KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 30 september 2017

Geheime ontmoeting rechters waarschijnlijk succesvol!

De >>> Dag van de Rechtspraak is waarschijnlijk succesvol verlopen. Waarschijnlijk, want er wordt over de geheime justitionele bijeenkomst geen informatie naar buiten gebracht. Ook niet na afloop tot nu toe. Mogelijk is er ook gesproken, of zijn er tijdens de stiekeme meeting onderonsjes geweest, over het massaal seksueel misbruiken van onze minderjarige kinderen door >>> rechters >>> officieren van justitie en andere hooggeplaatste justitiële pedofielen. Mr. Joris Demmink, of raadsheer >>> mr. Wabeke hebben we niet gezien. Maar... we konden dan ook niet voor alle ingangen van TivoliVredenburg tegelijk staan. Start de video voor deel 1. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Justitioneel Seksueel Kindermisbruik, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Kinderrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

donderdag 28 september 2017

Nico van den Ham druk met 'eigen hachje redden'. Deel 2; moderne NSB'ers

Nico van den Ham in het diepste geheim bezig om de belabberde situatie waarin hij verkeerd (wellicht tijdelijk) enigszins wat te verbeteren.

Mogelijk kunnen we dan nog even doorgaan met de strijd. 

Reizen
In het >>> vorige artikel schreef ik het al. Plotsklaps hebben zich er omstandigheden voorgedaan die er zouden kunnen toe leiden dat mijn belabberde situatie op enige wijze (tijdelijk) wat kan worden verbetert. Ik moet daarvoor veel regelen en moet daarvoor veel reizen. Dat reizen kost veel tijd en levert weer nieuwe >>> problemen op. 

Geheim
Het liefst schrijf ik op deze site, naast alle andere zaken die ik aan de orde stel, alles op wat er gaande is rond mijn persoon. Open en eerlijk dus. Helaas kan dat niet. We leven in zo een verrotte maatschappij dat je bepaalde dingen wel in het geheim moet doen en ook nog eens gedwongen wordt om >>> strafbare feiten te plegen! Dat geldt zeker als je, zoals ik, een algemene strijd bent aangegaan tegen de massale zwendel bij de rechtspraak. Een strijd tegen veel ellende, leed en verdriet veroorzakende criminelen in zwarte jurken. Justitiële criminelen die het normaal vinden om de minderjarige kinderen van het voetvolk te >>> verkrachten

NSB'ers | Koning Willem Alexander
Onze verkapte Schurkenstaat der Nederlanden telt veel meer NSB'ers (ook verhoudingsgewijs) dan dat dat rond de jaren 1940 het geval was! Moderne NSB'ers die er op een satanische wijze van genieten dat van grote groepen mensen het leven door criminele partijdige rechters wordt verwoest. Er genoegen in scheppen dat onze kinderen, door officieren van justitie, rechters en ander hooggeplaatst justitieel schorem worden >>> verkracht! Het vermakelijk vinden dat er gezinnen door deurwaarderstuig in opdracht van misdadige rechters, in naam van onze 'fijne' Koning Willem Alexander de straat op worden gesleurd en zo dakloos worden gemaakt enz. enz. enz. 

Radio-uitzending
Afgelopen zondagavond is mij in een bijlage per e-mail een soort uitdraai (kopie) van de reactie's op een radio-uitzending toegezonden. Reactie's in de zogenaamde chatroom van dat radio-programma. Een chatroom die tijdens de uitzending, maar ook nog even daarna, open staat. Een groot aantal reacties van anonieme en daardoor zeer laffe staatstrollen ofwel moderne NSB'ers. Anoniem, collaborerend tuig dat ook een podium krijgt in de ruimten die bestemd zijn voor reactie's op video's op sommige YouTube-videokanalen. Datzelfde geldt voor website's die gerelateerd zijn aan ons verkapt schurken-regime. Ik ben afgelopen zondagavond meer dan 40 keer door de stront gehaald, zoals te zien is op de uitdraai. Veelal door schelden maar ook, door de anonieme lafaards, zelfverzonnen onwaarheden. En dat terwijl ik op geen enkele wijze meewerk en/of meedoe aan het radioprogramma. 

Bedreigd
Verder word ik ook op andere wijzen bedreigd en >>> belaagd. Uit eigen ervaring, maar ook uit die van anderen is gebleken dat deze moderne NSB-schoften tot alles in staat zijn. Het een en ander onder (jouw) mijn naam op internet plaatsen, brieven onder mijn naam versturen en instanties bellen, wat al is gebeurd, enz. enz. Om te voorkomen dat datgene waarmee ik nu bezig ben, dus mijn eigen hachje redden, door dit anonieme schorem d.m.v. laffe leugens wordt verknald, kan ik geen opening van zaken geven betreffende waar ik op dit moment zo druk mee ben. 

Geheim 
Ik tracht na bijna 9 jaar onrechtmatige, beestachtige klokkenluiders-vervolging om de belabberde situatie waarin ik verkeer enigszins wat te verbeteren. Ik ben mijn eigen hachje aan het redden. Die eventueel verbeterde situatie zal waarschijnlijk slechts voor tijdelijk zijn, maar die wil ik niet laten verpesten door een groepje anonieme, laffe, moderne NSB'ers. Daarom moet alles in het geheim! Heel jammer dat het allemaal zo moet gaan.     

Nico van den Ham 

dinsdag 26 september 2017

Nico van den Ham druk met zijn eigen hachje redden.

Eventuele tijdelijke verbetering van belabberde situatie waarin (ook) Nico van den Ham verkeerd in zicht! 
.
Nico a.s. donderdag aanwezig, voor de deur, van de Dag van de Rechtspraak. 
.
Nico bijna aan het eind van zijn Latijn, maar gaat door met de algemene strijd, totdat hij er bij neer valt! 

Omstandigheden
Plotsklaps hebben zich er omstandigheden voorgedaan die er zouden kunnen toe leiden dat mijn belabberde situatie op enige wijze (tijdelijk) kan worden verbeterd. 
Echter, hiervoor moet ik achter heel veel dingen aan. Dat moet zoveel mogelijk vandaag en op vrijdag. Voor morgen heb ik aan deze >>> bijzondere man beloofd bij zijn rechtszitting aanwezig te zijn en (bij eventuele toestemming) die zitting audiovisueel op te nemen. 

Rechtspraak 
Overmorgen op donderdag 28 september zal ik met een eenmansactie voor de ingang(en) van TivoliVredenburg in Utrecht zijn.
Dat is tijdens de >>> Dag van de Rechtspraak. Ik roep zoveel mogelijk mensen op daar ook te komen, maar die kunnen zich niet bij Nico aansluiten omdat ik mij heb aangemeld voor een eenmansactie (Voor een eenmansactie hoef je je niet aan te melden, maar om moeilijkheden te voorkomen heb ik dat toch gedaan). 


Geheim
Op vrijdag zal ik naar verwachting opnieuw in de weer moeten om mijn eigen situatie wat te verbeteren. Graag zou ik openbaar willen maken wat er precies gaande is. Dat kan niet! Waarom het een en ander helaas geheim moet blijven zal ik in het volgende artikel uiteenzetten. Waarom dan pas? Omdat ik nu op reis moet om heel veel te gaan regelen! Van alles en nog wat regelen om te trachten, in ieder geval tijdelijk, enige verbetering te brengen in mijn meer dan hachelijke situatie. Mijn algemene strijd gaat door, totdat ik echt niet meer langer kan.  

Nico van den Ham 
Geachte heer Van den Ham,
Onderwerp: kennisgeving betoging of demonstratie

Wij hebben uw kennisgeving ontvangen.
Uw kennisgeving is geregistreerd onder het volgende zaaknummer: 4820956

De gemeente en/of politie neemt met u contact op over de aangemelde optocht, manifestatie, betoging of demonstratie. Wij vragen u daarom goed bereikbaar te zijn via het door u opgegeven mobiele telefoonnummer en e-mailadres.

Indien u zelf vragen hebt, kunt u contact opnemen met secretariaatveiligheid@utrecht.nl.
Met vriendelijke groet,
Gemeente Utrecht.

zondag 24 september 2017

VIERDE NATIONALE ZELFMOORDHERDENKING

Zelfmoord
Ongeveer 500 zelfmoord-slachtoffers van de bijna 1900 honderd zelfmoorden die per jaar in onze verkapte Schurkenstaat plaatsvinden, werden gisteren in Amsterdam herdacht. Zo'n 500 medemensen die door politieke en vooral door middel van gerechtelijke zwendel tot stand gekomen beslissingen/vonnissen van criminele rechters >>> (Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op) in zo een wanhoopspositie zijn gebracht dat zij kozen voor de >>> laatste bevrijdende optie.Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Zelfmoord, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije meningsuiting. 

vrijdag 22 september 2017

DE INCASSO MAFFIA EN HAAR RECHTELIJKE MACHT

Schulden
Wie eenmaal in de schulden is geraakt, wordt alleen maar nóg verder naar beneden gezogen in een draaikolk van incassobureaus, deurwaarders, invorderingskosten en rente op rente. Een erkende, maatschappelijke misstand, zo wordt er beweerd maar er wordt weinig of niets aan gedaan.Bulkzittingen
Grote organisatie's hebben het absolute vertrouwen in haar rechters en sturen daarom zelden iemand, een bedrijfsadvocaat bijvoorbeeld, naar massa-rechtzittingen, ook wel bulkzittingen, toe. Dossiers kloppen vaak niet, maar dat doet er niet toe. Wat niet van pas komt bij het bevoordelen van de grote organisatie's wordt immers meestal toch niet opgeschreven door de griffier. De reguliere media, deel uitmakend van de kliek van de rechtspraak, zwijgt! 

Draagtasje
Dagelijks, in de ochtenden, zitten mensen met plastic supermarktdraagtasjes in hun handen geklemd, met daarin hun papieren, te wachten vóór een van de grotere zittingszalen in de Amsterdamse rechtbank. Hier komt het klootjesvolk tijdens de bulk-rechtzittingen 'aan de beurt', zo is duidelijk te zien. Alleen al in de gemeente Amsterdam zijn er acht van zulke massa-zittingen per week. Ieder jaar ontvangt het Amsterdamse ‘team kanton’ 40.000 (veertig duizend) dagvaardingen van deurwaarderstuig. Dat is iedere werkdag bijna twee postzakken vol! 
Om tien uur mogen de schuldenaren allemaal tegelijk naar binnen, hun zaken worden in één openbare zitting behandeld. Van privacy is volstrekt geen sprake. Advocaten zijn in deze rechtszaal zelden te vinden. Schuldeisers zelf al helemaal niet, want die hebben blindelings vertrouwen in hun kompanen ofwel de rechters.  

Woningcorporatie's 
Één voor één nodigt de rechter diegenen die moeten betalen uit om hun verhaal te doen. Dat moet binnen 5 minuten, want er zijn vele wachtenden achter u. Tijd kost geld, is ook het motto bij de >>> Landelijke Overkoepelende Belangenorganisatie van de schuldeisers! Hoe meer zaken tegen het gepeupel tijdens zo'n zitting kan worden afgeraffeld, hoe beter. De meesten zijn gedaagd vanwege een rekening voor water, telefoon, energie, zorg of huur. Heel vaak hoor je de namen van de in het arrondissement opererende woningcorporaties. 

Handel
Ook is er is een heuse markt voor de handel in het massaal opkopen van onbetaalde rekeningen. Veel schulden zijn verkocht, ja u leest het goed, verkocht aan andere louche organisatie's zoals Direct Pay, Dump je Vordering, Interum Justitia, Hoist en andere incassobureaus. Handige jongens met niet zelden een postadres in een ver belastingparadijs. Handel in schulden, het kan allemaal in een heuse (verkapte) Schurkenstaat zoals ons land is verworden en ook nog allemaal in naam van de Koning! Geen rechter, parketbode, kantoormedewerker van de rechtbank, deurwaarderskantoor of incassobureau die zich er voor schaamt om aan deze smeerlapperij mee te doen. Onmenselijk tuig dat bereid is anderen he-le-maal te slopen en dat zo maar naast u kan wonen en door de rest van het onderworpen volk, wellicht ook door u, maatschappelijk geaccepteerd wordt.

Zie ook: >>> artikel consumentenbond

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije meningsuiting. 

donderdag 21 september 2017

NOS voorleesmoeder, Annechien Steenhuizen, laat zich schaamteloos misbruiken door de rechtelijke macht

Volksmisleider, Annechien Steenhuizen
Medeschuldig aan het verwoesten van levens en het de wanhoopsdood injagen van ongeveer 500 medemensen per jaar. 

Annechien Steenhuizen is de dagvoorzitter én presenteert de geheime bijeenkomst van de Zwarte Toga Maffia! 

Gecensureerde perskaartjournalisten slechts een deel van de dag enigszins welkom !?!

Eerlijke (volks)media, zonder
staatsperskaart, worden geweigerd!

TivoliVredenburg
 

Op donderdag 28 september a.s. vindt in het Utrechtse TivoliVredenburg een geheime bijeenkomst van de Rechtelijke Macht plaats. Tijdens die dag; de 'Dag van de Rechtspraak', komen honderden rechters, politici, bestuursgangsters, door rechters en politici belangrijk geachte personen uit het bedrijfsleven, wetenschappers en gecensureerde perskaart-journalisten bij elkaar om te praten over de toekomst van de rechtspraak. De gecensureerde perskaartjournalisten mogen slechts een gedeelte van de geheime bijeenkomst bijwonen. Dat staat vermeld op >>> deze pagina (heel ver naar beneden scrollen) van de website van de rechtspraak.nl vermeldt. Eerlijke journalisten, dus verslaggevers zonder zo'n perskaart, komen er niet in. Dat heeft een van de persvoorlichtsters van de Raad voor de Rechtspraak, Barbara den Uijl, telefonisch aan ons duidelijk gemaakt. 

Dood
Tijdens de bijeenkomst zal, zo staat geschreven op de website van de grootste, meest leed, ellende, verdriet en dood veroorzakende misdaadorganisatie die ons land kent, over 'de toekomst van de rechter' worden gedebatteerd. 
Nico van den Ham, Melder van Misstanden en journalist met de >>> juiste, maar ongewenste vragen heeft, zover wij hebben kunnen nagaan als eerste journalist zonder perskaart, om een uitnodiging gevraagd. De mogelijkheid om daar om te vragen, wordt geboden op >>> deze pagina (heel ver naar beneden scrollen) van de website van de rechtspraak. 

Persvoorlichting 
Daarna heeft Nico de persvoorlichting opgebeld. Tijdens dat telefoongesprek werd hem door een van de persvoorlichters van de Raad voor de Rechtspraak, die de Dag van de Rechtspraak organiseert, medegedeeld dat het maken van audiovisuele opnamen absoluut niet is toegestaan. Nico zou per e-mail worden geïnformeerd of hij (zonder camera) welkom is. Die e-mail hebben wij nog steeds niet ontvangen. Na dat telefoongesprek hebben meerdere collega's van ons, maar ook slachtoffers van corrupte klassenrechters, via het adres: dagvanderechtspraak@rechtspraak.nl om een uitnodiging gevraagd. Al die mensen kregen onmiddellijk een automatisch gegenereerde antwoord e-mail terug met de mededeling dat het vol was.

NOS
De tot op het bot corrupte rechtelijke macht heeft weer heel wat te verbergen op die aanstaande 28e september daar in het Utrechtse TivoliVredenburg want anders zou de bijeenkomst niet geheim zijn! De Zwarte Toga Maffia weet de weg naar haar Judas-handlangers te vinden en koos voorleesmoeder Annechien Steenhuizen van het NOS-Journaal uit om de geheime bijeenkomst te presenteren. De levensgevaarlijke TV-mevrouw laat vrijwel iedere avond schaamteloos en gewetenloos zien hoe goed zij het onderworpen Nederlandse volk kan voorliegen, misleiden en indoctrineren. Annechien heeft daarbij volstrekte schijt aan het feit dat zij zich daarmee medeschuldig maakt aan het compleet verwoesten van de levens en het de dood injagen van grote groepen van haar medemensen waaronder veel kinderen. Aan Annechien hebben wij een hele 'goeie', moeten ze bij de rechtspraak dan ook hebben gedacht, dus die keuze was snel gemaakt. 

Onmogelijk
De enige manier om dit soort criminelen hun, voor grote groepen van de bevolking, verwoestende praktijken te laten stoppen is hun het vuile werk onmogelijk te maken. Datzelfde geldt voor deze misdadige, geheime bijeenkomst! Er zouden aanstaande donderdag de 28e zoveel (joelende) mensen/slachtoffers van de Toga Maffia voor TivoliVredenburg in Utrecht moeten staan dat er niemand naar binnen kan. Procederen als jouw tegenpartij groter is dan dat jij bent, klachten indienen, aangifte doen tegen criminele rechters, wat de laatste tijd heel veel wordt gedaan, helpt allemaal niets. Er alleen maar over schrijven op Facebook, Twitter, website's of waar dan ook op internet, werkt ook niet!  


