KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 25 januari 2018

Nederlander behoort tot het domste volk ter wereld!

Psychotherapie 
Psychotherapie is een effectieve behandelmethode voor psychische stoornissen. Gesprekken tussen cliënt(en) en de deskundige hulpverlener en/of luisteren naar die hulpverlener staan centraal.
De cliënt kan een individu; kind, volwassene of oudere, een (echt)paar, een gezin een groep of nagenoeg een hele bevolking zijn. 


Behandelingen
De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig (eindeloos) als dat nodig is omdat bij ernstige psychische problematiek het effect van de behandeling pas na lange tijd te behalen is. Door psychotherapie leer je anders te denken! Alleen als psychotherapie door een BIG-geregistreerde psychotherapeut of psychiater of een klinisch psycholoog wordt verricht, voldoet deze aan de kwaliteitseisen die door de overheid zijn vastgesteld. Meer nog voldoet de reguliere perskaart-media aan deze criteria vindt diezelfde overheid zo menen wij (redactie) te mogen concluderen. 

Dom 
Het Nederlandse volk blijkt volgens onderzoek het meest goedgelovige domste, achterlijkste volk van de wereld te zijn (geworden). Statista is een organisatie dat onderzoeksgegevens bekend maakt en bracht onlangs onderstaande lijst uit.   


Therapie
Elke dag is er weer therapie op vele landelijke TV en radiozenders. De volgende dag kunt u de misleidende, indoctrinerende leerstof die u is voorgeschoteld nog eens nader bestuderen in de regionale en landelijke kranten. 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Nepnieuws, Mediacensuur, Gerechtelijke misdaad in naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, indoctrinatie, Vrije meningsuiting.