KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 30 maart 2018

Nico van den Ham in gesprek met emeritus hoogleraar Internationale Communicatie, prof. dr. Cees Hamelink

Prof. dr. Hamelink houdt zich (nog steeds) bezig met de relatie tussen mensenrechten, communicatie en globalisering. Hij begon als onderzoeker bij een internationale organisatie in Genève en Mexico-Stad. Hij doceert en geeft college op meerdere universiteiten in onder meer de VS, Mexico, Chili, Aruba,  Australië, Tanzania, Brazilië, Zuid Korea en in vrijwel alle Europese landen. In 2007 ontving hij een ere-professoraat van de universiteit van Queensland in Australië. Hij adviseert diverse overheden en de Verenigde Naties. Nico vroeg Hamelink wat hij er van vindt dat slachtoffers van klassenrechters niet bij de reguliere media terecht kunnen met hun verhaal. 

Oorspronkelijke video is verwijderd en vervangen door een nieuw exemplaar.  Zie ook >>> Waarom moet je niet geloven wat in de krant staat | Universiteit ... 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Mediacensuur, Vrije meningsuiting, Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

dinsdag 27 maart 2018

Rule of Law Index van het World Justice Project blijkt net zoals de Nederlandse rechtspraak; pure oplichting!


Corrupte rechtbankpresidenten, rechters, advocaten, politici en perskaart-journalisten verwijzen zonder enige schaamte naar regelrechte nep-uitslagen.  Bewijzen die onomstotelijk aantonen dat De Rechtspraak en haar kliek tot op het bot verrot is, stapelen zich op maar worden door de politiek én staatspers categorisch geweigerd.  
Feiten
Al in 2016 meldden wij >> Nederlandse rechtspraak in wereldtop pure misleiding
Dat artikel schreven wij op basis van logica, eigen ervaringen vanuit rechtszalen en bestudering van vele dossiers van onszelf en anderen. Bovendien kon het ook toen als een feit kan worden gezien dat rechters criminelen van de allerergste soort zijn omdat dat feit niet benoemd en, erger nog, niet onderzocht mag worden!

Louche 
Sinds enige tijd hebben wij ook toegang tot bewijs dat aantoont dat de louche organisatie, World Justice Project, met haar Rule of Law Index het Nederlandse volk gigantisch aan oplichten is. 

Onderzoek 
Een van de onzen, niet de minste, heeft gedegen onderzoek gedaan naar de totstandkoming van de Rule of Law Index van het World justice Project. Daarbij is vast komen te staan dat het 'toonaangevende' World Justice Project onderzoekgegevens van 2016 heeft misbruikt voor de uitslag van de Rule of Law Index van 2017/2018! 

Advocatenkantoren
Verder is naar voren gekomen dat als het World Justice Project zo af en toe eens de mening wil weten, betreffende de kwaliteit van de Nederlandse rechtspraak, die mening dan in haar 'onderzoek' voornamelijk vraagt aan 'professionele' beroepspartijen. Dat zijn dan meest de dure, gerenommeerde corrupte, advocatenkantoren. Partijen die er het grootste belang bij hebben dat het gewone, door de reguliere media geïndoctrineerde, onderworpen volk blijft geloven dat de rechtspraak géén veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende organisatie is en niet een organisatie die uitsluitend de belangen, ofwel de economie dient van een relatief kleine groep mensen. Welke economie?... Deze >>> economie.

Huishoudens 
Verder is er nog een kleine groep huishoudens, die nog nooit een rechtszaal van
binnen heeft gezien, bevraagd. Diegene die dit alles heeft onderzocht, we noemen
de persoon maar even - onze onderzoeker - heeft veelvuldig contact gehad met het World Justice Project en met organisaties waar het WJP gedeelten van haar 'onderzoeken' aan heeft uitbesteed. Onze onderzoeker is daarbij zover gegaan, dat de directeur van het World Justice Project uit Amerika er op aan heeft gedrongen om een telefonisch gesprek te hebben met hem. Om onze onderzoeker moverende redenen is hij daar niet op ingegaan. 


Reguliere Media   
Onze onderzoeker wilde lange tijd niet dat wij het bovenstaande zouden publiceren op onze website. Hij wilde graag dat eerst een landelijk dagblad, of andere grote reguliere media, aandacht aan deze kwestie zouden gaan besteden. Kleine websites met een bereik van enkele duizenden bezoekers per dag zetten niet echt zoden aan de dijk, moet onze onderzoeker hebben gedacht. Lange tijd kregen wij dan ook van hem geen toestemming om het bovenstaande te publiceren. Nu onze onderzoeker wel in de gaten heeft dat de reguliere media absoluut niet van plan is de bevindingen van hem aan het onderworpen Nederlandse volk kenbaar te maken, kregen we uiteindelijk toch toestemming voor publicatie. 

Bewijzen
Wij publiceren geen bewijs van datgene van wat wij over het World Justice Project beweren! Het abjecte Word Justice Project én de Rechtspraak Zwarte Toga Maffia klaagt ons maar aan wegens smaad en laster als dit artikel hun niet bevalt. Smaad en laster, dé synoniemen bij De Rechtspraak voor het woord: waarheid. Wij verwachten echter niet dat zij ons zullen aanklagen. Verliezen doen we het natuurlijk altijd, maar de criminelen zijn veel te bang dat er dan nog meer publiciteit van komt en dat willen ze niet. Die paar duizend bezoekers per dag op NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND zijn, in samenwerking met de staatsmedia, nog wel te handelen voor Nederlands grootste, meest ellende, leed en >>> zelfmoord veroorzakende misdaadgroep; De Rechtspraak.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: onderzoek, Zelfmoord, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije meningsuiting.

zondag 25 maart 2018

Zelfmoord plegen? Prima... maar doe het alsjeblieft niet in de Tweede Kamer!

Dood en verderf familie's 
'Diep-geschokte Tweede Kamerleden', zo meldde de staatspers afgelopen donderdag. Kamerleden werden op die dag plotsklaps geconfronteerd met het niet zo aangename beeld van een man die met een touw of iets dergelijks om zijn nek vanaf de publieke tribune hing te bungelen. Het Kamerlid Arnold Rutte, misdaadgroep VVD, sloeg zelfs zijn hand voor zijn mond.
Dat had de VVD'er van het koninklijke propaganda stel Willem en Maxima geleerd. Die sloegen op 30 april 2009 ook hun handen voor de mond. Dat was toen een idioot een groot aantal van hun toezwaaiers doodreed. Willem en Maxima, die beiden uit families komen die wat betreft het zaaien van dood en verderf heel wat gewend zijn, wilden d.m.v. hun hand voor de mond slaan het onderworpen volk laten doen geloven hoe erg zij het doodrijden van hun onderdanen wel niet vonden.   

Belangrijke update (11.30 u.): onder dit artikel!

Laatste optie
Meerdere malen heeft de politieke organisatie >>> 'Wil Nu' Tweede Kamerleden en andere politici uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de jaarlijkse Nationale Zelfmoordherdenking. Wij herdenken dan ongeveer 500, van de ruim 1900 zelfmoordgevallen per jaar in ons land. Zelfmoorden die het gevolg zijn van tegen het volk gekeerde vuile vonnissen van misdadige rechters en raadsheren. Rechters die door middel van gerechtelijke zwendel, met hun laatste beslissende woord, ten voordele van grote organisaties en/of door hen belangrijk geachte personen, in Naam van de Koning, de gewone burger in veel gevallen gewetenloos de dood indrijven. Medeburgers waarvan het leven door Zwarte Toga Criminelen, ten voordele van deze >>> economie, zo is verwoest dat zij zelfmoord als een laatste optie zagen.  

Klaagschriften
Niet één politici is ooit bij de Nationale Zelfmoordherdenking, die dit jaar alweer voor de vijfde keer wordt georganiseerd, aanwezig geweest. Tevens reageren Tweede Kamerleden en andere politici vrijwel nooit, of in een enkel geval nietszeggend, op de vele klaagschriften over de criminele rechtspraak die vele slachtoffers van die misdadige rechters naar hen toesturen. Slachtoffers van het partijdige tot op het bot corrupte zwarte toga tuig waarvan het leven volledig is verwoest, zo erg verwoest dat velen onder hen dagelijks denken aan die enige uitweg, zelfmoord. 

Geschokt
En nu er de afgelopen week een man aan een touw vanaf de publieke tribune hing te bungelen zijn de politici plotsklaps geschokt, zo meldde de staatsmedia. Geschokt, omdat het nou eenmaal geen prettig gezicht is om iemand zelfmoord te zien plegen. Verder interesseert het ze daar in Den Haag geen ene moer of het gewone volk zelfmoord pleegt of niet. Als ze het maar niet in de Tweede Kamer doen zodat het gewetenloze politieke tuig het niet hoeft te zien. Start de onderstaande video voor meer... 
Tijdens de eerstvolgende zelfmoordherdenking wordt ook mr. Anky Dhomen herdacht. Anky Dhomen was een advocaat die gedongen werd mee te doen aan gerechtelijke zwendel. Eerst ging mr. Dhomen maandenlang in hogerstaking. Toen dat niet hielp, pleegde zij zelfmoord.  

>>> WANHOPIGE ADVOCATE PLEEGT ZELFMOORD

>>> Nico van den Ham vraagt o.a. politici, media en Koning actie te                            ondernemen tegen criminele rechters (video's).

Update 11.30 u.:                           Teken ook de >>> petitie 

Ramon Walter had gisteren een fantastisch interview met Hans Kamperman (de man die van de tribune in de tweede Kamer sprong). Start de video...  Ramon Walter op >>> Facebook
. Ramon Walter op >>> YouTube

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND in samenwerking met Ramon Walter: Sectoren: Zelfmoord, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mediacenceer, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije meningsuiting.

donderdag 22 maart 2018

Klokkenluider Nico van den Ham gaat strafvervolging, voortgevloeid uit onwettige civiele vervolging, afkopen!

Strafbare feiten
Nico van den Ham, Klokkenluider, Melder van Misstanden én de enige Nederlandse journalist die de >>> juiste vragen stelt, heeft zich onder dwang schuldig moeten maken aan het plegen van >>> strafbare feiten. De komende tijd zullen wij hier regelmatig op terugkomen in onze artikelen. 

Ernstige misdrijven
Na meer dan 9 jaren onrechtmatige civiele vervolging, of beter, het toepassen van ernstige, levens-ontwrichtende misdrijven, waaronder regelrechte moordaanslagen, op Nico van den Ham door >>> overheidscriminelen, heeft Nico zich toch staande weten te houden. De website, NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, die hij al zesenhalf jaar runt, is nog steeds ín de lucht!'  

Strafvervolging
Nu krijgt Nico van den Ham ook te maken met strafvervolging. Strafvervolging die voortgevloeid is uit de onrechtmatige civiele vervolging. Gelukkig voor Nico kun je in onze verkapte Schurkestaat der Nederlanden strafvervolging >>> afkopen.
Nico gaat dan ook vanmiddag onderstaande brief bij het Openbaar Ministerie tegen ontvangstbewijs afleveren.


_________________________________________


Aan officier van justitie: mr. A. Sarantoudis


N.G. van den Ham                                                          Amsterdam 22 maart 2018
XXXXXXXXXXX
XXXX XX Amsterdam
nico.vandenham@gmail.com                              
Tel: 06-XXXXXXXX  
                                                                               
Betreft: Parketnummer 96-028859-18

Heer Sarantoudis,

Van u ontving ik een dagvaarding, gedateerd 15 februari 2018, met het bovenstaande parketnummer. Het gaat om 7 strafbare feiten die ik - noodgedwongen - heb moeten plegen.

Vanwege andere, buitenproportionele, levensontwrichtende civielrechtelijke vervolging die al jaren op mij ten onrechte wordt toegepast, heb ik geen tijd gehad om u te verzoeken de zaak te seponeren. De strafbare feiten zijn door mij in een situatie van overmacht gepleegd en daarom is het zeer onterecht dat ik nu degene ben die voor de betreffende feiten wordt vervolgd! 

Alhoewel ik het zonde vind van mijn weinige geld verzoek ik u, noodgedwongen, dus wegens dat tijdgebrek, nu dan maar om afkoping van verdere strafvervolging. Ik weet dat het Openbaar Ministerie hiertoe bereid is. Vele voorbeelden daarvan zijn immers bekend.

Als voorbeeld hiervoor verwijs ik naar het Nederlandse bedrijf, SBM Offshore. Dat bedrijf heeft $22.000.000.000,- (tweeëntwintig  miljard dollar) verdiend door het plegen van fraude. De strafvervolging is bij uw Openbaar Ministerie afgekocht voor $240.000.000,- (tweehonderdveertig miljoen dollar) mijnheer Sarantoudis. Dat is 1,09 procent van de winst dat het bedrijf door die fraude heeft gemaakt.

Bij de strafbare feiten die u mij ten laste legt, mijnheer mr. Sarantoudis, gaat het om een bedrag van, naar boven afgerond, €200,- (tweehonderd euro). 

Ook ik wil in aanmerking komen om strafvervolging in mijn zaak af te kopen tegen dezelfde 1,09 procent van het bedrag van die €200,- (tweehonderd euro). Ik verwijs daarbij o.a. naar de bepalingen die liggen verankerd in artikel 1 van de grondwet, artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 14 van het International Covenant on Civil and Political Rights.  

In afwachting van uw antwoord,

N.G. van den Ham
Journalist     

____________________________________________________


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Zelfmoord, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije meningsuiting.

woensdag 21 maart 2018

Amsterdammers stemmen op de 'Stem van de Straat'

Gisteren hadden wij de laatste grote bijeenkomst in de verkiezingscampagne.
Wij deelden flyers uit op de Ten Kate markt in Amsterdam West en gingen met de marktbezoekers in gesprek. Partijlijder Steve Brown ging, onder het oog van de camera van de TV-zender, AT5, in debat met Iwan Leeuwin van het 'U-Buntu Connected front UFC '. Vanavond komen de kandidaten van de stem van de Straat bijeen om te wachten op de verkiezingsuitslag. Wat die uitslag ook wordt, ik heb als de laagst genoteerde kandidaat er
 een leuk stel vrienden aan over gehouden. Fijne Amsterdammers met goede bedoelingen voor de stad. Amsterdammers ga vandaag stemmen en stem op de 'Stem van de Straat. Power To The People! >>> Meer info.Schokkend >>> AT5 Gaat Noord Koreaans :”Steve Brown en Stem van de Straat                            mag niet in de Gemeenteraad”.Nico van den Ham 

zondag 18 maart 2018

Gezocht: voorzitter NVvR als boegbeeld van de rechterlijke macht

Vacature
Het lukt de Nederlandse Vereniging voor de (corrupte) Rechtspraak (NVvR) maar niet om een nieuwe voorzitter te vinden. De vacature staat nu al meer dan een half jaar open! 'Gezocht: voorzitter NVvR als boegbeeld van de rechterlijke macht', zo staat in de >>> vacaturetekst.

Rechter
De vorige voorzitter was mr. Rosa Jansen, die de nevenfunctie vanaf 01-09-2015 heeft vervuld. Per 1 september 2017 werd mr. Rosa, die ook >>> rechter is, voorzitter van Slachtofferhulp Nederland (let op; niet voor slachtoffers van de criminele rechters). Sinds die dag heeft de beroepsvereniging en vakbond voor de leden van de rechterlijke macht geen voorzitter meer en zit nu min of meer met de handen in het haar. 

Schroom
'Nederland telt circa 2.400 rechters en 800 officieren van justitie. Ongeveer 70% van hen is lid van de vakbond en beroepsvereniging NVvR. Rechters en officieren van justitie hebben elk een eigen rol en positie in de rechterlijke macht. Wat hen verbindt is de onafhankelijke rol die zij beiden vervullen als magistraat. Dat is geen privilege, maar een garantie voor inwoners van Nederland. Zo weet zij dat zij, ook bij conflicten met de overheid, terecht kunnen bij een onafhankelijke en onpartijdige rechter,' zo staat het, openlijk, dus zonder enige schroom, vermeld op de website van de NVvR.  

Aangiften
Er wordt, vooral de laatste tijd meer en meer aangifte gedaan tegen rechters die in gerechtelijke procedures hun justitiële, corrupte reet, op misdadige wijze schaamteloos afvegen met bepalingen die liggen verankerd in nationale wetsartikelen en internationale verdragen. Het gaat dan om bepalingen die op dat moment niet zo goed van pas komen tijdens het bevoordelen van partijen waarvan de een veel groter is dan de andere of de ene persoon door de rechter belangrijker wordt geacht dan de andere.

Weggelaten
Vaak wordt alles, maar dan ook alles, wat tijdens een gerechtelijke procedure, dus ook ter rechtszitting, naar voren is gebracht door die kleinere of onbelangrijker geachte partij en wat in haar voordeel is, weggelaten uit het proces-verbaal van zo'n rechtszitting. Datzelfde geldt voor beschikkingen en vonnissen waarin vaak niets meer terug te vinden is van het naar voren gebrachte door de kleine of onbelangrijk geachte partij, maar wat niet zo van pas komt om die grotere of belangrijk geachte partij te bevoordelen! Wat we niet in de processen-verbalen en de vonnissen vermelden, bestaat niet, moet het motto van de criminele klassenrechters zijn. 

Schaamte
Het gerechtelijke gesjoemel zoals hierboven summier omschreven, is slechts een fractie van de justitiële zwendel die werkelijk plaats vindt in de Nederlandse gerechtsgebouwen. Er is meer, veel meer. Te veel om in dit artikel allemaal op te schrijven.

Schaamtegevoel
Rechters, raadsheren, officieren van justitie, advocaten en ander gerechtelijk tuig 
weten van het bovenstaande en dat zou dan ook wel eens de reden kunnen zijn dat 
de vacature al zo lang open staat. Heel misschien zit er dan toch nog een beetje schaamtegevoel in de donder van het abjecte, gerechtelijke soort en is dat mogelijk 
de oorzaak waarom zich er al meer dan een half jaar nog niemand heeft aangemeld 
voor de vacature. De NVvR heeft het over een boegbeeld op haar website, maar wie 
wil nou het boegbeeld zijn van een veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende organisatie? 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Zelfmoord, Vrije meningsuiting.  

vrijdag 16 maart 2018

Ook bij Zembla nepnieuws en pure volksmisleiding

'Journalistiek onderzoeksprogramma', Zembla, liegt het, toch al zo gehersenspoelde, Nederlandse volk voor over veel ellende, leed, verdriet en >>> zelfmoord veroorzakende criminele rechters. Wij stuurden hierover eerst een open >>> e-mail naar de gecensureerde perskaartjournalisten van Zembla en vroegen hen ons hierover te bellen. Wij kregen, tot onze grote verbazing, een reactie. Weliswaar was het een nietszeggende reactie, te zien in het begin én verderop in de video, maar toch! 
Zembla wordt door slachtoffers van criminele (veel onomstotelijk bewijs daarvan) rechters hierover al jaren aangeschreven, maar reageert nooit of in een enkel geval met een nietszeggend, afwijzend antwoord! Start de video... 


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Zelfmoord, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije meningsuiting.

dinsdag 13 maart 2018

Kunstenaar Rob Scholte en zijn gezin aanstonds ook dakloos. Museum Rob Scholte ten dode opgeschreven.

Rob  Scholte en zijn vrouw Lijsje
Museum
Den Helder – De beroemde kunstenaar, Rob Scholte moet met zijn gezin én zijn museum, in naam van ('onze fijne') Koning, Willem Alexander, het voormalig postkantoor in Den Helder binnen een maand verlaten. Dat heeft het corrupte gerechtshof te Amsterdam

vandaag >>> beslist.


