KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 10 augustus 2017

'Slachtoffers Jeugdzorg, William Schrikkergroep, moeten met hun kinderen naar buitenland vluchten!'

'Jongetje, 7 jaar vermoordt klein kindje' !???!  

Na het >>> eerste interview met José Kuckelhorn vertelt zij in deel 2 over de moord op een kind van 7 jaar, door haar destijds 7 jarige zoontje !???! Verder opnieuw over de Willem Schrikkergroep/Jeugdzorg. José waarschuwt; 'ouders die met een organisatie die onder de noemer Jeugdzorg in aanraking komen moeten, als zij hun kinderen willen houden onmiddellijk met hun kinderen vluchten naar het buitenland!' Het krantenartikel over de moord, wat overigens niet geheel met de waarheid strookt, destijds in de >>> NRC.

Zie ook: 

>>> José Kuckelkorn over de William Schrikker Groep deel 1

>>> Slachtoffer Misdaadgroep Jeugdzorg aan het woord

>>> Familie Herbst vertelt over de William Schrikkergroep

>>> José Wilhelmina Kuckelkorn (Facebook) 

Google ook 'William Schrikker Groep', 'Jeugdzorg' en 'Leger des Heils' te samen met steekwoorden zoals, criminele organisatie, misdaad, kinderhandel, maffia, maakt veel kapot, sekte, misdaadgroep enz. enz.  

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Misdaadgroep Jeugdzorg, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Kinderrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.