KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 16 oktober 2017

GEHEIME BIJEENKOMST RECHTERLIJKE MACHT EN HAAR KLIEK ZEER SUCCESVOL VERLOPEN!

(Extra! >>> Rob Scholte wordt voorlopig niet uit zijn museum gezet!)


Rechters
De Rechtspraak is tevreden over het verloop van de heimelijke bijeenkomst van vijfhonderd rechters, enkele gecensureerde perskaartjournalisten en nog wat andere handlangers van haar ellende, leed, verdriet en >>> zelfmoord veroorzakende organisatie. Een stiekeme samenkomst die op donderdag 28 september jl. plaatsvond in het Utrechtse TivoliVredenburg.


Media     

Justitie, waar de rechterlijke macht onder valt, heeft ons niet meegedeeld dat de Dag van de Rechtspraak voor hen zo succesvol is verlopen. Wij maken dat op uit het feit er in de media nergens wat over de geheime bijeenkomst te vinden is. De enkele perskaartjournalisten die er voor een gedeelte van de dag wel bij mochten zijn, hebben 'keurig' hun gecensureerde staats-bek er over dichtgehouden. Zelfs de aldoor liegende NOS- voorleesmoeder >>> Annechien Steenhuizen, die zich die dag door de Toga Maffia schaamteloos liet misbruiken door de meeting 'aan elkaar te praten', hebben we er in haar NOS-propagandajournaal ook niet meer over gehoord! Een groot aantal eerlijke journalisten, dus zonder perskaart, hadden zich ook aangemeld maar mochten er absoluut niet in! Officieel weten we dus niet wat er is bekonkeld op de geheime bijeenkomst.  

Lachen
Maar.... inmiddels heeft heeft iemand de redactie van deze site opgebeld en het een en ander naar buiten gebracht. Hij vertelde dat het dolle boel was geworden tijdens de stiekeme juridische bijeenkomst. De rechters en hun kliek zouden krom hebben gelegen van het lachen. Dat was, zo vertelde de opbeller die anoniem wil blijven, omdat er vier oude mannen voor de ingangen van TivoliVredenburg stonden waarvan er drie flyers aan het uitdelen waren. Een kleine vijfhonderd flyers waar teksten opstaan die het aannemelijk maken dat rechters criminelen zijn van de allerergste ergste soort. 
'Slechts vier oude mannen'. 'En dat terwijl wij voor grote organisaties, de Nederlandse staat en door ons belangrijke geachte personen, dagelijks grote groepen gepeupel kapot maken voor onze economie' hoorde onze opbeller de rechters nog lachen. 
Welke economie? Deze >>> economie.  

Dood
Ook stond er een man, één van die vier, die (met camera) vragen aan de rechters stelde. Één rechter antwoordde de man doodleuk, dat zij zich er van bewust was dat rechters mensen kapot maken en de zelfmoorddood indrijven en liep daarna zonder enige schaamte vrolijk naar binnen. Dat is in de eerste video in dit >>> artikel te horen en te zien. Eenmaal binnen werd die rechter meerdere malen op de Dag van de Rechtspraak door collega- Toga Tuig op de schouders genomen, zo vertelde onze opbeller. Een opbeller waarvan wij vermoeden dat het iemand was die die dag de drankjes en de hapjes heeft rondgebracht en zo nog eens wat hoorde en zag. 

Pedofilie
Een spraakzame opbeller, want hij vertelde ook nog dat de aanwezigen uitgebreid hadden gesproken over het verkrachten van kinderen door rechters, (hoofd-) officieren van justitie, andere 'belangrijke' functionarissen van het OM en/of leden van de misdaadgroep; VVD. 

Demmink
'Het klootjesvolk moest niet zo door blijven zeuren over mr. Joris Demmink, raadsheer, mr. Wabeke, hoofdofficier van justitie, Vincent Leenders en al die  andere hoge justitionele functionarissen betreffende het verkrachten van hun kinderen'. Dat het niet leuk is dat jouw kind is verkracht was nog wel te begrijpen, maar om daar nu zo'n drukte over te maken als dat door een van de onzen is gedaan was nogal overdreven, zo had onze opbeller een hoge rechter horen zeggen.

Justitionele lul
'Laat dat gepeupel verdomme blij zijn dat een rechter, een hoofdofficier van justitie, of een hooggeplaatst VVD-lid en niet een glazenwasser zijn lul in de strot van jouw kind heeft geduwd' mopperde de hoge rechter. 'Met zo'n verhaal kun je tenminste voor de dag komen op een verjaardag' zou de rechter er nog bij hebben verteld. 
'Ja... onze Jantje is dan wel seksueel misbruikt, maar hij heeft wel de lul in zijn bek gehad van een >>> hele belangrijke man'. Zo zou het volk moeten reageren vond de magistraat die er overigens nog wel zei blij te zijn dat het onderworpen volk er alleen maar over schrijft, op Facebook en zo, maar er verder vrij rustig onder blijft. Behalve dan die >>> oude kerels! Maar omdat er maar vier van die opa's waren geweest kan dat ook niet zoveel kwaad. Mogelijk komen die volgend jaar ook niet meer terug.

Verstopte toiletten
Tot slot vertelde de opbeller ons nog dat de Dag van de Rechtspraak toch niet helemaal vlekkeloos was verlopen. Vrijwel alle toiletten van het evenementengebouw TivoliVredenburg zijn tijdens de geheime justitionele bijeenkomst verstopt geraakt. Wij vermoeden dat onze anonieme opbeller een vaste werknemer van TivoliVredenburg is. Hij wist namelijk ook nog te vertellen dat de andere dag, een in allerijl ingeschakeld rioolontstoppingbedrijf een kleine vijfhonderd flyers uit afvoeren van de toiletten had verwijderd. De rechters hadden schaamteloos hun justitionele, corrupte billen met de flyers afgeveegd. Net zoals de edelachtbaren hun criminele reet afvegen met bepalingen die liggen verankerd in nationale wetsartikelen en internationale verdragen. Dit als die bepalingen niet zo van pas komen tijdens het bevoordelen van grote partijen of door de rechters belangrijk geachte personen. 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven
tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.