DAT DE RECHTERLIJKE MACHT ÉN HAAR OMVANGRIJKE
KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE
ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN.

Op zaterdag 23 september aanstaande is er vanaf 14.00 u. de 4e Nationale Herdenking Zelfdoding bij de Dokwerker aan het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam. Start de video hierover, onder aan dit artikel. 

Zie ook:

>>> 'Nederlandse rechtspraak in wereldtop' pure misleiding!

>>> Onderworpen Nederlander massaal door media bewerkt

>>> Van pedofilie beschuldigde hoofdofficier van justitie,
        mr. Vincent Leenders. Hoe gaat het met hem?

>>> Raad voor de 'Rechtspraak'; na ontmaskerde Hiemcke/ Van Dijk is het nu           de beurt aan baas Bakker om kleur te bekennen; ingrijpen of oprotten...!Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Kinderrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije meningsuiting, Justitioneel Seksueel Kindermisbruik.

dinsdag 19 september 2017

Van pedofilie beschuldigde hoofdofficier van justitie, mr. Vincent Leenders. Hoe gaat het met hem?

In april van dit jaar werd bekend ofwel lekte uit dat OM-topman Vincent Leenders werd verdacht van seksueel misbruik van een minderjarige jongen tegen betaling.
Daarna verschenen er hier en daar nog een paar berichtjes waaruit bleek dat de justitiële topambtenaar na zijn arrestatie alweer na anderhalve dag was vrijgelaten. Direct daarna werd het stil rond de justitionele pedo-verdachte. Heel erg stil!

Melder van Misstanden, Nico van den Ham, ging daarom maar weer eens op pad om
de >>> juiste (dus ongewenste) vragen te stellen.Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Justitioneel Seksueel Kindermisbruik, Gerechtelijke Misdaad, Misdaadgroep VVD, Mensenrechtenschendingen, Kinderrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

maandag 18 september 2017

Onze bezoekers zijn het zat. Nico van den Ham kan bijna niet meer. Er moet nu wat gaan gebeuren!

Rechters
Onderaan dit >>> artikel schreven we het onlangs ook al, deze en andere website's publiceren al jaren lang artikelen over zaken waarin onze medemensen, waaronder kinderen en ouderen, voor de >>> vuile belangen van grote organisaties en/of belangrijk geachte personen, kapot worden gemaakt door diegenen van het laatste beslissende woord; rechters. 

Oproepen
Meerdere keren deden wij al oproepen om daadwerkelijk in actie te komen! Daarop kregen wij vele reacties met nog meer vreselijke verhalen. Verschrikkelijke verhalen die allemaal van elkaar verschillen maar uiteindelijk op hetzelfde neerkomen. Je raakt je kinderen, je bedrijf, je woning, je spullen, je waardigheid en daardoor je echte leven kwijt. Zelfmoord plegen is voor velen dan ook laatste >>> optie. De extreem misdadige, gevaarlijke kliek van de rechtspraak, de reguliere media, zwijgt hierover en liegt het volk categorisch voor. 

Klik alstublieft op de onderstaande link en lees één van onze artikelen waarin we al eerder opriepen om tot werkelijke actie te komen. 


.


Doorgaan 
Wij kunnen niet veel langer doorgaan met alleen maar verhalen schrijven die, zoals gezegd, telkens op zo ongeveer hetzelfde neerkomen. Net zoals dat bij vele andere websites gebeurd, zoals ons dat door collega's is medegedeeld, lopen de bezoekersaantallen de laatste tijd in snel tempo terug. Ook wordt er van alles ondernomen om de eerlijke media de mond te snoeren! Alleen al daarom is, als we nog wat willen bereiken, haast geboden! Net zoals dat bij vele anderen het geval is, sluit het net zich meer en meer om Nico van den Ham!

Resultaat
Klokkenluider, Melder van Misstanden, Nico van den Ham wil resultaten boeken maar staat met zijn handen in zijn grijze haar. Daarom roept Nico nogmaals mensen op die bereidt zijn om zich volledig in te zetten om het een en ander te gaan organiseren. Stop met het alleen maar roepen/opschrijven dat er steeds meer mensen wakker worden en dat het spoedig goed komt, maar ga ook daadwerkelijk wat doen en vooral, heel veel niet meer doen! Demonstraties zijn, als er al iemand komt opdagen, volstrekt zinloos zo is keer op keer gebleken. Behalve dan dat je er politici, haar gerechtelijke kliek en haar gecensureerde journalisten er mee aan het lachen maakt. 

Betalen
We moeten heel veel dingen niet meer gaan doen! Heel veel niet meer betalen! Zorgpremie en de eigen bijdrage zijn alvast een paar goede voorbeelden! Procederen tegen een partij die veel groter is dan dat jij bent of door de klassenrechter belangrijker wordt geacht is volstrekt zinloos dus moeten we massaal, criminele rechters hun smerige klassen-werk onmogelijk maken! Buren met een NSB'ers mentaliteit van; 'ja, opdracht' die bij een incasso bureau, het UWV of bij een deurwaarder >>> werken, negeren en volledig uitsluiten! Hele wijken moeten er voor gaan staan als Misdaadgroep Jeugdzorg met haar laffe, immens corrupte hulptroepen, de politie, onze kinderen komen roven. Dat geldt ook voor deurwaarderstuig dat met hun dappere hulptroepen, politieagenten, onze buurtbewoners, dus ook gezinnen met kinderen dakloos komen maken enz, enz. Er is natuurlijk veel meer wat we NIET meer kunnen gaan doen. Ga daar over nadenken en kom er mee naar buiten. 

Laten wij onze smerige verkapte Schurkenstaat der Nederlanden met zijn allen langdurig op de kop zetten!  

Sterven

Nico van den Ham zoekt mensen die bereidt zijn om het een en ander op te organiseren. Nico kan er niet nog meer bij hebben en zal er slechts over schrijven. Mocht het echter zo ver komen dat er is eens een keer daadwerkelijke actie wordt ondernomen, dan zal hij voorop gaan lopen. Anderen moeten nu gaan organiseren! Nico van den Ham wordt momenteel gedwongen zich bezig te houden met zijn eigen beestachtige klokkenluidersvervolging die al bijna 9 jaar duurt en op dit moment weer in alle hevigheid op Nico wordt toegepast. Nico, die eigenlijk, vanwege zijn gezondheid niet meer kan, overweegt, als blijkt dat er uiteindelijk toch niets zal gaan gebeuren, om naar een warm land te vertrekken. Dit, om daar politiek asiel aan te vragen of (het meest waarschijnlijke) daar dan maar, in een behaaglijke temperatuur, te sterven.

DAT DE RECHTELIJKE MACHT ÉN HAAR OMVANGRIJKE
KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE
ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN.

Op zaterdag 23 september aanstaande is er vanaf 14.00 u. de 4e Nationale Herdenking Zelfdoding bij de Dokwerker aan het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam.
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Misdaadgroep Jeugdzorg, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Kinderrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

zondag 17 september 2017

Nationale Zelfmoord Herdenking | Aanstaande zaterdag 23 september bij de Dokwerker in Amsterdam

DAT DE RECHTELIJKE MACHT ÉN HAAR OMVANGRIJKE
KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE
ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN.
.
Aanvang herdenking 14.00 u.  Start de video. klik op de pijl 
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Zelfmoord, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Kinderrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Mediacensuur, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

De NATIONALE HERDENKING ZELFDODINGEN is een initiatief van >>> Wil Nu 

donderdag 14 september 2017

Vuile incasso werkwijzen van Van der Hoeden/Mulder

Misdaadgroep; Woningcorporatie Stadgenoot, gaf de Amsterdamse rechter, crimineel, >>> mr. C.L.J.M. de Waal, zo'n 2 jaar geleden opdracht de toen 63 jarige Nico van den Ham dakloos te maken. Dat was voor straf omdat Nico artikelen op zijn site weigerde te verwijderen over een pyromaan waar de woningcorporatie afspraken mee had. Klokkenluider, Nico van den Ham zijn leven is al 9 jaren lang compleet verwoest. Misdaadgroep Stadgenoot vindt het nog niet genoeg en schakelde deze week opnieuw crimineel >>> Jeroen Boudewijn in. 
Start de video en hoor hoe deurwaarderstuig (niet alleen bij Nico) te werk gaat. 

Zie ook: 

>>> Schrikwekkend Spook aan de deur bij Nico van den Ham

>>> Onmenselijke Terreur Woningcorporatie Stadgenoot! 
         Bange moeder met 2 kleine kinderen ondergedoken.

Dit artikel is apart naar de onderstaande adressen toegezonden: 

ganderiesen@stadgenoot.nl, m.vanschaik@hoeden-mulder.nl, info@hoeden-mulder.nl, pdehaas@stadgenoot.nl, j.boudewijn@hoeden-mulder.nl, mdelangen@stadgenoot.nl rboomgaart@stadgenoot.nl, mbos@stadgenoot.nl, info@stadgenoot.nl, pers@amsterdam.politie.nl, mhabets@stadgenoot.nl, jack.druppers@amsterdam.politie.nl, info@huurgenoot.nl,
jbulder@stadgenoot.nl, vangnet@ggd.amsterdam.nl, t.a.v. Herman Plas en mevrouw Janine Dezijn, hvandernoll@stadgenoot.nl, pdejong@stadgenoot.nl, pderuiter@stadgenoot.nl,
fstorm@stadgenoot.nl .

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

dinsdag 12 september 2017

Is het de Amsterdamse rechter, mr. C.L.J.M. de Waal, die Nico van den Ham telefonisch stalkt?

Aanstonds wordt de voor straf (voor het melden van misstanden) dakloos gemaakte 64 jarige klokkenluider, Nico van den Ham, na een intensieve, beestachtige, bijna negen jaar durende klokkenluidersvervolging, verder vervolgd! Dit keer is dat strafrechtelijk. Voortgevloeid, zoals dat zo vaak gaat, uit civiel rechtelijk. Nico zijn telefonische stalker werd na het lezen van de dagvaarding overvallen door een gevoel van extreem grote vreugde en belde Nico de eerste dagen erna tientallen keren per dag op! Nico heeft vele redenen om sterk te vermoeden dat de stalker, rechter >>> mr. C.L.J.M. de Waal is. Hier een paar fragmenten én een passage waarin Nico de moderne NSB'er bij hoge uitzondering wel een keer te woord stond. Start de video... 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: , Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Kinderrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

Extra mededeling: Onder aan het artikel dat wij >>> gisteren plaatsten schreven wij: 'In het hiernavolgende artikel op deze site, het vervolg van dit betoog'. 
Vanwege ons moverende redenen, plaatsen wij dat artikel wat later. 

