KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 16 augustus 2017

Meer aangiften tegen criminele rechters dan ooit!

Economie
Steeds meer burgers waarvan het leven door middel van gerechtelijke zwendel volledig is verwoest, ten voordele van deze vuile >>> economie, doen aangifte tegen corrupte rechters en andere toga-criminelen. Wij zitten er in veel gevallen met de neus bovenop. Inmiddels doen onze ogen pijn van het aanzien van wat er allemaal gaande is op dit moment. 


Klachten indienen over- of aangifte doen tegen criminele
zwarte togadragers
 volstrekt zinloze en gevaarlijke bezigheid! 

Massaal 
Wij volgen het op de voet en hebben weet van de vele klachten die over rechters, raadsheren, advocaten, griffiers, officieren van justitie en ander gerechtelijk tuig worden ingediend. Ook weten wij dat er veel meer aangiften wordt gedaan wegens het massaal plegen van zeer ernstige, levensingrijpende misdrijven tegen onschuldige medemensen door datzelfde justitiële uitschot.

Lachen
Ze lachen erom bij De Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. De klachten gaan, evenals de aangiften, veelal direct de papierversnipperaar in en de klager krijgt er vaak, doodleuk, geen enkele reactie op. 

Standaardbrief
In de andere gevallen wordt de klacht afgedaan met een standaardbrief van enkele zinnen. Vaak begint de tekst in zo'n briefje met... 'in uw beleving-' of 'in uw boosheid heeft u gemeend, bla, bla, bla.... Ik zie dan ook geen aanleiding, bla, bla, bla... en ik wijs daarom uw klacht af! 

Bewijsmateriaal
Over het eventueel meegezonden bewijsmateriaal wordt in zo'n reactie dan met geen woord gerept. Net zo als dat het geval is in de meeste vonnissen bij gerechtelijke procedures. Procedures die gaan om geschillen waar de ene partij groter is of door de corrupte rechter belangrijker wordt geacht dan de andere. Hetzelfde geldt ook betreffende de inhoud van de verplichte proces-verbalen, als die al worden opgemaakt van de rechtszittingen want heel vaak gebeurt dat doodleuk niet. 

Onderzoeksresultaten
Veelal wordt er in de laatste zin van zo'n brief tot slot ook nog even fijntjes verwezen naar 'onderzoeksresultaten' van louche, volksmisleidende organisaties zoals het
>>> World Justice Project e
n de >>> Europese Commissie en daarmee is 'de kous dan absoluut wel af!'

Bedreigen 
Nu er meer en meer aangifte wordt gedaan tegen de criminele 'edelachtbaren'
zijn er ook mensen die nu gaan klagen over het niet behandelen van klachten en aangiften. Onlangs nog hadden drie bij ons bekende slachtoffers van rechters het voor elkaar gekregen dat zij op afspraak mochten komen spreken over deze kwestie. 
Dat was bij een hoge hoofdofficier van justitie één van de kliekleden van het >>> functioneel parket de Toga Maffia. Eenmaal aangekomen op de afspraak moesten 2 van hen, als honden bij een supermarkt, buiten wachten en mocht slechts een van de slachtoffers zijn verhaal doen. Niet aan de hoofdofficier het toga-bendelid zelf, maar aan 2 naaste medewerkers handlangers.

Bewijsstukken
Het slachtoffer had (nieuwe) bewijsstukken meegenomen maar de medewerkers handlangers keken er met een 'half oog' naar en weigerden er inhoudelijk op in te gaan. Precies dezelfde wijze die partijdige rechters hanteren dus. Wel waarschuwden de beide heren het slachtoffer dat hij moest stoppen om curatoren, rechters en officieren van justitie 'corrupt' te noemen. Stopte hij daar niet mee, zo bedreigden de ambtenaren het slachtoffer verder, dan zou hij aanstonds wel eens de 'verkeerde' kunnen tegenkomen.

Omgedraaid
De rollen werden, zoals dat vrijwel altijd gaat bij justitie in dit soort kwesties, omgedraaid en het slachtoffer werd ook nog toegebeten dat hij vanaf nu moest stoppen met het doen van aangiftes etc. Hij moest zich maar met normale dingen gaan bezighouden. Tevens vonden de handlangers van het OM dat het slachtoffer en zijn vele medestanders moesten inzien dat het boek voor hen nu echt dicht was en dat beledigende publicaties op o.a. internet moesten stoppen. 

Brief
Na het gesprek kreeg het slachtoffer van De Rechtspraak ook nog een brief van het OM waarin hem werd medegedeeld dat verdere correspondentie niet meer zal worden beantwoord en daarmee was de kwestie dan voorgoed afgedaan. Wij kennen de betrokken slachtoffers en die hebben ons verzocht niet te publiceren over deze gang van zaken. De angst voor de meeste leed, ellende, verdriet en dood veroorzaken misdaadorganisatie die onze verkapte schurkenstaat kent, zit er goed in... zullen we maar zeggen. Wél is afgesproken dat wij dit artikel in de algemene sfeer mochten publiceren. Dus zonder namen en/of andere verwijzingen naar de betrokken slachtoffers.

Revolutie
Klagen over de gang van zaken bij de rechtelijke macht; aangifte doen tegen criminele rechters; onomstotelijke bewijzen van het een en ander aanbieden is klagen over criminelen bij criminelen en dus volstrekt zinloos! Er moet wat anders gebeuren. Al een paar keer riepen wij daar toe op. Echter zonder resultaat. Binnenkort hierover opnieuw meer.

Vraag
Wij stelden ook al eens een vraag betreffende deze kwestie aan zo'n hoofdofficier van justitie van het functioneel parket van het OM. Dit keer was het een hoge mevrouw van het parket in Amsterdam. Ook wij kregen wij geen antwoord. Stelt Nico van den Ham, in tegenstelling tot de gecensureerde staatsmedia, wél de >>> juiste vragen?!
Start de korte video (precies één minuut).