KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 29 juni 2017

Grote schade aan economie door rechtszaak Rietveld?

Schurkenstaat
Op 27-06 vond in de Amsterdamse rechtbank een zeer bijzondere rechtszitting plaats. Een rechtszitting die zeer grote schade aan kan richten aan de tot nu toe door de rechtspraak belangrijkste geachte economie van onze verkapte Schurkenstaat.
Welke economie? Deze >>> economie
Verder lezen onder de video.... 


                                                      Zie ook het interview met Rietveld, 2e video onderaan dit artikel
Indonesië 
Ruud Rietveld, het slachtoffer in deze zaak, wordt al jarenlang door de misdaadgroep UWV benadeeld. Zo benadeeld, dat Rietveld al 15 maanden geen inkomsten heeft. Rietveld woont in Indonesië beslist het UWV en krijgt daarom geen geld. Daardoor heeft Rietveld, die helemaal niet in Indonesië woont, een huurschuld opgebouwd en dreigt, zoals dat dagelijks ook bij vele anderen gebeurd, dakloos gemaakt te worden. 

Dossier
Rietveld heeft een dik dossier aangeleverd bij de rechtbank. Dat inleveren gebeurde al voordat de eerste rolzitting, vorige week, in deze kwestie plaatsvond. Daar waren wij ook bij maar hebben die zitting niet in beeld en geluid opgenomen. Rob Brockhus van de Sociale Data Bank deed dat wel en die opnamen zijn o.a. op het videokanaal van de SDN >>> te bekijken. 

Bewijsstukken
In het verplichte proces-verbaal wat van die eerste zitting is gemaakt wordt met geen woord gerept over de door Rietveld ingeleverde (bewijs)stukken die van cruciaal belang zijn betreffende het verweer van Rietveld. Dé gangbare werkwijze van de rechtelijke macht als het om partijen gaat waarvan de een veel groter is dan de andere en de ingeleverde stukken niet zo van pas komen bij het bevoordelen van die grote, in dit geval ook nog eens aan de staat gerelateerde, machtige partij.  

Vals proces-verbaal
Het proces-verbaal, is daardoor valselijk opgemaakt. Een dossier waarin bewijsstukken zitten die onomstotelijk laten zien dat het UWV een heuse misdaadgroep is die misdrijven tegen het gewone volk pleegt wordt zo op arglistige wijze buiten beschouwing gehouden. De beelden van die eerste zitting, door de SDN opgenomen, zijn daardoor van groot belang. De beelden van de zitting van gisteren 27 juni 2017, opgenomen door de SDN en door onszelf zijn evenzeer van groot belang. 

Artikel 162 Sv
In de bovenstaande video is te zien en te horen dat Rietveld eist dat artikel 162 Sv door de rechtbank wordt toegepast. In dat artikel is bepaald dat als een ambtenaar, dus ook een rechter en/of een griffier, kennis krijgen van een misdrijf verplicht zijn daarvan onverwijld aangifte te doen en de betreffende documenten/bewijsstukken aan de officier van justitie te geven. De betrokken rechters in onderhavige zaak hebben die documenten nu en zijn dus van die misdrijven, waaruit ook nog eens onderhavige kwestie uit voortgekomen is op de hoogte. 

Rechtspraak
Je zou dus nu kunnen zeggen dat na deze belangrijke zittingen alles goed gaat komen en de rechtspraak niet meer als landelijke overkoepelende belangenorganisatie van grote organisaties en/of door rechters belangrijk geachte personen op zal treden, maar recht zal gaan spreken zoals het bedoeld is. We wachten af. Zie vooral ook >>> Sociale Databank Nederland 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Elite-economie, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur.