KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 14 juli 2017

Reguliere Media..... De Kliek van de Rechtelijke Macht

De heer A. Peters strijdt ook intensief mee tegen de immense, veel leed en ellende veroorzakende corruptie bij de Rechtelijke Macht en haar kliek. Peters schreef een keurige brief aan het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Een nagenoeg soortgelijke brief schreef hij aan een groot aantal kranten. Hieronder de brief en een reactie daarop van de hoofdredacteur van de NOS, Marcel Gelauff, die hiermee opnieuw duidelijk maakt wat voor een volksverlakker hij in werkelijkheid is. Daaronder de
e-mailadressen van de kranten. De heer Peters heeft tot nu toe, zoals dat vrijwel altijd gaat, geen enkele reactie van de kranten gekregen. Daarom hebben wij dit artikel via de
e-mail adressen ook nog maar eens naar de kranten toegezonden (zie onderaan dit artikel). 
Wij kunnen voorspellen wat er nu gaat gebeuren. Maar om de goede vrede met de positievellingen, die alsmaar verkondigen dat er steeds meer mensen wakker worden, enigszins te bewaren, melden wij dat 'we in spanning afwachten!' 
Redactie; NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.

Ingezonden door Ir. A.P.H. Peters.

Nuth, 11 juli 2017

Aan het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren,

Ik zou gaarne de vraag aan u willen voorleggen waarom journalisten van de main stream media het niet aandurven om over "foute rechters" te berichten en wegduiken achter antwoorden als "geen tijd" (NRC, FD) of over "particuliere zaken schrijven we niet" (Volkskrant, Trouw) en zelfs helemaal niet reageren (Elsevier, HP de Tijd, Telegraaf, Het Parool, De Gelderlander, Eindhovens Dagblad, Gooi en Eemlander, etc.) .

Deze vraag is te meer van belang omdat men van de pers als poortwachter van de democratie een pro actief optreden mag verwachten waarbij tijdig ontwikkelingen worden gesignaleerd die de rechtsstaat bedreigen. Het heeft er echter de schijn van dat de pers in dit soort zaken geneigd is een al te voorzichtige houding in te nemen en pas bereid is verslag te doen als men zich kan beroepen op een vonnis. Deze attitude bevordert het voortwoekeren van corruptie onder rechterlijke ambtenaren, omdat de corruptie daardoor niet tijdig wordt gesignaleerd.

Er zijn recentelijk publicaties verschenen waarin onweerlegbaar wordt aangetoond dat er foute ( partijdige) rechters zijn en zelfs rechters die zich aan corruptieve praktijken schuldig hebben gemaakt.

Ik wil u in dit kader wijzen op opmerkelijk nieuws dat in de afgelopen ¾ jaar verschenen is over corruptie in de rechterlijke macht in Nederland (zie de hyperlinks hieronder).

1) Mijn zaak is beschreven onder het synoniem Lucas in de Nieuwe Revu van 26.10.16:

http://revu.nl/nu-in-revu/liegen-voor-de-rechter-loont-klassenjustitie-in-nederland/ 


https://www.ezpress.eu/nieuws/36314/Falende-advocaten-en-meineed-plegende-getuigen

Ik probeer de afloop van deze zaak, waarin 7 rechters zich niet van hun beste kant hebben laten zien, onder de aandacht van de mainstream media te brengen. Helaas zonder resultaat.

Na een onderzoek naar o.a. de angstcultuur en mistoestanden binnen het OM in Maastricht wordt hoofdofficier mr. Roger Bos hiervoor zelfs beloond, en wordt benoemd tot Procureur Generaal in het zonovergoten Caribisch gebied. Mr. Bos was het die de van meineed aangeklaagde persoon in mijn zaak uiteindelijk vrij uit liet gaan, terwijl ik onomstotelijk kon aantonen dat de gedaagde de rechter onder ede een uur lang voor de gek heeft gehouden.

Maar ja, Limburg heet niet voor niets de "vriendenrepubliek".

TROUW kopt op 8 juli 2017 :

Mogelijk meineed bij parlementair verhoor over Panama Papers

In een eerste antwoord op de berichtgeving van Trouw laat de parlementaire ondervragingscommissie bij monde van voorzitter Henk Nijboer weten de zaak nader te zullen bekijken. "Getuigen zijn verplicht de waarheid te vertellen. Als dat niet gebeurt, is dat ernstig en strafbaar. De commissie gaat de feiten bestuderen en komt binnenkort met een reactie."

Mijn ervaringen, dat aangiftes van meineed en valsheid in geschrifte, door het OM naast zich neer gelegd worden, ben ik aan het vast leggen in een boek met de titel "Liegen voor de rechter loont – Mijn eed is meineed", dat in 2018 zal verschijnen.

2) De zaak die dr. Joe Eustatia beschrijft over het optreden van rechter mr. FJP Veenhof in een arbitragezaak op Curaçao is hoogst opmerkelijk. Uit zijn publicaties blijkt dat mr. FJP Veenhof zich in deze zaak hoogst waarschijnlijk heeft laten omkopen maar in elk geval heeft samengespannen met een advocaat aan wie eerder een onvoorwaardelijke gevangenisstraf is opgelegd vanwege fraude. Verwezen zij naar de link .

http://www.sdnl.nl/pdf/jose-eustatia-over-curruptie-op-curacao.pdf


Rechter Veenhof had voordien in de veel ophef veroorzaakte Zambesi zaak al bewezen een rechter te zijn die het niet al te nauw neemt met de integriteit die men van een rechter mag verwachten.