Gemeente

Er is geen beroepsmogelijkheid meer voor Scholte. 'Het enige dat me nu nog kan redden is de politiek. Ik hoop dat er een meerderheid in de raad is die het museum wil behouden en de gemeente het vonnis dus niet ten uitvoer zal brengen', verklaarde de altijd positief ingestelde kunstenaar. 'Op de dag dat we er uit moeten, zal het museum nog steeds draaien,' zegt een optimistische Scholte. Wij (redactie) geven daarop geen reactie. 'Het gaat immers goed, steeds meer mensen worden wakker', zo wordt ons dagelijks ingeprent, dus houden we voorlopig maar onze mond! 


Dwangsom
Het Gerechtshof heeft tevens bepaald dat als Scholte het pand niet verlaat, er een dwangsom van 500 euro per dag kan worden opgelegd, tot maximaal 10.000 euro. 

De kosten van de rechtszaak zijn voor rekening van Scholte.

>>> Gemeentebestuur Den Helder dom, lomp en harteloos!

>>> Wordt de wereldberoemde kunstenaar Rob Scholte en zijn mooie gezin              morgen ook dakloos gemaakt ?

Nico van den Ham i.s.m.redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Dakloosheid, Oplichting, Deurwaarders, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen 
eigen bevolking.

zaterdag 10 maart 2018

Theo Hiddema achtervolgt Nico van den Ham

Het lijkt erop dat Theo Hiddema, (Tweede Kamerlid; Forum voor Democratie) Nico van den Ham achtervolgt. Nico duwt lijfwacht Hiddema van zich af. 
Start de video ...Nico van den Ham filmde vandaag een flyer-actie van de
politieke partij; 'Stem van de Straat'

woensdag 7 maart 2018

NICO VAN DEN HAM STUURT (OPEN) E-MAIL AAN ZEMBLA (BNNVARA) OVER NEPNIEUWS!

'HIER IS HET LAATSTE WOORD NOG NIET OVER GEZEGD!'

Geachte mevrouw/heer,

Inzake uw uitzending 'Zakendoen met Justitie' van 28 februari jl. verzoek ik u beleefd, doch dringend en met spoed, telefonisch contact met mij op te nemen. De reden hiervoor is het uitermate hoge volksmisleidende karakter van voornoemde aflevering. Uw uitzending valt daardoor voor zo ongeveer 50 procent onder de categorie, nep-nieuws!

De belangen van grote groepen van de Nederlandse bevolking worden hierdoor in hoge mate geschaad! De uiteindelijke, veelal ingrijpende gevolgen hiervan zijn voor sommigen vaak onbeheersbaar!

Wij zijn van u gewend en weten van vele anderen dat u niet, of in andere gevallen niet inhoudelijk, reageert als het een en ander, vermeld in onze e-mails en/of brieven, u niet zo goed van pas komt.

Daarom verzoek ik u, speciaal betreffende deze kwestie, nu eens een keer wel te reageren en wel met spoed!

Mocht ik op korte termijn (binnen 24 uur) niets van u vernemen of dat u zich er op een andere wijze van probeert af te maken, dan zal ik verder gaan met datgene waar ik mij op aan het voorbereiden ben.

U kunt dan denken aan: 'HIER IS HET LAATSTE WOORD NOG NIET OVER GEZEGD!'

In afwachting op uw reactie,


Vriendelijke groet,


Nico van den Ham
Journalist 


Tel: 06- xxxxxxxx


dinsdag 6 maart 2018

NOS blundert, nepnieuwsshow werkt averechts

Onderworpen
De bedoeling van de NOS was om met haar Nepnieuws Show gisteravond de onderworpen Nederlandse bevolking nog meer te hersenspoelen.

Marcel Gelauff
Maar omdat de schijnheiligheid letterlijk van de smoelwerken van het volksmisleidende NOS- personeel en de gasten afdroop én het doorzichtige gelieg van NOS- baas, Marcel Gelauff, over een door 'zijn' staats-instelling bewerkte video betreffende de Russische president, Vadimir Poetin, werd een tegenovergesteld effect bereikt. 

RT Nieuws
De tendens van de uitzending was duidelijk en het zal dan ook niemand verbazen dat weer uitgebreid met de vinger naar Rusland werd gewezen en een kanaal als RT News wordt gelabeld als een door de staat betaalde nepnieuws zender. Door wie wordt de NOS betaald? Inderdaad, door de staat.

Een uitgebreid artikel over het hele nep- gebeuren én de door de NOS bewerkte Poetin-video bij  >>> Niburu

De website Niburu is permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site!  

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND. Sectoren: Nepnieuws, Volksmisleiding. 

zondag 4 maart 2018

Grootste, gevaarlijkste, nepnieuws-leverancier; de NOS komt morgen met haar nepnieuws-show

  Volksmisleider, Rob Trip

Luguber 
Op maandag 5 maart, om 20.30 uur zal de keurig overkomende, maar o zo gevaarlijke volksmisleider, Rob Trip, samen met zijn nieuwe collega, de maagdelijk-ogende, voorleesmoeder, Amber Brantsen, voor de NOS, een zogenaamde nepnieuws-show presenteren. Het lugubere duo zal daarmee worden geholpen door hoofdredacteuren van de gecensureerde staatskranten, corrupte politici die veel belang bij nepnieuws hebben, zogenaamde professionele factcheckers en correspondenten van de staats-NOS in 
-nota bene- Moskou, maar ook in Washington, Berlijn en Brussel.
Propaganda
De NOS, zelf bekend van het fabriceren van propaganda en nepnieuws, zal, zo is onze verwachting, beschuldigend wijzen naar de alternatieve, eerlijke media die eerlijk (op uitzonderingen na) maar, voor ons schurkenregieme en haar tot op het bot verrotte >>> kliek, ongewenst nieuws verspreidt.Social media
De staatspropaganda van totalitaire indoctrinatie, die allang aan de gang is, zal met
deze rechtstreekse lange nepnieuws uitzending nog eens extra worden opgevoerd. Eerlijke goedwillende mensen die artikelen op hun websites, Facebook, Twitter en andere social media publiceren zullen, zoals ook al lang plaats vindt, verder kapot worden gemaakt, zo verwachten wij. 


Herhaling
Wij houden ons hart vast want de NOS heeft macht, heel veel macht! Bovendien is herhaling de kracht van de reclame zoals iedereen wel weet en de NOS heeft elke dag al vele nepnieuws shows in de vorm van haar dagelijkse volksverlakkende, indoctrinerende journaaluitzendingen. 

Journalisten
Wij maken gelet op het bovenstaande gebeuren het volgende nog bekend: vrijwel alle perskaartjournalisten van zowel landelijke als regionale kranten, programmamakers zoals presentatoren van reguliere tv- en radiostations zijn de afgelopen jaren door vele slachtoffers van criminele rechters (voornamelijk civiele recht) één of meerdere keren benaderd. De meeste slachtoffers van de toga-criminelen, hebben daarbij duidelijk kenbaar gemaakt dat zij onomstotelijk bewijs kunnen overleggen betreffende de ingrijpende misdrijven die corrupte klassenrechters op hen en vaak ook op hun kinderen hebben toegepast! Op een enkele uitzondering na hebben de slachtoffers van diegenen van het laatste beslissende woord, rechters dus, helemaal géén reactie of slechts een afwijzende reactie gekregen.  

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND. Sectoren: Nepnieuws, Gerechtelijke misdaad in naam van de Koning,  Kinderrechtenschendingen, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

zaterdag 3 maart 2018

Ouwehoeren, Martine en Louise Fokkens, belazerd door advocaat, dus; rechtszitting bij de Raad voor Discipline

De Ouwehoeren, bekend van hun boeken, films en TV-documentaire hebben een groot probleem met een advocaat. Een advocaat die, nadat hij zijn geld incasseerde, zich onbereikbaar hield en vrijwel niets deed. Dezelfde advocaat die ook Nico van den Ham als eens belazerde door precies hetzelfde te doen, namelijk eerst geld incasseren om zich daarna onbereikbaar te houden. De advocaat mocht niet in beeld en zelfs zijn stemgeluid mocht niet worden opgenomen. Daarom een compilatie van de zitting met de tweeling. Start de video...