KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 5 februari 2018

Woningcorporatie Stadgenoot, gaat Klokkenluider, Nico van den Ham, voor de tweede keer dakloos maken

             Beroepscrimineel, Jeroen Boudewijn 
Dakloos
Na 9 jaar klokkenluidersvervolging, waaronder bijna 2 jaar dakloosheid, zet Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot beroepscrimineel,
mr. Jeroen Boudewijn, eigenaar
en directeur van deurwaarders kantoor Van der Hoeden | Mulder, opnieuw in om de in zeer slechte gezondheid verkerende 65 jarige Melder van Misstanden, 
Nico van den Ham voor de 2e keer dakloos te maken.

Lijdensweg
Klokkenluider, Nico van den Ham is nog maar enkele maanden niet meer dakloos en de immense vervolging neemt weer in alle hevigheid toe. 


Angstaanjagend
Op 18 januari jl kreeg klokkenluider, Nico van den Ham, in opdracht van
Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot van gerechtsdeurwaarderskantoor
Van der Hoeden | Mulder een angstaanjagend schrijven. Nico van den Ham wordt

in dat schrijven door beroepscrimineel, mr. Jeroen Boudewijn, gesommeerd 
om binnen 8 dagen €1.668,39 betalen! Doet Nico dat niet dan zullen er executiemaatregelen worden getroffen, zo kondigen de criminelen van het Amsterdamse gerechtsdeurwaarderskantoor Van der Hoeden | Mulder in hun schrijven aan. De daaraan verbonden kosten (die extreem hoog zijn) zijn ook voor rekening van Nico van den Ham, zo besloot het onmenselijke, gewetenloze, misdadige deurwaarderstuig haar brief.

Misdrijf
De 1.668 euro die Nico aan de criminelen moet betalen zijn de kosten, zo heeft
Nico begrepen, die de criminelen hebben gemaakt toen zij het zeer levens ingrijpende misdrijf, woningontruiming, op Nico van den Ham uitvoerden.
Alle gewetenloze criminelen die hebben meegewerkt aan dit misdrijf, weten dat Nico deze som en alle andere bedragen, die door dat op Nico toegepaste misdrijf zijn ontstaan, nooit zal kunnen betalen en Nico door toedoen van de aangekondigde executiemaatregelen weer op straat zal komen te staan. 


Brief
Nico van den Ham had, via de telefoon, van de criminelen uitstel gekregen tot uiterlijk
1 februari 2018 om te reageren. Dat is Nico niet gelukt. De schriftelijke reactie van Nico, die hij alsnog naar gerechtsdeurwaarderskantoor Van der Hoeden | Mulder heeft toegezonden hieronder.  

____________________________
              


Van der Hoeden | Mulder                              In een e-mail als bijlage
gerechtsdeurwaarders                                  verzonden aan:
en juristen                                                   
j.boudewijn@hoeden-mulder.nl 
                                                                  
info@hoeden-mulder.nl
                                                                  en gepubliceerd op de website:
                                                                  NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND

OPEN BRIEF


Aan beëdigd gerechtsdeurwaarder, mr. J.L.I. Boudewijn, eigenaar van kantoor Van der Hoeden | Mulder.


Betreft:
Uw criminele activiteiten én de misdrijven die u telkens toepast op Klokkenluider Nico van den Ham om hem verder kapot te maken ofwel… te vermoorden. 


Inzake: N.G. van den Ham – Misdaadgroep, Woningcorporatie Stadgenoot

Dossiernummer: H 20170486 / EV

Dag mijnheer mr. Jeroen Boudewijn én medewerkers van Gerechtsdeurwaarders- kantoor, Van der Hoeden | Mulder.

Ruim 2 jaar geleden heeft u in samenwerking met de corrupte Amsterdamse rechter, mr. C.L.J.M. de Waal, een zeer levensingrijpend misdrijf op mijn persoon toegepast, mijnheer Jeroen Boudewijn. U en mr. Cees de Waal hebben dat misdrijf gepleegd in opdracht van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot.

Stadgenoot, de Amsterdamse woningcorporatie bekend van de vele brandstichtingen in één van haar grote wooncomplexen en de contacten op haar kantoor met de pyromaan die die branden stichtte. Ik heb die brandstichter opgepakt en aan de politie overgedragen zoals u weet, mijnheer Jeroen Boudewijn. Daardoor werd ik klokkenluider en daarom onderga ik nu al ruim 9 jaar lang een beestachtige klokkenluidersvervolging dat mijn leven op een niet te omschrijven wijze tot een hel heeft gemaakt. De pyromaan kreeg een straf van enkele weken. Dat terwijl er een zwaargewonde bij die branden is gevallen die daardoor voor zijn leven lang zwaar verminkt en invalide werd. Dat is te zien in de video in het artikel; Had Gerard Anderiesen (Woningcorporatie Stadgenoot) afspraken met een pyromaan voor het grote geld?
>>>
http://nicovandenham2.blogspot.nl/2016/02/had-gerard-anderiesen-woningcorporatie.html

U heeft, mijnheer Jeroen Boudewijn,  zonder mij daar een complete dagvaarding voor te doen toekomen (wie maakt u wat?) samen met rechter, crimineel mr. C.L.J.M. de Waal en zonder dat daar een rechtszitting over is geweest, dus zonder het beginsel hoor en wederhoor toe te passen, middels gerechtelijke zwendel zoals valsheid in geschrift, mij te bestraffen voor mijn eerlijke artikelen op de website mijn woning uitgezet. Door mij dakloos te maken, heeft u, mijnheer mr. Jeroen Boudewijn, mij op 63 jarige leeftijd getracht te vermoorden!
Ik weet, mijnheer Boudewijn dat u voor Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en andere grote organisaties ook vele andere medemensen, waaronder ouderen en kleine kinderen, op vergelijkbare wijzen gewetenloos kapot maakt.


Het is mij opgevallen dat u, mijnheer Jeroen Boudewijn, niets kunt in deze, zonder daarbij een onaangename grijns op uw gelaat te trekken. Ik vraag mij dan ook af of u bent geboren met die vuile grijns en uw karakter zich aan die grijns heeft aangepast of dat u bent geboren met een vuil karakter en uw gelaat zich op onaangename wijze heeft aangepast aan uw criminele aard? 
 
Dakloos zijn, mijnheer Jeroen Boudewijn, betekent zoals u wel weet; geen adres, geen inkomen, geen verzekeringen, geen dokter, geen (broodnodige) medicijnen enzovoorts. Maar wel; bekeuringen wegens zwartrijden in de trein, tram en het slapen onder een brug. Er zijn meer daklozen dan bedden in de, onhygiënische, daklozenopvang. Wat heb ik geleden en wat heb ik het koud gehad, mijnheer Boudewijn, tijdens die 2 winters dat ik dakloos was. Moet u, nu ik u dat mededeel, ook weer vuil grijnzen, mr. Jeroen Boudewijn? Ja hé… ik zie het zo voor me!

Ik ging van het ene loket naar het andere. Altijd zonder enig resultaat want ik was immers een Nederlands dakloos stuk vuil, mijnheer Jeroen Boudewijn!  Van de ene stad naar het andere dorp en van het ene dorp weer naar nog weer een andere stad via zwart reizen om anderen, hele lieve bezoekers van mijn website,  lastig te vallen met: 'mag ik alsjeblieft een paar nachten bij je slapen en gebruik maken van de computer?’  Een door een misdaadgroep en haar kliek, door 9 jaar beestachtige klokkenluidersvervolging ziek gemaakte  man van (toen ) 63 jaar overleeft het straatleven namelijk niet,  mijnheer Jeroen Boudewijn! Dus ik moest wel reizen zonder te betalen.

Om het nog even vol te kunnen houden, heb ik het laatste geld wat ik nog had, maar ook veel geleend geld, uit moeten geven. Ik heb inmiddels dan ook grote schulden bij niet-overheidsinstanties en niet aan de overheid gerelateerde organisaties en/of personen. Daar komen de door Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek gecreëerde schulden aan overheidsinstanties en aan de overheid gerelateerde organisaties dan nog eens bij!
De persoonlijke ramp voor mij is niet meer te overzien, gerechtsdeurwaarder mr. Jeroen Boudewijn. 

 
Het is Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, rechter, crimineel mr. C.L.J.M. de Waal en u mr. Jeroen Boudewijn, tezamen met de overige kliek van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot tot nu toe nog net niet gelukt mijn persoon te vermoorden. Ik had meer dan 21 jaar woonduur opgebouwd mijnheer, Boudewijn. Maar Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot wist aanvankelijk op slinkse wijze te voorkomen dat ik in aanmerking zou komen voor een andere woning.

Medewerkers van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot hebben mij dat vlak nadat ik dakloos was gemaakt persoonlijk medegedeeld, mr. Jeroen Boudewijn. 'Wij zorgen ervoor dat jij geen andere woning krijgt',  vertelde het laag-bij-de-grond-soort destijds aan mij. Terwijl zij mij dat vertelden, viel mij op, mr. Jeroen Boudewijn, dat de medewerkers van Stadgenoot exact zo een onaangename grijns op hun gelaat hadden, zoals u dat altijd heeft als u met uw criminele activiteiten bezig bent. Dezelfde vuile grijns zie ik overigens ook bij uw abjecte personeel, mijnheer Boudewijn!

Het gaat te ver om in dit schrijven uiteen te zetten hoe ik dan toch mijn meer dan 21 jaar woonduur om heb kunnen zetten in een nieuwe woning. Ik verwijs u daarvoor naar het artikel 'Hoe is het dakloos stuk vuil, Nico van den Ham, aan een woning in het centrum van Amsterdam gekomen?'
>>>
http://nicovandenham2.blogspot.nl/2017/12/hoe-is-het-dakloos-stuk-vuil-nico-van.html

Tot groot ongenoegen van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, waaronder u, mijnheer Jeroen Boudewijn en crimineel mr. C.L.J.M. de Waal, ben ik sinds enkele maanden niet meer dakloos. Nu Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek heeft ontdekt dat ik weer een dak boven mijn hoofd heb, komt u allen opnieuw in actie om mij na een paar maanden al weer dakloos te maken.  
U mijnheer, mr. Jeroen Boudewijn, heeft tezamen met Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot  kosten gemaakt om het mogelijk te maken het levensingrijpende misdrijf dat u iets meer dan 2 jaar geleden op mij heeft toegepast te kunnen uitvoeren. Die kosten moet ik binnen 8 dagen na dagtekening van uw schrijven aan u betalen. U weet heel goed, mijnheer Boudewijn, dat dat voor mij onmogelijk is. Terwijl Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot de woning waar ik ben uitgezet nu voor 3 keer zoveel verhuurt als dat wat ik er voor moest betalen, heb ik veel kosten moeten maken om als, in een slechte gezondheid verkerend Nederlands dakloos stuk vuil, te kunnen overleven.

Inmiddels heb ik dan ook vele (andere) deurwaarders op mijn nek, mijnheer, Jeroen Boudewijn. Die willen allemaal zeer grote bedragen incasseren vanwege de in die 2 jaar door de misdaadkliek, waar u deel van uitmaakt, gecreëerde schulden.

Toen ik de woning waar ik nu in woon toegewezen heb gekregen, had ik helemaal niets om in die woning te zetten. Ik heb een groot bedrag van de Stichting Harm Bos 1945, waar ik werkzaam voor ben, geleend om hier, in de nieuwe woning dus, te kunnen overleven, gerechtsdeurwaarder mr. Jeroen Boudewijn.  Ik heb op een paar kleren na geen eigendommen, mijnheer  Boudewijn. De schamele spullen die in de door mij gehuurde woning staan en die een mens nodig heeft, zijn eigendom van de Stichting Harm Bos 1945, of zijn in verband met die lening die de stichting aan mij heeft verstrekt, verpand aan de Stichting Harm Bos 1945, gerechtsdeurwaarder mr. Jeroen Boudewijn. 

Ik weet, mijnheer Boudewijn, dat u zich op geen enkele wijze aan bepalingen die liggen verankerd in nationale wetten en/of internationale verdragen houdt als die bepalingen u bij uw criminele werkwijzen niet zo van pas komen. Wie maakt u wat, zullen we maar zeggen. Rechter, crimineel mr. C.L.J.M. de Waal in ieder geval niets! Toch maak ik u er op attent dat de akte van verpanding is geregistreerd bij de Belastingdienst in Rotterdam, gerechtsdeurwaarder mr. Jeroen Boudewijn.

In afwachting van uw antwoord,

Met de grootst mogelijke minachting,

Nico van den Ham
Klokkenluider                                                De originele brief; klik >>> hier
Melder van Misstanden
Journalist  


_______________________________

Zie ook >>> Gerard Anderiesen van Woningcorporatie Stadgenoot had                                    afspraken met een pyromaan!Dit artikel is naar de betrokken adressen toegezonden: 

Nico van den Ham i.s.m.redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Dakloosheid, Oplichting, Deurwaarders, Gerechtelijke misdaad in naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Zelfmoord.