maandag 11 september 2017

Moeder Esther en oma Joke over jeugdzorg

In ons >>> vorige artikel kondigden wij aan voorlopig geen artikelen meer te plaatsen die gaan over de veel leed en verdriet veroorzakende Misdaadgroep Jeugdzorg. Onlangs waren wij in Den Haag bij de bijeenkomst van >>> Patrick Damhuis. Daar werd Nico van den Ham vermanend (terecht!) aangesproken door Esther Schoute. Nico had Esther een interview beloofd maar was haar tel. nr. kwijtgeraakt. In de video alsnog dat interview met Esther en haar Moeder Joke vanaf het Binnenhof in Den Haag. Zat
Wij hebben de indruk dat de bezoekers van onze, maar ook andere soortgelijke websites, de leed en ellende verhalen een beetje zat zijn. Zelf zijn we het ook een beetje zat om dit soort verhalen alsmaar op te blijven schrijven en of in interviews naar voren te brengen terwijl er he-le-maal niets gebeurd! Behalve dan dat onze kinderen én wijzelf nog meer kapot gemaakt worden door partijdig, extreem Crimineel Zwart Toga Tuig. Rechters dus, die altijd het laatste beslissende woord hebben, ook als het om het roven van uw kinderen gaat. We hebben het hier overigens niet alleen over zaken die gaan over de Misdaadgroep Jeugdzorg, maar ook over andere zaken waarin onze medemensen kapot worden gemaakt voor grote organisaties of door klassenrechters belangrijk geachte personen. In het hiernavolgende artikel op deze site, het vervolg van dit betoog.

Zie ook:

>>> Drs. Groenendijk over de ontvoering van zijn kinderen

>>> Louis over ontvoering, het doen van aangifte, rechters,                                         Misdaadgroep Jeugdzorg én gespreksopnamen!

>>> José Kuckelkorn over de William Schrikker Groep deel 1

>>> 'Slachtoffers Jeugdzorg, William Schrikkergroep, moeten met hun                        kinderen naar buitenland vluchten!'

>>> Slachtoffer Misdaadgroep Jeugdzorg aan het woord

>>> Familie Herbst vertelt over de William Schrikkergroep 

Google ook 'William Schrikker Groep', 'Jeugdzorg' en 'Leger des Heils' te samen met steekwoorden zoals, criminele organisatie, misdaad, kinderhandel, maffia, maakt veel kapot, sekte, misdaadgroep enz. enz.  

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Misdaadgroep Jeugdzorg, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Kinderrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

zaterdag 9 september 2017

Voorlopig geen artikelen meer over Misdaadgroep Jeugdzorg op NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND!

Verdriet van de kinderen, vaders en moeders, te massaal en te heftig voor Nico die alle verhalen in zijn eentje niet aan kan! 
.
Het volk moet haar kinderen op een heel andere wijze gaan verdedigen! Ook als zij die kinderen niet zelf heeft gemaakt! 


Het zijn onze kinderen en daar blijven jullie met de poten vanaf!
Verhaal
In mei van dit jaar was Nico van den Ham op bezoek bij Tamara Recourt in Nijmegen. 
De zeer dappere Tamara deed haar >>> verhaal. Daarna veranderde er (opnieuw) iets in het leven van Nico van den Ham. Nico werd platgebeld door vele andere slachtoffers. Slachtoffers van organisaties die onder de noemer -Misdaadgroep Jeugdzorg- in samenwerking met haar >>> Landelijke Overkoepelende Belangenorganisatie opereren.

Buitenland
Een van die andere slachtoffers was de familie Herbst met hun >>> verhaal over Jeugdzorg. Toen hadden we het schokkende relaas van >>> José Kuckelhorn die in een 2e video adviseerde maar met je kinderen naar het >>> buitenland te vluchten. We publiceerden over de kinderontvoeringszaken van >>> Louis en >>> Erik Goenendijk. Groenendijk plaatste zijn verhaal ook op zijn eigen >>> site. Op 4 september jl. hadden we een reportage die ging over ouderverstoting


Interviews 
Het bezoeken van de slachtoffers, het doen van de interviews en het monteren van de video's is veel werk. Nico, die zelf geen kinderen heeft, heeft het er graag voor over. Echter, niet eerder kwam hij in contact met grote aantallen medemensen waarvan het verdriet zo groot is en die zo vol zitten met hun verhaal. Wij besteden aandacht op deze site aan de tot op het bot corrupte en verrotte rechtspraak van onze verkapte Schurkenstaat. Daardoor hebben we veel te maken met mensen die van alles kwijt zijn geraakt. Hun woning, hun bedrijf en/of hun leven dat door criminele rechters ten voordele van deze >>> smerige economie volledig is verwoest. 

Doodvechten
Je bedrijf, spullen, en/of woning kwijtraken, door middel van het plegen van gerechtelijke misdrijven door criminele klassenrechters is erg, heel erg! Je eigen kinderen, jouw eigen kroost kwijtraken door dit Zwarte Toga Tuig is erger! Heel veel erger!!! Onbegrijpelijk en voor Nico van den Ham onaanvaardbaar dat de slachtoffers niet bereid zijn om net zoals dieren dat doen zich massaal dood te vechten om voor hun jongen op te komen. Datzelfde geldt overigens ook voor al diegenen die hun huis, hun spullen en/of hun normale leven is afgepakt. 

Baggeren
Nico is altijd al voor kinderen opgekomen. Maar sinds hij dat eerste interview bij Tamara Recourt deed, wordt hij 'platgebeld' met verhalen over de Misdaadgroep Jeugdzorg. Hoe meer interviews en reportages, hoe meer telefoon met jeugdzorgverhalen voor Nico van den Ham. Verhalen die zo complex en zo uitgebreid zijn, dat hij na het beëindigen van de vaak ellenlange gesprekken niet eens meer weet hoe het nu ook al weer zat. Nico kan het allemaal niet meer aan en heeft daardoor geen tijd meer om nog artikelen te schrijven. Nico heeft te veel gevoel in zijn donder om de intens verdrietige vaders en moeders die hun jeugdzorg-shit over hem heen baggeren 'af te kappen', zoals dat hem dat door sommigen wordt geadviseerd. 

