KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 4 oktober 2017

Dag rechter, bent u zich er van bewust dat rechters mensen kapot maken, 'ja daar ben ik mij van bewust'.

Deel 3. Slot
'Jullie moesten je dood schamen, edelachtbaren!' roept Nico door zijn Megafoon. Voor de deuren van TivoliVredenburg op 'De Dag van de Rechtspraak. Nico van den Ham heeft van zijn lezers terecht kritiek gekregen vanwege het feit dat hij het vrijwel uitsluitend heeft over de gerechtelijke zwendel in de civiele rechtspraak. Ook in het strafrecht is het een en al zwendel. Nico bezoekt vrijwel uitsluitend rechtszittingen in het civiel recht. Dat is de oorzaak. Nico van den Ham biedt zijn excuses hier voor aan en beseft dat hij sommige slachtoffers van corrupte strafrechters te kort heeft gedaan. (2 video's) 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren:Gerechtelijke Misdaad, Justitioneel Seksueel Kindermisbruik, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Kinderrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.