KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 20 juli 2017

AD- journalist Chris Klomp gaat publiceren over zware misdrijven 'gepleegd door crimineel, Nico van den Ham'

Breaking News! Binnenkort in het Algemeen Dagblad; 

'Nico van den Ham sloeg vrouwen van meer dan 80 jaar
oud in elkaar, stichtte branden in het grote wooncomplex van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot enz. enz. enz.'Narcist, Staatsinformant, AD-
Nepnieuws- journalist, Chris Klomp
Hieronder de laatste van de vele e-mails die aanname-nepnieuws journalist van het Algemeen Dagblad, Chris Klomp, aan Nico van den Ham en anderen toezond. Daaronder het antwoord (op deze e-mail) van Nico van den Ham.

Meestal bestaan de verweren
van Cris Klomp uit het op zwart laten zetten van video's en/of
uit de lucht laten halen' van 

>>> complete videokanalen.
Nico hoopt op een antwoord van Klomp. Maar het kan zomaar dat het antwoord is: dat Klomp deze website op zwart laat zetten.   


Chris Klomp

06:45 (3 uur geleden)


aan mij, Corus, WPMNico,

Ik heb een eerlijke vraag voor je. Heb je zelf nog door dat je liegt of ben je al zo ver dat je ook echt denkt dat je in je recht staat?

Wil je de letterlijke bandopname horen van ons telefoongesprek waarin je mij vraagt je zaak te onderzoeken? Voor het Algemeen Dagblad? Wil je het telefoongesprek horen waarin je boos wordt omdat ik zeg dat het geen verhaal is voor de krant? Zeg het maar, ik stuur je de bestanden zo op. Alles staat op band.

Moet ik nou echt een linkje geven naar je eigen site, waar je zelf meerdere keren zegt dat ik weiger onderzoek te doen, ondanks dat je het mij vroeg?

Maar goed:

Ik heb een deal voor je. Ik zal een compleet en prominent verhaal over je zaak schrijven, als je mij het bewijs kan leveren van corruptie en fraude in je zaak. Maar dan heb ik wel de volgende vragen voor je. Ik ga er van uit dat je niet het lef, noch de beleefdheid hebt om hier op te reageren, maar in verband met dossiervorming in deze zaak doe ik het toch:

Heb je op 10 augustus 2005 wel of niet van Stadgenoot een brief gekregen waarin je is gevraagd om de branddeuren dicht te laten en niet steeds de drangers te blokkeren?

Ben je wel of niet een weblog begonnen waarin je Stadgenoot en medewerkers met naam en toenaam beschuldigde van onder meer, maar niet uitsluitend, brandstichting, criminele activiteiten ed?

Heb je op 6 februari 2014 wel of niet een brief gekregen van Stadgenoot waarin je werd gevraagd te stoppen met je laster?

Is er op 25 juli 2014 wel of geen kort geding geweest waarin de rechter je op straffe van dwangsommen heeft verboden om verdere laster te verspreiden over woningbouwcorporatie Stadgenoot?

Ben je op 4 april 2014 wel of niet veroordeeld tot het staken van je laster, op straffe van dwangsommen die oplopen tot max 10.000 euro?

Heb je op 17 juni 2014 een brief van de gerechtsdeurwaarder gehad waarin de constatering staat dat je niet wenst te voldoen aan het vonnis van de rechter en je alle dwangsommen hebt laten lopen?

Heb je op 16 juni 2014 vervolgens op je weblog gezet dat de bedrijfsjuriste samenspant met een pyromaan?

Is er wel of geen civiele procedure geweest over je huisuitzetting?

Heb je wel of niet tot twee keer toe je weerwoord op papier gezet in die procedure?

Heb je wel of niet tijdens de procedure (waarvan je zelf stelt dat die er niet is geweest) bezwaar gemaakt tegen een niet complete dagvaarding in de zaak?

Heb je op 9 november 2015 wel of niet een weerwoord ingediend bij de balie van de rechtbank in Amsterdam?

Heb je op 12 november 2015 wel of niet een brief geschreven aan de rechtbank waarin je stelt dat het verweerschrift van je advocaat Thijs Stapel mag dienen als verweer in je zaak?

Is er op 18 mei 2015 (start 10.00 uur) wel of geen zitting geweest waarbij jij twee van de rechters hebt gewraakt (zaaknummer 3824845 CV EXPL 15-2671)?

Is er op 17 juni 1997 aangifte tegen je gedaan wegens mishandeling van een buurvrouw?

