KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 30 juni 2017

Nederlander vindt het verkrachten van haar kinderen best, zolang dat maar gebeurt door de justitiële elite!

Dat bleek opnieuw vandaag, want de pleinen voor en naast het Arnhemse gerechtsgebouw bleven leeg. Angstaanjagend leeg! Slechts 8 mensen en één staatstrol waren voor het Paleis van Justitie in Arnhem aanwezig gedurende een rechtszitting geheime bijeenkomst waar werd gebakkeleid over hoe het nu verder moet met de >>> kinder-verkrachtingszaken betreffende mr. Joris Demmink en zijn pedo-kliek.Morgen deel 2 met zeer schokkende beelden!

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren:
 Elite-pedofilie, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur.