KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 16 juli 2017

Hoe AD 'jourrnalist' Chris Klomp anderen kapot schrijft

Laffe, gevaarlijke staatsinformant aan de winnende hand!

Algemeen Dagblad Crimineel, Chris Klomp


Heftige, valse beschuldigingen aan adres van klokkenluider Nico van den Ham, gepubliceerd overal waar maar kan, zonder dossierkennis en categorisch weigeren gerechtelijke dossiers te bestuderen 
door Algemeen Dagblad- Crimineel, Chris Klomp

Uiterlijk
Je mag iemand nooit beoordelen op zijn uiterlijk hoor je vaak. Maar met een onaangename gelaatsuitdrukking zoals hierboven én in dit >>> artikel afgebeeld vinden wij dat toch wel toch wel erg moeilijk. We maken voor deze intens gemene ploert dan ook een uitzondering. Of het gelaat zich geleidelijk aanpast aan het karakter, of het karakter zich aangepast heeft aan de gluiperig ogende kop van deze nieuwe NSB'er, we weten het niet! Wat we wel weten, is dat we het hier hebben over één van de machtigste criminelen die in ons Schurkenland rondlopen. Zijn naam is Chris Klomp

Verweren
Nico van den Ham kan zich (nagenoeg in zijn eentje) niet verweren tegen dit soort staatstuig. Perskaart-schorem dat in opdracht het volk massaal misleidt, voorliegt, verlakt, indoctrineert en in het geval van Nico ook nog eens suggereert dat Nico ernstige misdrijven pleegt. Veel anderen, die eveneens slachtoffer zijn van dit abjecte soort, kunnen zich ook niet verweren, maar die zeggen dat ze aan het winnen zijn en sommigen geven deze gewetenloze crimineel ook nog eens een podium (in de reacties op videokanalen en website's) waar hij zijn leugens mag opschrijven. Mede daardoor is Chris Klomp een machtig man. Heel machtig, want hij klust ook nog bij voor ons Haags schurken-regiem en haar Rechtelijke Macht. Bovendien mag Klomp ook nog eens zo af en toe een leugenachtig stukje van zijn hand in het krantenvod, Algemeen Dagblad plaatsen en ook dat geeft weer veel macht!

Rechtszaak 
De beste manier om Nico van den Ham verder kapot te maken is om echt overal
waar dat 
maar kan op te schrijven dat Nico liegt over zijn gerechtelijke procedures. 
Zo suggereert Klomp herhaaldelijk in zijn bedrieglijke, misleidende schrijfsels dat
Nico van den Ham branden sticht en dus een pyromaan is! Dat Nico nou juist een pyromaan heeft opgepakt en daarmee er voor heeft gezorgd dat er in het grote wooncomplex van de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot géén branden meer worden gesticht en er daardoor dus ook geen zwaargewonden meer vallen, verzwijgt de crimineel. Hoe dat toen allemaal is gegaan, is te lezen in dit
artikel >>> 
BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSSTAAT, deel 1 .
Nico heeft Chris Klomp herhaaldelijk gevraagd, zelfs gesmeekt, het bewijsmateriaal dat onomstotelijk aantoont dat Nico de absolute waarheid spreekt, te bestuderen maar dat weigert Klomp. 

Algemeen belang
Nico van den Ham had zijn eigen zaak allang achter zich gelaten en is gestopt met procederen. Dit omdat hij inmiddels als de beste weet dat procederen voor gewone eerlijke burgers, tegen een partij die groter is dan zij zelf zijn, volstrekt zinloos is (Nico woont wekelijks rechtszittingen van anderen bij die gaan om geschillen tussen partijen waarvan de een veel groter is dan de andere). Nico wil zich enkel nog inzetten voor het algemeen belang en aantonen dat rechters, raadsheren, vrijwel alle advocaten en perskaart-journalisten gewetenloze misdadigers zijn die zich er niet voor schamen om gezamenlijk onschuldige burgers massaal de >>> dood in te drijven. Chris Klomp, die ook zo'n gecensureerde-perskaart heeft, tracht Nico op allerlei wijzen onmogelijk te maken verder te gaan met zijn strijd. 

Rechtszitting
Zo schrijft Chris Klomp dat Nico van den Ham liegt over het feit dat de Amsterdamse rechter, crimineel >>> mr. C.L.J.M. de Waal hem zonder dat daar een rechtszitting over is geweest, dus zonder het beginsel >>> hoor en wederhoor, als straf voor zijn goudeerlijke berichtgeving op zijn site, op zijn 63e dakloos heeft gemaakt. Op de website rechtspraak.nl wordt gesuggereerd dat er een rechtszitting is geweest over de woningontruiming van Nico van den Ham zijn een-kamer woning. Ook wordt op die website in het daar gepubliceerde vals opgemaakte vonnis voorgewend dat het beginsel hoor en wederhoor is toegepast. De woning wordt door misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot nu verhuurt voor maar liefst 3 keer zoveel! 

