KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 9 juli 2017

Befehl ist Befehl ! Ik maak voor mijn baas jou of wie dan ook, helemaal kapot! | Sociale Dienst Amsterdam

Kan zo maar naast u wonen. Een tot alles toe in staat personeelslid van bijv. het CJIB, een incassobureau, UWV, deurwaarderskantoor, Sociale Dienst, of nog erger, iemand die rechter is! Nico van den Ham vertelt wat abject, liegend, crimineel personeel van het A'damse daklozenloket ofwel de Sicherheitsdienst van Burgemeester Eberhard van der Laan hem heeft aangedaan. Het gaat om een smerige, vol met leugens staande, brief die in zijn dossier zit en hem zogenaamd bijna een jaar geleden overhandigd zou zijn! Zie o.a. ook: >>> Uitgezaaide Longkanker voor Burgemeester Eberhard van                                     der Laan en Dakloosheid voor Nico van den Ham

                    >>> Burgemeester Van der Laan discrimineert daklozen

                    >>> RTL 4 | Beau van Erven Dorens koopt daklozen om!                                                10.000 Euro per dakloze!

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Daklozen, Discriminatie, Oplichting, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, 
Vrije Meningsuiting, Klassenjustitie, Gerechtelijke Zwendel.

UPDATE: Maandag 10 juli 2017, 12.00 uur. 

Klachtenteam Sociaal Domein - WPI <klachten@dwi.amsterdam.nl>  12:08 (2 minuten geleden)aan mijGeachte heer Van den Ham,

Hierbij bevestig ik u de ontvangst van uw telefonische klacht.
U bent het niet eens met de schriftelijke waarschuwing van 3 oktober 2016 waar u pas onlangs kennis van heeft genomen.
U vindt de weergave van het verloop van het baliebezoek zoals in de brief staat vermeld niet juist.

Ik heb u toegezegd in overleg te treden over de mogelijkheid om hierover alsnog een gesprek te hebben.

Ik informeer u deze week nog nader.


Met vriendelijke groet,

Caroline Xxxxxxx

klachtencoördinator
Klachtenteam Sociaal Domein

Gemeente Amsterdam

T 020 2526006
E klachten@dwi.amsterdam.nl

Antwoordnummer 46048
1060 VB Amsterdam


De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.