Met gepaste groet,

Chris Klomp


_____________________________________________________


Hallo Chris Klomp,

Ik heb wel het lef en ook de beleefdheid om in te gaan op jouw aanbod, dat jij een compleet en prominent verhaal over mij schrijft. Mijn vraag is dan natuurlijk wel, waar ga je dat verhaal dan publiceren? Tussen de reactie's op de artikelen op de website van Rogier Hop, of tussen de reacties op videokanalen zodat slechts enkele tientallen anonieme trollen, waar jij het zo goed mee kunt vinden, het kunnen lezen? Of ga je toestemming vragen bij het Algemeen Dagblad om het te kunnen plaatsen zodat wat meer mensen eens een keer kunnen worden wakker geschud? De antwoorden op jouw vragen kunnen niet uitsluitend met een 'ja of nee' worden beantwoord en behoeven nadere toelichting.

Dus we gaan het doen Chris Klomp, ik zal alle vragen beantwoorden! Met getuigen erbij en camera's er bovenop. Afgesproken! Ik zal alles weerleggen! Maar nogmaals, met meerdere camera's erop (er zal er maar een kapot gaan) en getuigen erbij, want vertrouwen kunnen wij jou natuurlijk niet! Een andere voorwaarde is dat jij zo af en toe je mond dicht houdt tijdens het onderzoek. Dit, als ik mijn bewijsstukken wil toelichten. Met andere woorden, jij geeft mij de kans om iets te kunnen laten zien en dat toe te lichten. Dus zonder dat jij -zoals we dat gewend zijn van jou, als er iets gezegd dreigt te worden dat jou niet van pas komt- er gelijk met je grote onfatsoenlijke muil doorheen krijst.

Ook wil ik niet dat jij mijn beweringen keer op keer verandert. Nu weer vraag je of er wel of niet een procedure is geweest. Dat, terwijl ik nimmer heb beweerd dat er geen gerechtelijke procedure is geweest. Er is geen rechtszitting geweest en dat is heel wat anders Chris Klomp! Je bent niet te vertrouwen, Chris. 'Journalisten bepalen zelf wat zij opschrijven', deelde je mede in het gesprek dat ook ik heb opgenomen. Dat is natuurlijk, vooral in jouw geval, een angstaanjagende mededeling. Temeer omdat jij tot nu toe altijd opschrijft wat het meest van pas komt voor de rechtspraak of een andere partij waar jij op dat moment voor aan het werk bent.

Wat dat betreft lijk je erg op de hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad, Hans Nijenhuis. Soort zoekt soort, zullen we maar zeggen. 
Algemeen Dagblad topman, Hans Nijenhuis, die beslist wie onze nieuwe minister president gaat worden zoals hij zelf vertelt in deze >>> korte video, 01.23 min. Gaat dat met alles zo bij het AD, Chris? Dus ook dat jij bepaalt wie er gelijk heeft in een conflict? Nogmaals; 'de journalist bepaalt zelf wat hij opschrijft', vertelde jij mij. Angstaanjagend allemaal. Daarom, we gaan het doen met 2 camera's er bovenop én met meerdere getuigen erbij. Ik verheug mij er al erg op! 

Tevens verwacht ik van je Chris, dat je ook andere zaken, van anderen dus (die o.a. ook op mijn site staan), gaat onderzoeken en daar eerlijk verslag van gaat doen! Ook weer met de camera's er bovenop! Mogelijk wordt je dan zo nog eens een echte journalist en wordt de tot op het bot verrotte rechtspraak door jou ontmaskerd! Maar het kan natuurlijk ook zijn dat jij voor eens en voor altijd afgaat. We zullen het zien, Chris Klomp. We gaan ermee bezig! Wanneer kun je? Graag tijdig melden, want ik moet eerst naar de plek waar de documenten liggen opgeslagen. Dit om het een en ander bij elkaar te zoeken.
De zaak is zeer complex gemaakt, dus geef mij even wat tijd om dat te doen. 
Ik ben voor straf dakloos gemaakt door >>> rechter, crimineel, mr. C.L.J.M. de Waal zoals je weet, dus ik heb niet alles onmiddellijk voorhanden. Zo gaat dat nou eenmaal bij daklozen, Chris Klomp. 

Voor wat betreft jouw informatie die je wellicht van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot hebt gekregen... er is nog veel meer Chris Klomp! Heel veel meer!
De misdaadgroep heeft jou blijkbaar niet van alles voorzien. Maar het kan ook zijn dat dat wel zo is en je het een en ander nog even achter de hand houdt, als stok achter de deur zullen we maar zeggen. Ik heb veel vrouwen in dat in dat wooncomplex waar ik woonde in elkaar geslagen. Dat waren meestal vrouwen van meer dan 80 jaar oud! Grappig he, Chris Klomp?

Ook heb ik ontelbare vernielingen aangericht in dat woongebouw en heb voor de vele bewoners le-vens-ge-vaar-lij-ke situatie's gecreëerd, echt waar Chris Klomp, Misdaadgroep Stadgenoot zegt het het zelf! Heel vaak ben ik over dit alles door rechercheurs verhoord! Dat was tot vervelens toe, Chris. Dat Stadgenoot jou dat niet heeft toegezonden. Of heb je het wel? Het hoorde allemaal bij de jarenlange, beestachtige, slopende klokkenluidersvervolging die op mij is toegepast, Chris Klomp!

Heeft Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot ook de bijna 150 ondertekende verklaringen van medebewoners, die daarin uitdrukkelijk beweren dat ik een aardige buurman was en waarvan zij nog nooit hadden gezien of gehoord dat ik bejaarde vrouwen in elkaar sloeg of mij op andere wijze zou hebben misdragen, aan jou gegeven Chris Klomp? Ik heb het wel aan de Nationale Ombudsman, nog wat andere instanties en de vele rechters en raadsheren die mijn zaken hebben 'behandeld', doen toekomen. De Nationale Ombudsman en die andere instanties deden er niets mee, Chris Klomp! Ook werd in de (verplichte) proces-verbalen (als die al waren opgemaakt) betreffende de vele rechtszittingen in deze kwestie én in de vonnissen, die ondertekende verklaringen van al die medebewoners nooit benoemd! Dat ga jij toch niet zo doen he, Chris Klomp? Dat zou een uitermate criminele werkwijze zijn! Tot nu toe ging je er altijd doorheen zitten schreeuwen als ik over zoiets begon, maar mogelijk ben je inmiddels wat veranderd.

Nadat ik de pyromaan aan de politie had overgedragen (daar ga je ook nooit op in Chris Klomp) heb ik vele branden gesticht in het gebouw. Dat is wat de politie beweerd! Heb je die stukken waarin dat staat opgeschreven ook? Ik wel Chris, evenals de bewijzen die aantonen dat er nimmer meer brand is gesticht in en om het betreffende wooncomplex nadat ik de pyromaan van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot over had gedragen aan de politie en als getuige in de rechtszaak die daarop volgde aanwezig was. Ik zal het allemaal bij elkaar zoeken en meenemen. Mag ik van jou alsjeblieft, Chris Klomp, ook de zwaar verminkte man, die voor zijn verdere leven invalide is ten gevolge van een van die branden meenemen als getuige? Graag antwoord, alsjeblieft! Dit in plaats van weer een nieuwe e-mail met weer andere beschuldigingen, want dat schiet natuurlijk niet op! Die werkwijze moet je afleren Chris Klomp, want daardoor krijg je nou zoveel vijanden.

Ben je wel bereid, Chris Klomp, om foto's te maken en die in die het artikel in het Algemeen Dagblad te plaatsen. Een foto van o.a. het document dat in mijn bezit is en onomstotelijk aantoont dat Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot afspraken had met de pyromaan? De pyromaan die jarenlang zoveel ellende, verdriet een leed onder de vele bewoners van de 170 appartementen heeft veroorzaakt. Geen van de misdadige rechters of raadsheren in mijn vele rechtszaken hebben dat document willen vermelden in hun beschikkingen en/of vonnissen. Geen of onvoldoende onderbouwing lieten de justitionele criminelen de griffier vervolgens opschrijven, Chris Klomp! Gemeen toch? Dat ga jij zo toch niet doen he, Chris Klomp?

Nog een keer vraag ik je, als je dit schrijven gaat beantwoorden om dat inhoudelijk te doen! Dus graag niet een antwoord e-mail terug waarin je net doet of ik het bovenstaande niet heb geschreven. Criminele rechters doen dat ook zo, Chris Klomp en dan zeggen ze later in een vonnis dat er geen of niet voldoende onderbouwing is betreffende het verweer. Soms zeggen ze helemaal niets want wie maakt ze wat! Chris Klomp in ieder geval tot nu toe niets, he-le-maal niets. Dat ga jij vanaf nu toch wel anders doen he, Chris Klomp?


In afwachting op jouw inhoudelijke antwoord.


Nico van den Ham
Journalist