Artikelen
Daarom is het noodzakelijk om (voorlopig) geen nieuwe verhalen over de Misdaadgroep Jeugdzorg meer te publiceren en vooral ook niet meer telefonisch aan te hoeven horen. De tijd daarvoor ontbreekt helaas. Bovendien helpt al dat geschrijf helemaal niets behalve dan dat we bij elkaar komen. Nico van den Ham staat wel open om het een en ander te organiseren dat rechters onmogelijk maakt verder te gaan met hun criminele activiteiten! Dat geldt zowel in zaken betreffende de Misdaadgroep Jeugdzorg als in andere zaken.

Afspraken
De afspraken met de ouders die al zijn gemaakt worden in de loop van de tijd nagekomen. Het interview met moeder Esther en oma Joke (op het binnenhof) wordt binnenkort gepubliceerd. Zie ook ons vorige artikel met >>> Joep Zander!

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Misdaadgroep Jeugdzorg, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Kinderrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

vrijdag 8 september 2017

Nog een keer de wijze woorden van Joep Zander betreffende de rechtspraak

Joep Zander
Op maandag 5 september jl. deden wij verslag >>> (video) van de actie van Patrick Damhuis; zijn voettocht, het gesprek met het VVD Tweede Kamerlid. Sven Koopman op het binnenhof enz. enz. Tijdens die bijeenkomst ontmoette Nico van den Ham (voor de 2e keer) Joep Zander. Verder lezen onder de video alstublieft... ... Ook met Joep Zander had Nico een gesprek en plakte de betreffende video in het artikel van afgelopen maandag. Joep Zander strijdt tegen het onrecht in het algemeen, maar in het bijzonder als het om kinderen gaat. 

Pedagoog
Zander is een veelzijdig persoon: Hij is pedagoog (Universiteit van Utrecht), auteur, kunstenaar en heel erg aardig! Joep heeft zich gespecialiseerd in het thema; ouders en recht. Met name vaders en de opvoeding van kinderen hebben zijn speciale aandacht. Joep heeft vier boeken geschreven en schrijft diverse artikelen over vaders en gelijkwaardig ouderschap. Joep zelf heeft 2 kinderen. Regelmatig geeft hij >>> lezingen over het ouderverstotingssyndroom en vaderschap.

>>> Dossier rechtersdictatuur

>>> Argumenten rond openbaarheid van uitspraken


>>> Joep Zander weblog

>>> vaderseenzorg.nl

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Misdaadgroep Jeugdzorg, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Kinderrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

donderdag 7 september 2017

ANP maakt Sociale Databank Nederland kapot!

Vereniging Veronica, eigenaar ANP moet zich dood schamen! 

Schurkenstaat der Nederlanden zet het volksmisleidende Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) in om Rob Brockhus en zijn -Sociale Databank Nederland- kapot te maken. Nico van den Ham voelde het een en ander al aankomen en spoedde zich naar de Sociale Databank in Huizen en ging met Brockhus in gesprek. Redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Mediacensuur, Staatsterreur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen
eigen bevolking, Politiek, Zelfmoord, Mensenrechtenschendingen.

Zie ook >>> Sociale Databank Nederland

maandag 4 september 2017

Patrick Damhuis, Kinderleed, Ouderverstoting, Rechtspraak, Hart van Nederland-SBS6 en vooral meer!

Heel veel dank aan Hart van Nederland, SBS6! Echter, wij hebben meer tijd en ruimte, dus hier ziet u vrijwel alles! Integrale videoreportage van de aankomst van volks en kinderheld, Patrik Damhuis bij het ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag en daarna met zijn allen naar het Binnenhof. Patrick deed te voet (!) een protesttocht tegen ouderverstoting! Dat ging van Enschede naar Den Haag. Met als slot een gesprek met VVD- Tweede Kamerlid Sven Koopman. Een video met onschuldige kindjes, lieve mensen en een politicus die zijn zondagmiddag vrijmaakte voor het immense probleem. Over de Raad van de Kinder-'bescherming', Misdaadgroep Jeugdzorg en rechters (2 video's).
   

In de 2e video wijze woorden van pedagoog/kunstenaar, Joep Zander. 


Zie ook:

>>> https://www.facebook.com/patrick.damhuis

>>> https://joepzander.wordpress.com 
        (permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site) 

>>> http://joepzander.nl/joep.htm

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Misdaadgroep Jeugdzorg, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Kinderrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

zondag 3 september 2017

Theo Hiddema, Tweede Kamerlid voor het Forum voor Democratie, arrogant, asociaal en onbeschoft

Haringen
Onlangs kwam Nico van den Ham, Tweede Kamerlid Theo Hiddema tegen. Nico is Hiddema vaak tegengekomen in rechtbanken maar had hem nog nooit gesproken. Toen Nico, Hiddema afgelopen vrijdag netjes aansprak en zich verontschuldigde, riep de 'keurige' meneer de volgende woorden: 'rot op ouwehoer, donder op!' Helaas is die korte opname daarvan mislukt. Na dat schelden ging de politicus een viskraam binnen en liet op onsmakelijke wijze 2 haringen naar binnenglijden. Dat heeft Nico niet gefilmd omdat hij nog de hoop had dat hij onze volksvertegenwoordiger na het vis eten een vraag zou mogen stellen. Start de video.  Belastinggeld
Je zult maar op deze ordinaire hufter hebben gestemd. Inclusief allerlei toelagen harkt de a-sociaal maandelijks zo'n >>> tienduizend euro belastinggeld binnen. Als u hem tegenkomt, zeg niets en loop door! De minachting jegens mensen zonder stropdas van deze modepop is groot! Zeer groot! 

