KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 28 september 2017

Nico van den Ham druk met 'eigen hachje redden'. Deel 2; moderne NSB'ers

Nico van den Ham in het diepste geheim bezig om de belabberde situatie waarin hij verkeerd (wellicht tijdelijk) enigszins wat te verbeteren.

Mogelijk kunnen we dan nog even doorgaan met de strijd. 

Reizen
In het >>> vorige artikel schreef ik het al. Plotsklaps hebben zich er omstandigheden voorgedaan die er zouden kunnen toe leiden dat mijn belabberde situatie op enige wijze (tijdelijk) wat kan worden verbetert. Ik moet daarvoor veel regelen en moet daarvoor veel reizen. Dat reizen kost veel tijd en levert weer nieuwe >>> problemen op. 

Geheim
Het liefst schrijf ik op deze site, naast alle andere zaken die ik aan de orde stel, alles op wat er gaande is rond mijn persoon. Open en eerlijk dus. Helaas kan dat niet. We leven in zo een verrotte maatschappij dat je bepaalde dingen wel in het geheim moet doen en ook nog eens gedwongen wordt om >>> strafbare feiten te plegen! Dat geldt zeker als je, zoals ik, een algemene strijd bent aangegaan tegen de massale zwendel bij de rechtspraak. Een strijd tegen veel ellende, leed en verdriet veroorzakende criminelen in zwarte jurken. Justitiële criminelen die het normaal vinden om de minderjarige kinderen van het voetvolk te >>> verkrachten

NSB'ers | Koning Willem Alexander
Onze verkapte Schurkenstaat der Nederlanden telt veel meer NSB'ers (ook verhoudingsgewijs) dan dat dat rond de jaren 1940 het geval was! Moderne NSB'ers die er op een satanische wijze van genieten dat van grote groepen mensen het leven door criminele partijdige rechters wordt verwoest. Er genoegen in scheppen dat onze kinderen, door officieren van justitie, rechters en ander hooggeplaatst justitieel schorem worden >>> verkracht! Het vermakelijk vinden dat er gezinnen door deurwaarderstuig in opdracht van misdadige rechters, in naam van onze 'fijne' Koning Willem Alexander de straat op worden gesleurd en zo dakloos worden gemaakt enz. enz. enz. 

Radio-uitzending
Afgelopen zondagavond is mij in een bijlage per e-mail een soort uitdraai (kopie) van de reactie's op een radio-uitzending toegezonden. Reactie's in de zogenaamde chatroom van dat radio-programma. Een chatroom die tijdens de uitzending, maar ook nog even daarna, open staat. Een groot aantal reacties van anonieme en daardoor zeer laffe staatstrollen ofwel moderne NSB'ers. Anoniem, collaborerend tuig dat ook een podium krijgt in de ruimten die bestemd zijn voor reactie's op video's op sommige YouTube-videokanalen. Datzelfde geldt voor website's die gerelateerd zijn aan ons verkapt schurken-regime. Ik ben afgelopen zondagavond meer dan 40 keer door de stront gehaald, zoals te zien is op de uitdraai. Veelal door schelden maar ook, door de anonieme lafaards, zelfverzonnen onwaarheden. En dat terwijl ik op geen enkele wijze meewerk en/of meedoe aan het radioprogramma. 

Bedreigd
Verder word ik ook op andere wijzen bedreigd en >>> belaagd. Uit eigen ervaring, maar ook uit die van anderen is gebleken dat deze moderne NSB-schoften tot alles in staat zijn. Het een en ander onder (jouw) mijn naam op internet plaatsen, brieven onder mijn naam versturen en instanties bellen, wat al is gebeurd, enz. enz. Om te voorkomen dat datgene waarmee ik nu bezig ben, dus mijn eigen hachje redden, door dit anonieme schorem d.m.v. laffe leugens wordt verknald, kan ik geen opening van zaken geven betreffende waar ik op dit moment zo druk mee ben. 

Geheim 
Ik tracht na bijna 9 jaar onrechtmatige, beestachtige klokkenluiders-vervolging om de belabberde situatie waarin ik verkeer enigszins wat te verbeteren. Ik ben mijn eigen hachje aan het redden. Die eventueel verbeterde situatie zal waarschijnlijk slechts voor tijdelijk zijn, maar die wil ik niet laten verpesten door een groepje anonieme, laffe, moderne NSB'ers. Daarom moet alles in het geheim! Heel jammer dat het allemaal zo moet gaan.     

Nico van den Ham