3) In het onderstaande in Civis Mundi gepubliceerde artikel wordt de aandacht trekkende casus van ir. A. Mol beschreven, die gaat over een langslepende kwestie waarin een rechter, werkzaam in de Hoge Raad, volledig in bescherming wordt genomen door het OM en Raad voor de Rechtspraak.

http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=3466

http://rechtennieuws.nl/54575/eis-25-miljoen-euro-rechterlijke-corruptie/
 


Het artikel werd na drie redactievergaderingen uiteindelijk geweigerd door het gezaghebbende en "volstrekt onafhankelijke" Nederlands Juristeblad.

Met zo'n 5 personen in de redactie, waaronder raadsheer Ybo Buruma, die werkzaam is bij de Hoge Raad en blijkbaar ook uitmaakt wat de juristerij in NL wel en niet onder ogen krijgt. Een Volkskrantverslaggever zag daarin wel nieuwswaarde maar kreeg geen toestemming van haar chef hetgeen in lijn lijkt met de ervaringen van de andere Main Stream Media (NOS Journaal/AD/Een vandaag/De Groene e.a.) Wel belangstelling, geen berichtgeving.

Alleen professor dr. W. Couwenberg van Civis Mundi vond publicatie vanzelfsprekend en voorzag het artikel van een introductie. Maar Couwenberg werd in 2015 dan ook onderscheiden met de "desiderius" voor zijn vele kritische

bijdragen om de democratische rechtstaat beter te laten functioneren.

4) Mr. Hugo Smit heeft in zijn boek DE LIEGENDE RECHTER onweerlegbaar het bestaan van een foute rechter aangetoond. Rechter Westenberg is nadat gebleken is dat hij voor het gerecht had gelogen vervroegd met pensioen gegaan. De pers heeft helaas te weinig aandacht aan zijn hoogst opmerkelijke boek besteed.

https://uitgeverijprometheus.nl/catalogus/de-liegende-rechter.html

Ik herhaal ten slotte nogmaals de in mijn inleiding gestelde vraag:

Wat is de reden dat journalisten van de main stream media het niet aandurven om over "foute rechters" te berichten en wegduiken achter antwoorden als "geen tijd" (NRC, FD) of over "particuliere zaken schrijven we niet" (Volkskrant, Trouw) of zelfs helemaal niet reageren ( Elsevier, HPdeTijd, Telegraaf, Het Parool, De Gelderlander, Eindhovens Dagblad, Gooi en Eemlander, etc.)

Ik hoop dat ik een eerlijk antwoord van u krijg.

Met vriendelijke groet,

Ir. A.P.H. Peters


_____________________________________________

Toon Peters

---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Marcel Gelauff <Marcel.Gelauff@nos.nl>
Datum: 12 juli 2017 om 08:47
Onderwerp: FW: Brief voor het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren
Cc: Marianne Engel <Marianne.Engel@nos.nl>


Geachte heer/mevrouw Peters,


Dank voor uw mail en uw belangstelling voor het Genootschap van Hoofdredacteuren

Het lijkt me goed om er op te wijzen, dat het Genootschap niet veel meer is dan een netwerk van hoofdredacteuren, dat het als zijn taak ziet om op te komen voor de belangen van de journalistiek in het algemeen.

Op uw verzoek ingaan, past daar helaas minder goed in. Het zou in feite betekenen dat het Genootschap zijn ledenbestand beschikbaar stelt voor het binnen de Nederlandse journalistiek verspreiden van inhoudelijke standpunten, specifieke belangen of doelbewuste lobby’s. Binnen het Genootschap is al lang geleden de afspraak gemaakt dat niet te doen.

Ik wil u dus vragen u te richten op de redacties die in dit specifieke geval naar uw gevoel relevant zijn. Ik hoop dat u hier begrip voor heeft.

Met vriendelijke groet,


Marcel Gelauff
Hoofdredacteur NOS Nieuws
Voorzitter Genootschap van Hoofdredacteuren


Marcel Gelauff
Hoofdredacteur NOS Nieuws


NOS-500-pix

Journaalplein 1  |   Postbus 26150 - 1202 JC Hilversum
Telefoon + 31 35 - 677 11 77  |  @MarcelGelauff  |  
www.nos.nlWij hebben dit artikel ook naar de betreffende kranten toegezonden:


redactie.elsevier@elsevier.nl, redactie@hpdetijd.nl, nieuwsdienst@telegraaf.nl,
persbericht@fd.nl, nrc@nrc.nl, redactie@parool.nl, redactie@trouw.nl, Redactie Quote, redactie@volkskrant.nl, redactie@gooieneemlander.nl, nieuwsredactie@metronieuws.nl, redactie.ac@nhd.nl, redactie@halloleeuwarden.nl, stadsredactie@haarlemsdagblad.nl,
redactie@gelderlander.nl, redactie.tilburg@bd.nl, redactie@ed.nl, stadsredactie@leidschdagblad.nl, hoofdredactie@bndestem.nl,
info@maartenonline.nl, info@legalbusinessworld.nl, internet@ad.nl,
groene@groene.nl, tips@platform-investico.nl