Journalist
Nico van den Ham, de enige in Nederland verblijvende journalist met de juiste vragen. Vragen waar politici voor weglopen en/of de politie bellen. Vele video's hierover hieronder:

Eenmansactie
Op 28 september 2016 startte Nico van den Ham een eenmansactie tegen het massaal plegen van levens-ingrijpende misdrijven jegens grote groepen Nederlanders door rechters, raadsheren een haar omvangrijke kliek, waaronder de gecensureerde staatsmedia. Hieronder de links naar wat artikelen en de vele video's waarin Melder van Misstanden, Nico van den Ham, ministers, Tweede Kamerleden, fractieleiders en een collaborerende journalist aanspreekt. Ook ging Nico 2 keer naar koning Willem Alexander. Een koning die volstrekte koninklijke schijt heeft aan het feit, dat in zijn naam Nederlandse burgers volledig kapot worden gemaakt en de zelfmoorddood worden ingedreven. De actie loopt nog en de lijst kan nog worden aangevuld.  

Uit de video's in de onderstaande artikelen blijkt:

DAT DE RECHTELIJKE MACHT ÉN HAAR OMVANGRIJKE
KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE
 ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
 FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
 ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN.

>>>
 Nico van den Ham in Den Haag en vraagt politici en Koning actie te                     ondernemen tegen criminele rechters


>>>
 Nico van den Ham vraagt de VVD'ers Van Miltenburg en Wiebes actie te               ondernemen tegen criminele rechters

>>>
 Nico van den Ham vraagt Kamerleden Marcouch en Van Bommel actie te             ondernemen tegen criminele rechters

>>>
 Nico van den Ham vraagt Sybrand van Haersma Buma (CDA) actie                        te ondernemen tegen criminele rechters

>>>
 Nico van den Ham stelt aan minister Dijsselbloem de 'verkeerde' vragen              en wordt daarom bijna gearresteerd

>>> Nico van den Ham mag Frits Wester RTL Nieuws geen ongewenste vraag              stellen. De marechaussee grijpt in!

>>> Nico van den Ham vraagt minister Stef Blok actie te ondernemen tegen                criminele rechters

>>>
 Nico van den Ham vraagt minister Ard van der Steur actie te ondernemen            tegen criminele rechters

>>> Nico van den Ham gaat bij Koning Willem Alexander langs om te praten              over criminele rechters 

>>> Heftig Klaagschrift voor Procureur Generaal Jos Silvis

>>> Nico van den Ham levert brief af bij Koning Willem Alexander en spreekt              ook nog even minister Koenders 

>>> Belangrijke brief aan Procureur Generaal mr. J. Silvis over vele                              zelfmoorden ten gevolge van de rechtspraak

>>>
 Open brief aan Willem-Alexander van Nico van den Ham 

>>> 
PvdA'er Diederik Samson belazert Nico van den Ham

>>> Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op

>>> Nico van den Ham levert belangrijke brief af bij kasteel van minister                    Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie)

>>> Belangrijk schrijven aan minister mr. Ard van der Steur over vele                          zelfmoorden ten gevolge van de rechtspraak

>>> Semi-geheim debat over de Nationale Politie | Deel 1

>>> Professor Ybo Buruma op semi-geheim debat over de Nationale                           Politie. (Deel 3)

>>> V.m. Hoofdofficier van Justitie mr. Chris van Dam weigert                                      bewijsstukken betreffende ernstige misdrijven!

>>> Pieter van Vollenhoven op semi-geheim politiedebat over burger-                        kruimelwerk-criminaliteit. (Deel 4)
Redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Politiek, Mediacensuur, Zelfmoord, Mensenrechtenschendingen.

zaterdag 2 september 2017

Drs. Groenendijk over de ontvoering van zijn kinderen

Jeugdzorg
Erik Groenendijk komt nu met zijn complete, schokkende verhaal! Over Misdaadgroep Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, gezinsvoogden, politie, een burgemeester en diegenen van het laatste en beslissende woord: rechters de Zwarte Toga Maffia. 
Deze voor zijn 3 dochters en voor hemzelf slopende kwestie speelt al zo'n 9 jaar. Uiteindelijk zijn Groenendijk zijn 3 jonge kinderen met misdadige medewerking van de Nederlandse autoriteiten naar buitenland ontvoerd. Erik Groenendijk en zijn familie weten niet waar de kinderen zijn. Vader Groenendijk heeft zijn kinderen al bijna 4 jaar niet meer gezien en kan ze ook niet bellen.   Erik Groenendijk heeft zijn eigen website >>> Stop PAS-Familiedrama NU
permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site. 

Zie ook:

>>> Louis over ontvoering, het doen van aangifte, rechters,                                         Misdaadgroep Jeugdzorg én gespreksopnamen!

>>> José Kuckelkorn over de William Schrikker Groep deel 1

>>> 'Slachtoffers Jeugdzorg, William Schrikkergroep, moeten met hun                        kinderen naar buitenland vluchten!'

>>> Slachtoffer Misdaadgroep Jeugdzorg aan het woord

>>> Familie Herbst vertelt over de William Schrikkergroep 

Google ook 'William Schrikker Groep', 'Jeugdzorg' en 'Leger des Heils' te samen met steekwoorden zoals, criminele organisatie, misdaad, kinderhandel, maffia, maakt veel kapot, sekte, misdaadgroep enz. enz.  

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Misdaadgroep Jeugdzorg, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Kinderrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.