KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 30 augustus 2017

Na acht jaren beestachtige civiele vervolging, toegepast op Nico van den Ham, volgt nu ook strafvervolging!Dagvaarding voor Klokkenluider Nico van den Ham.

Van civiel 'recht' naar straf 'recht'. 


Het 'logische' vervolg op een jarenlange onmenselijke

>>
> Klokkenluidersvervolging! Strafvervolging 
Wij hebben het al vaak gezien in de vele civiele gerechtelijke procedures die wij volgden van anderen. Na civiele vervolging volgt niet zelden strafvervolging! Dit, als het geschil gaat tussen partijen waarvan de ene partij veel groter is dan de andere of als de klassenrechter de ene persoon veel belangrijker acht dan de andere. 
De kleinere partij of minst belangrijke geachte persoon wordt dan voor de belangen van die grotere of meest belangrijke persoon door die corrupte rechter volledig kapot gemaakt. De slachtoffers, van dit gewetenloze, gerechtelijke toga tuig, zijn dan vaak 
wel genoodzaakt om wetten te overtreden. Waarom dan, is veelal de vraag? Om te overleven, is dan meestal het antwoord.! 

Bedrijven
Wij hebben kennis van vele dossiers van meerdere medeburgers die bijvoorbeeld bedrijven hadden met een eigen vermogen van vele miljoenen euro's. Bedrijven die door zwarte toga criminelen, rechters en raadsheren dus, door middel van gerechtelijke zwendel volledig kapot zijn gemaakt zodat de nog grotere partijen en hun handlangers c.q. kliekleden hun zakken hebben kunnen vullen. De voormalige eigenaren van die bedrijven hebben nu niets meer en zijn dakloos! Misdaadgroepen, zoals bijvoorbeeld de Rabobank, UWV, woningcorporaties, verzekeringsmaatschappijen en Jeugdzorg bedoelen wij met grotere partijen. Met handlangers, ofwel leden van de kliek van zo'n organisatie bedoelen wij o.a. curatoren, bewindvoerders, burgemeesters, advocaten, notarissen, deurwaarderstuig en andere graaiers.  

Daklozen
Door misdadige rechters dakloos gemaakte en gehouden medemensen die, omdat ze geen WC hebbenplassen in het openbaar, krijgen daarvoor een boete van 140 euro. Datzelfde geldt voor door mensenrechtenschendende rechters dakloos gemaakte en gehouden medemensen die, omdat zij geen slaapkamer hebben, buiten slapen. 
Ook voor dat >>> buitenslapen bedraagt de boete 140 euro. Buitenproportionele, onredelijke boetes waarvan criminele rechters wel na kunnen gaan, dat die mensen 
zulke boetes nooit kunnen betalen van hun daklozenuitkering. 

Vernederen
Een groot aantal daklozen heeft bovendien helemaal geen uitkering omdat zij zich niet door ambtenaren, die getraind zijn in het kapot treiteren van daklozen, tot op het bot willen laten >>> vernederen. Opsluiten in de gevangenis is dan wat de, toch al zo benadeelde en door onder andere minister dr. Ronald Plasterk (misdaadgroep PvdA) gediscrimineerde dakloze, staat te wachten. 

Uitschot 
Daklozen zijn het uitschot van de maatschappij in onze schurkenstaat en Klokkenluider, Melder van Misstanden, journalist Nico van den Ham is zo'n dakloze! Dakloos gemaakt, zonder huurschuld, zonder overlast veroorzaken of een wietplantage. Meedogenloos dakloos gemaakt op zijn 63e voor straf. Straf voor het publiceren van de waarheid over criminele organisatie's, corrupte rechters en de extreem misdadige,  reguliere media die zwijgt en liegt over wat er werkelijk allemaal gebeurt in de rechtszalen in ons verkapte schurkenland. Dakloos gemaakt, zonder dat daar een rechtszaak over is geweest, dus zonder hoor en wederhoor, het beginsel van de rechtspraak, door de Amsterdamse rechter, crimineel, >>> mr. C.L.J.M de Waal

Stopcontact
De dakloze Nico van den Ham heeft dus net als al die andere duizenden dakloze medemensen met een Nederlands paspoort geen slaapkamer, geen WC, geen douche en geen stopcontact. Nico van den Ham heeft wel een website en daardoor heel veel lieve vrienden. Die vrienden bieden Nico een slaapkamer met bed, een wc, een douche en een stopcontact om de stekker van zijn computer in te stoppen. Dat laatste om deze website tot nu toe nog steeds te kunnen bijhouden. Om op al die slaapplekken te komen moet Nico veel reizen maar kan dat niet betalen. Vandaar nu de dagvaarding. 

Vragen 
De enige in Nederland verblijvende journalist, waar andere journalisten, ministers, staatssecretarissen, Tweede Kamerleden, rechtsgeleerden, officieren van justitie, 
professor Pieter van Vollenhoven en ander tuig snel voor weglopen en/of de politie bellen is voor straf dakloos gemaakt.
Een ingrijpende zware straf, die een moordenaar nog niet eens krijgt, alleen maar omdat Nico van den Ham de >>> juiste vragen stelt (video's).
 

Hulp
Nico van den Ham heeft onmiddellijk dringende hulp nodig op allerlei gebied anders zal het doek voor deze site en voor Nico spoedig vallen!

Wij hebben hier altijd de keiharde onomstotelijk bewijsbare waarheid gepubliceerd, doen dat nog steeds en zullen dat tot de laatste snik blijven doen! Echter, het einde ligt op de loer! Ook dat is de keiharde waarheid! 

De onlangs aan Nico van den Ham toegezonden >>> dagvaarding 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Dakloosheid, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur.