KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 13 augustus 2017

Ambtenaren Sociale Dienst Amsterdam getraind in het volledig kapot treiteren van daklozen.

Opnieuw vrouwen 'bedreigd' door Nico van den Ham, te lezen in een vals opgemaakte brief die geheim had moeten blijven! 

Nieuw 'bewijsmateriaal' tegen Nico van den Ham voor Algemeen Dagblad- Nepnieuwsjournalist, crimineel, Chris Klomp.  

'Tekst in de brief geschikt/bruikbaar voor Chris Klomp!'        

'Tekst onder de brief niet geschikt/bruikbaar voor Chris Klomp!'


Dreigpost
Wekelijks moet de dakloze Nico van den Ham naar de Jan van Galenstraat 323 B Amsterdam om zijn daklozenpost ( bekeuringen,  deurwaarders, bedreigingen enz.) op te halen. Doet Nico dat één keer niet dan is hij als dakloze zijn postadres kwijt en daarmee ook zijn daklozenuitkering van € 535,-. Een paar weken geleden, net toen Nico ook weer op weg wilde gaan naar dat 'vrolijk makende' daklozenloket werd hij door een medewerker van de Amsterdamse sociale Dienst opgebeld. Het werd een gesprek van ongeveer een half uur. 

Gemoedelijk
De medewerker, die zich heel gemoedelijk en vriendelijk voordeed, belde Nico op omdat hij, zoals de ambtenaar op enthousiaste wijze vertelde
, 'de eer' had om het daklozendossier van Nico 'op zijn bordje te hebben gekregen'. Of Nico op gesprek wilde komen was de vraag. 'De Amsterdamse sociale dienst wilde weten of het wel goed gaat met Nico, zo ging het verder. Een volstrekt zinloze vraag aan een dakloze want met daklozen gaat het altijd slecht! Heel slecht! Daar komt nog bij dat de gemeente Amsterdam tot op >>> hoog niveau, tot in de kleinste >>> details, heel goed weet hoe met Nico van den Ham en de andere daklozen gaat! Onderzoek wijst ook nog eens een keer uit dat het, op enkele uitzonderingen na, met dakloze mensen nooit meer goed komt. Vooral niet als iemand op latere leeftijd dakloos is >>> gemaakt

Waarschuwing
Tijdens het telefoongesprek, bracht de medewerker naar voren dat er op 3 oktober 2016 een waarschuwingsbrief aan Nico zou zijn bezorgd! Nico zijn gedrag zou tijdens een bezoek aan de Sicherheitsdienst van het WPI, 'Werk Participatie en Inkomen' zoals de sociale dienst tegenwoordig heet, onaanvaardbaar zijn geweest. Echter, die brief is nimmer aan Nico toegezonden en ook nooit aan hem persoonlijk bezorgd, zoals er valselijk in het schrijven staat vermeld. Dat laatste is wellicht met opzet gedaan. Dit, omdat het corrupte personeel van het Amsterdamse WPI niet wil dat Nico van den Ham de brief op zijn website publiceert, maar gelijkertijd wél wil dat het voor Nico belastende document in zijn dossier zit. Nico heeft, diezelfde middag nog, een naïeve bediende van het daklozenloket zo ver gekregen dat zij het document voor Nico heeft uitgeprint en aan hem heeft overhandigd.  

Gespreksopname
Nico van den Ham heeft een integrale, duidelijke gespreksopname van het gebeuren op 14 augustus 2016 aan de Jan van Galenstraat 323 B te Amsterdam gemaakt. Daarop is te horen hoe meerdere ambtenaren van het WPI en een psychiater van de Amsterdamse GGD, Nico van den Ham aanhoudend jennen en het bloed onder de nagels poogden weg halen. Bij normaal denkende mensen met een beetje gevoel in hun donder, dus niet bij Chris Klomp, zullen de rillingen over de rug lopen bij het beluisteren van de gespreksopname. 

Beleefd
Vooral is te horen dat de tot op het bot getergde Nico daarbij netjes, rustig en beleefd blijft! Ook is te horen dat Nico op geen enkele wijze één of meerdere ambtenaren beledigd of bedreigd! Datzelfde geldt voor de getuige die Nico had meegenomen! De getuige die in de brief heel denigrerend 'uw begeleider' wordt genoemd. Nico heeft nooit begeleiders (nodig) gehad in zijn leven. Behalve dan zijn lieve vader en moeder, Nico en Annie, die hem op jonge leeftijd liefdevol hebben opgevoed en hebben begeleid. 

Bidden
Ruim een jaar geleden verzekerden dakloze leeftijdsgenoten van Nico ons al absoluut geen daklozenuitkering te willen hebben! Dat willen zij niet omdat de vernederingen die zij dan moeten ondergaan, daar aan de Jan van Galenstraat 323 B te Amsterdam, hen te veel zijn. 'Wij halen liever een gratis kopje soep hier, een broodje daar en een warme maaltijd bij een organisatie waar wij eerst moeten bidden voor die maaltijd. Alles is beter dan dat wij ons als stukken vuil door dat smerige, corrupte gemeentetuig zo moeten laten vernederen', zo vertelden de dakloze mannen, die er ondanks alles keurig uitzagen, er nog bij aan onze redactie. 

Onomstotelijk bewijs
Wij popelen om onze gespreksopname te publiceren zodat iedereen kan horen hoe het er aan toe gaat bij het daklozenloket de Sicherheitsdienst van het WPI aan de Amsterdamse Jan van Galenstraat. Echter, op 13 september aanstaande zal een klacht hierover die Nico heeft ingediend bij de >>> gemeente Amsterdam worden behandeld. Dan zal, zo is Nico beloofd, de gespreksopname van meer dan een uur worden afgeluisterd. Nico heeft de opname voorzien van een begeleidende tekst. 

Algemeen Dagblad
Algemeen Dagblad-Desinformant, Chris Klomp heeft via een van zijn teamleden onze redactie al laten weten op geen enkele wijze in de gespreksopname te zijn geïnteresseerd! 'Wél in de geheime brief, 'want wat daar in staat... is waar',  zo voegde de Klompaanhanger, die ook een abonnement heeft op het krantenvod, Algemeen Dagblad, er nog aan toe!  

Vertrouwen
Nico van den Ham zelf heeft ook geen vertrouwen in de goede afloop van het komende onderzoek. 'In onze verkapte Schurkenstaat, zoals Nederland is, heb je niets aan bewijsmateriaal wat in jouw voordeel is als je een geschil hebt met een partij die veel groter is of belangrijker wordt geacht dan jij. Niet bij de rechtbank, niet bij het gerechtshof, niet bij de politiek, niet bij perskaartjournalisten en zeker niet bij 
crimineel, Chris Klomp' aldus Nico van den Ham.  

Zie ook >>> Befehl ist Befehl ! Ik maak voor mijn baas jou of wie dan ook,                               helemaal kapot! | Sociale Dienst AmsterdamRedactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Algemeen Dagblad -crimineel Chris Klomp, Reguliere Media, Alternatieve media, Gerechtelijke Misdaad, mensenrechtenschendingen, 
Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Zelfmoord, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking,Vrije Meningsuiting.