Bewijzen
Nico kan onomstotelijk bewijzen dat de Amsterdamse rechter mr. C.L.J.M. de Waal een veel leed en verdriet veroorzakende misdadiger is, maar mág dat nergens bewijzen dus ook niet bij Chris Klomp! 

Rechtbankverslaggever
Chris Klomp noemt zichzelf rechtbankverslaggever en schrijft veelvuldig op, dat Nico de rechter heeft gewraakt. Dan kan het toch niet anders zijn, zo schrijft de volksverlakker er dan nog bij, dat er dan een rechtszitting is geweest? De betreffende rechter, mr. C.L.J.M. de Waal, is echter nimmer door Nico gewraakt! Was dat wel zo dan zou dat ook schriftelijk gebeurd kunnen zijn, maar daar heeft 'rechtbankverslaggever' Klomp, die heel vaak zelf beweerd veel verstand van het recht te hebben, nog nooit van gehoord! 
Klomp kan zijn leugens ongestraft opschrijven want Klomp heeft macht. Dit omdat hij een gecensureerde perskaart heeft, deel uit maakt van de kliek van de tot op het bot corrupte rechtelijke macht en zo nu en dan een leugenachtig artikeltje in het Algemeen Dagblad mag plaatsen. Nico heeft rechter, crimineel mr. C.L.J.M. de Waal, die het leven van Nico op ongelooflijke wijze voor de Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot wijze heeft verwoest, nog nooit gezien en ook niet gewraakt. Wel heeft Nico de corrupte magistraat een >>> open brief geschreven

Bewijzen
Nico van den Ham heeft bewijsstukken die onomstotelijk aantonen dat Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot afspraken had met een pyromaan die vele jaren lang branden stichtte in een van haar grote wooncomplexen in Amsterdam. Bij een van die branden is een zwaar gewonde gevallen die voor zijn leven lang invalide en zwaar verminkt is. Dat is hier te zien in de video in dit >>> artikel.

Getuige
Nico van den Ham heeft ook bewijsstukken die onweerlegbaar aantonen dat Nico als getuige voor de rechter heeft gestaan om te getuigen tegen deze pyromaan waardoor het brandstichten gestopt kon worden. Alle bewijsstukken zijn, zoals dat vrijwel altijd gaat in zaken die gaan tussen partijen waarvan de een veel groter is dan de andere of de rechter de ene persoon belangrijker acht dan die andere, volstrekt waardeloos. Schurkenstaat Nederland!

Gesmeekt
Vele keren keren heeft Nico aan Algemeen Dagblad journalist crimineel Chris Klomp gevraagd, ja zelfs gesmeekt, te stoppen met zijn valse berichtgeving betreffende zijn zaken en eerst het dossier van Nico te bestuderen. Een dossier dat onomstotelijk aantoont dat Nico van den Ham op 63 jarige leeftijd door crimineel, mr C.L.J.M. de Waal dakloos is gemaakt zonder dat daar een rechtszitting over is geweest en zonder dat er hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden. Een dossier dat onweerlegbaar aantoont dat mr. C.L.J.M. de Waal valsheid in geschrifte heeft gepleegd door het vonnis, wat suggereert dat er wél een rechtszitting is geweest, op de website Rechtspraak.nl te (laten) plaatsen. Een dossier dat onomstotelijk aantoont dat de president van de Amsterdamse rechtbank crimineel, mr. Henk Naves opzettelijk een datum heeft vervalst om de misdadige werkwijzen van zijn collega, mr C.L.J.M. de Waal uit de wind te houden. Chris Klomp gaat er niet op in, loopt laf weg, schreeuwt er doorheen of reageert er gewoon niet op. Allemaal omdat het kan, want Chris Klomp heeft macht, veel macht! 

Aangifte
Chris Klomp die onder valse naam e-mails rondstuurt, waarin hij zichzelf aanprijst en ophemelt, zou ook aangifte tegen Nico van den Ham hebben gedaan. Tot nu toe heeft Nico daar nog niets van gemerkt. Mocht de crimineel daadwerkelijk besluiten aangifte te gaan doen jegens Nico van den Ham wegens smaad, laster en/of belediging, dan gaat Klomp, die tot de kliek behoort van de Zwarte Toga Maffia, als daar een rechtszaak uit voortvloeit, winnen! Net zoals in alle andere zaken die Nico in zijn kwestie heeft gevoerd zal ook dan het vonnis >>> al klaar liggen voordat er een rechtszitting heeft plaatsgevonden. Precies zoals dat bijna altijd gaat in onze verkapte Schurkenstaat der Nederlanden als de ene partij belangrijker wordt geacht dan de andere. En dat loopjongen Klomp belangrijk is voor de Zwarte Toga Maffia moge duidelijk zijn. 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Reguliere Media,
Alternatieve media, Gerechtelijke
Misdaad, Mensenrechtenschendingen,
Mediacensuur,
Klassenrechtspraak,
Zelfmoord, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.