KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 5 augustus 2017

José Kuckelkorn over de William Schrikker Groep

Op woensdag 2 augustus jl. was Nico van den Ham bij José Kuckelkorn op bezoek. Ook zij en haar kinderen leven in immens verdriet dankzij de William Schrikkergroep. Een van de vele organisatie's die onder de noemer van de misdaadgroep Jeugdzorg opereert. Organisaties waarvoor kinderen slechts handelswaar zijn en zo op misdadige wijze hun zakken vullen. José vertelt haar verhaal in 2 delen. Deel 2 gaat o.a. over moord! Gelet op de ontwikkelingen van de laatste tijd plaatsen wij dit hartverscheurende verhaal inmiddels met grote twijfel op onze site. José Kuckelhorn is een schat van een vrouw die wij op geen enkele wijze willen schaden. Met klem wijzen wij er dan ook op dat de volledige verantwoording van dit artikel ligt bij Nico van den Ham. Alles wat José in de video vertelt, ligt onder absolute verantwoordelijkheid van Nico van den Ham! Zie ook: 

>>> Slachtoffer Misdaadgroep Jeugdzorg aan het woord

>>> Familie Herbst vertelt over de William Schrikkergroep

>>> José Wilhelmina Kuckelkorn (Facebook) 

Google ook 'William Schrikker Groep', 'Jeugdzorg' en 'Leger des Heils' te samen met steekwoorden zoals, criminele organisatie, misdaad, kinderhandel, maffia, maakt veel kapot, sekte, misdaadgroep enz. enz.  

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Misdaadgroep Jeugdzorg, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Kinderrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.