KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 14 oktober 2017

Opnamen rechtszitting Rob Scholte volledig mislukt!

Museum
Aanstaande maandag, 16 oktober, hoort kunstenaar Rob Scholte 
van de rechter of hij in zijn
>>> museum mag blijven. 


Opnamen
Wij maakten op 2 oktober jl. audiovisuele opnamen van die rechtszitting.
De ambtenaren van de gemeente Den Helder, die blijkbaar veel te verbergen hebben wilden niet in beeld. Die Helderse ambtenaren zaten tijdens het opnemen, voor ons, dan ook heel erg in de weg. 


Beeldmateriaal
Ook hadden wij problemen met beide camera's. Een camera nam de beelden niet goed op en toen wij die hadden vervangen voor een andere vertoonde die weer kuren inzake het geluid. Op verzoek van Rob Scholte hebben wij de beelden naar iemand toegezonden die er nog iets van zou kunnen maken. Wij hebben daar weinig vertrouwen in omdat het beeldmateriaal op alle fronten zeer slecht is. 

Camera's 
Na afloop van de rechtszitting werkten beide camera's, buiten de rechtszaal, plotsklaps weer goed. Dat is in onderstaande 2 video's dan ook duidelijk te zien!   

Rechter boos 
De afgelopen tijd heeft Nico van den Ham veel tijd besteed aan het opnemen van rechtszittingen. Veel van die opnamen zijn niet gepubliceerd. De ene keer omdat er aan de opnamen geen touw was vast te knopen. Dat kwam omdat bepaalde personen op het laatste moment bekend maakten niet in beeld te willen en ook hun stemgeluid niet mocht worden opgenomen. Ook hebben we een aantal opgenomen rechtszittingen niet kunnen publiceren omdat diegene waar het om ging, de kleinere partij, ons dat na afloop van de zitting verbood. 'Niet publiceren anders wordt de rechter boos' was dan de reden. Achteraf was die rechter dan toch boos zoals duidelijk bleek uit het vonnis. De veel grotere partij had, zoals wij dat ook altijd voorspellen, gewonnen.

Privé 
Ook hebben we veel opnamen gemaakt die voor privé doeleinden van de betrokkenen bedoeld zijn. Daar stoppen we definitief mee omdat ons dat te veel tijd kost en zulke opnamen maatschappelijk gezien niets opleveren! Ook nemen we geen rechtszittingen meer op als die niet volledig opgenomen mogen worden. Voor zittingen die we nog wel op gaan nemen geldt vanaf nu; vooraf toestemming voor publicatie, ook als de rechter boos wordt! 

Zie hieronder de 2 video's die op 2 oktober, buiten de rechtszaal, zijn opgenomen met dezelfde camera's, maar die wel goed zijn gelukt.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND