KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 18 maart 2018

Gezocht: voorzitter NVvR als boegbeeld van de rechterlijke macht

Vacature
Het lukt de Nederlandse Vereniging voor de (corrupte) Rechtspraak (NVvR) maar niet om een nieuwe voorzitter te vinden. De vacature staat nu al meer dan een half jaar open! 'Gezocht: voorzitter NVvR als boegbeeld van de rechterlijke macht', zo staat in de >>> vacaturetekst.

Rechter
De vorige voorzitter was mr. Rosa Jansen, die de nevenfunctie vanaf 01-09-2015 heeft vervuld. Per 1 september 2017 werd mr. Rosa, die ook >>> rechter is, voorzitter van Slachtofferhulp Nederland (let op; niet voor slachtoffers van de criminele rechters). Sinds die dag heeft de beroepsvereniging en vakbond voor de leden van de rechterlijke macht geen voorzitter meer en zit nu min of meer met de handen in het haar. 

Schroom
'Nederland telt circa 2.400 rechters en 800 officieren van justitie. Ongeveer 70% van hen is lid van de vakbond en beroepsvereniging NVvR. Rechters en officieren van justitie hebben elk een eigen rol en positie in de rechterlijke macht. Wat hen verbindt is de onafhankelijke rol die zij beiden vervullen als magistraat. Dat is geen privilege, maar een garantie voor inwoners van Nederland. Zo weet zij dat zij, ook bij conflicten met de overheid, terecht kunnen bij een onafhankelijke en onpartijdige rechter,' zo staat het, openlijk, dus zonder enige schroom, vermeld op de website van de NVvR.  

Aangiften
Er wordt, vooral de laatste tijd meer en meer aangifte gedaan tegen rechters die in gerechtelijke procedures hun justitiële, corrupte reet, op misdadige wijze schaamteloos afvegen met bepalingen die liggen verankerd in nationale wetsartikelen en internationale verdragen. Het gaat dan om bepalingen die op dat moment niet zo goed van pas komen tijdens het bevoordelen van partijen waarvan de een veel groter is dan de andere of de ene persoon door de rechter belangrijker wordt geacht dan de andere.

Weggelaten
Vaak wordt alles, maar dan ook alles, wat tijdens een gerechtelijke procedure, dus ook ter rechtszitting, naar voren is gebracht door die kleinere of onbelangrijker geachte partij en wat in haar voordeel is, weggelaten uit het proces-verbaal van zo'n rechtszitting. Datzelfde geldt voor beschikkingen en vonnissen waarin vaak niets meer terug te vinden is van het naar voren gebrachte door de kleine of onbelangrijk geachte partij, maar wat niet zo van pas komt om die grotere of belangrijk geachte partij te bevoordelen! Wat we niet in de processen-verbalen en de vonnissen vermelden, bestaat niet, moet het motto van de criminele klassenrechters zijn. 

Schaamte
Het gerechtelijke gesjoemel zoals hierboven summier omschreven, is slechts een fractie van de justitiële zwendel die werkelijk plaats vindt in de Nederlandse gerechtsgebouwen. Er is meer, veel meer. Te veel om in dit artikel allemaal op te schrijven.

Schaamtegevoel
Rechters, raadsheren, officieren van justitie, advocaten en ander gerechtelijk tuig 
weten van het bovenstaande en dat zou dan ook wel eens de reden kunnen zijn dat 
de vacature al zo lang open staat. Heel misschien zit er dan toch nog een beetje schaamtegevoel in de donder van het abjecte, gerechtelijke soort en is dat mogelijk 
de oorzaak waarom zich er al meer dan een half jaar nog niemand heeft aangemeld 
voor de vacature. De NVvR heeft het over een boegbeeld op haar website, maar wie 
wil nou het boegbeeld zijn van een veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende organisatie? 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Zelfmoord, Vrije meningsuiting.