gmail.com                              
Tel: 06-XXXXXXXX  
                                                                               
Betreft: Parketnummer 96-028859-18

Heer Sarantoudis,

Van u ontving ik een dagvaarding, gedateerd 15 februari 2018, met het bovenstaande parketnummer. Het gaat om 7 strafbare feiten die ik - noodgedwongen - heb moeten plegen.

Vanwege andere, buitenproportionele, levensontwrichtende civielrechtelijke vervolging die al jaren op mij ten onrechte wordt toegepast, heb ik geen tijd gehad om u te verzoeken de zaak te seponeren. De strafbare feiten zijn door mij in een situatie van overmacht gepleegd en daarom is het zeer onterecht dat ik nu degene ben die voor de betreffende feiten wordt vervolgd! 

Alhoewel ik het zonde vind van mijn weinige geld verzoek ik u, noodgedwongen, dus wegens dat tijdgebrek, nu dan maar om afkoping van verdere strafvervolging. Ik weet dat het Openbaar Ministerie hiertoe bereid is. Vele voorbeelden daarvan zijn immers bekend.

Als voorbeeld hiervoor verwijs ik naar het Nederlandse bedrijf, SBM Offshore. Dat bedrijf heeft $22.000.000.000,- (tweeëntwintig  miljard dollar) verdiend door het plegen van fraude. De strafvervolging is bij uw Openbaar Ministerie afgekocht voor $240.000.000,- (tweehonderdveertig miljoen dollar) mijnheer Sarantoudis. Dat is 1,09 procent van de winst dat het bedrijf door die fraude heeft gemaakt.

Bij de strafbare feiten die u mij ten laste legt, mijnheer mr. Sarantoudis, gaat het om een bedrag van, naar boven afgerond, €200,- (tweehonderd euro). 

Ook ik wil in aanmerking komen om strafvervolging in mijn zaak af te kopen tegen dezelfde 1,09 procent van het bedrag van die €200,- (tweehonderd euro). Ik verwijs daarbij o.a. naar de bepalingen die liggen verankerd in artikel 1 van de grondwet, artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 14 van het International Covenant on Civil and Political Rights.  

In afwachting van uw antwoord,

N.G. van den Ham
Journalist     

____________________________________________________


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Zelfmoord, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije meningsuiting.