KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 30 juni 2017

Nederlander vindt het verkrachten van haar kinderen best, zolang dat maar gebeurt door de justitiële elite!

Dat bleek opnieuw vandaag, want de pleinen voor en naast het Arnhemse gerechtsgebouw bleven leeg. Angstaanjagend leeg! Slechts 8 mensen en één staatstrol waren voor het Paleis van Justitie in Arnhem aanwezig gedurende een rechtszitting geheime bijeenkomst waar werd gebakkeleid over hoe het nu verder moet met de >>> kinder-verkrachtingszaken betreffende mr. Joris Demmink en zijn pedo-kliek.Morgen deel 2 met zeer schokkende beelden!

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren:
 Elite-pedofilie, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur.

donderdag 29 juni 2017

Grote schade aan economie door rechtszaak Rietveld?

Schurkenstaat
Op 27-06 vond in de Amsterdamse rechtbank een zeer bijzondere rechtszitting plaats. Een rechtszitting die zeer grote schade aan kan richten aan de tot nu toe door de rechtspraak belangrijkste geachte economie van onze verkapte Schurkenstaat.
Welke economie? Deze >>> economie
Verder lezen onder de video.... 


                                                      Zie ook het interview met Rietveld, 2e video onderaan dit artikel
Indonesië 
Ruud Rietveld, het slachtoffer in deze zaak, wordt al jarenlang door de misdaadgroep UWV benadeeld. Zo benadeeld, dat Rietveld al 15 maanden geen inkomsten heeft. Rietveld woont in Indonesië beslist het UWV en krijgt daarom geen geld. Daardoor heeft Rietveld, die helemaal niet in Indonesië woont, een huurschuld opgebouwd en dreigt, zoals dat dagelijks ook bij vele anderen gebeurd, dakloos gemaakt te worden. 

Dossier
Rietveld heeft een dik dossier aangeleverd bij de rechtbank. Dat inleveren gebeurde al voordat de eerste rolzitting, vorige week, in deze kwestie plaatsvond. Daar waren wij ook bij maar hebben die zitting niet in beeld en geluid opgenomen. Rob Brockhus van de Sociale Data Bank deed dat wel en die opnamen zijn o.a. op het videokanaal van de SDN >>> te bekijken. 

Bewijsstukken
In het verplichte proces-verbaal wat van die eerste zitting is gemaakt wordt met geen woord gerept over de door Rietveld ingeleverde (bewijs)stukken die van cruciaal belang zijn betreffende het verweer van Rietveld. Dé gangbare werkwijze van de rechtelijke macht als het om partijen gaat waarvan de een veel groter is dan de andere en de ingeleverde stukken niet zo van pas komen bij het bevoordelen van die grote, in dit geval ook nog eens aan de staat gerelateerde, machtige partij.  

Vals proces-verbaal
Het proces-verbaal, is daardoor valselijk opgemaakt. Een dossier waarin bewijsstukken zitten die onomstotelijk laten zien dat het UWV een heuse misdaadgroep is die misdrijven tegen het gewone volk pleegt wordt zo op arglistige wijze buiten beschouwing gehouden. De beelden van die eerste zitting, door de SDN opgenomen, zijn daardoor van groot belang. De beelden van de zitting van gisteren 27 juni 2017, opgenomen door de SDN en door onszelf zijn evenzeer van groot belang. 

Artikel 162 Sv
In de bovenstaande video is te zien en te horen dat Rietveld eist dat artikel 162 Sv door de rechtbank wordt toegepast. In dat artikel is bepaald dat als een ambtenaar, dus ook een rechter en/of een griffier, kennis krijgen van een misdrijf verplicht zijn daarvan onverwijld aangifte te doen en de betreffende documenten/bewijsstukken aan de officier van justitie te geven. De betrokken rechters in onderhavige zaak hebben die documenten nu en zijn dus van die misdrijven, waaruit ook nog eens onderhavige kwestie uit voortgekomen is op de hoogte. 

Rechtspraak
Je zou dus nu kunnen zeggen dat na deze belangrijke zittingen alles goed gaat komen en de rechtspraak niet meer als landelijke overkoepelende belangenorganisatie van grote organisaties en/of door rechters belangrijk geachte personen op zal treden, maar recht zal gaan spreken zoals het bedoeld is. We wachten af. Zie vooral ook >>> Sociale Databank Nederland 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Elite-economie, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur.

woensdag 28 juni 2017

INFO DEMMINK PEDO ZAAK VRIJDAG 30 JUNI 2017

Mr. Joris DemminkBeste mensen, laat u niets wijsmaken door praatjesmakers! 

De juiste informatie op deze site! 

De Joris Demmink pedo-zaak op vrijdag 30 juni 2017 begint om 10.00 uur (achter gesloten deuren) in het gerechtsgebouw Walburgstraat 2-4
Arnhem !


dinsdag 27 juni 2017

Open brief aan Eva Jinek, Humberto Tan, Jeroen Pauw, Zembla, Eén Vandaag, Brandpunt….

Ingezonden door >>> Wim Dankbaar

Humberto, Eva, Jeroen, etc. Neem even de moeite om de bovenstaande >>> clip te bekijken. Het is een interview van Maria van Boekelen (wat mij betreft de beste journaliste van Nederland) met Adèle van der Plas (wat mij betreft de beste advocate van Nederland).

Zoals jullie kunnen zien, is Adèle een hartstikke integere vrouw, die bovendien heel goed en duidelijk kan verwoorden wat hier aan de hand is! Zonder beledigingen aan het adres van Demmink en de rest van het OM! Dat speel ik niet klaar! Adèle is veel netter dan ik. Schamen jullie je je niet? Dat jullie haar nog nooit aan tafel uitgenodigd hebben? Is dit voor jullie dan ook een verboden onderwerp? Jullie willen toch onderwerpen brengen die spelen in de samenleving? Of is dat maar een farce? Holy Cow! Lees even mijn open brief aan Diederik Aben

Hoe kan het nou toch zijn dat jullie niet de aandacht mogen vestigen op de misdrijven van onze hoogste heren van Justitie? Dat mogen jullie toch niet? Anders hadden jullie de welbespraakte Adèle van der Plas toch allang uitgenodigd om dit grove schandaal haarfijn uit de doeken te doen? Jullie gaan toch niet zeggen dat ze dit niet vlekkeloos kan? Jullie gaan toch niet zeggen dat het geen kijkcijfers oplevert? Welnu, ik durf te stellen dat als jullie Adèle uitnodigen om haar verhaal te vertellen, zoals ze dat in bovenstaande clip doet, je de grootste kijkcijfers ooit haalt! Maar daar gaat het helemaal niet om! Het gaat erom dat jullie zeggen zaken aan de kaak te stellen die in de samenleving spelen. Maar deze zaak stellen jullie toch niet aan de kaak? Een man die al 20 jaar onschuldig vast zit, in onze zogenaamde rechtstaat, veel langer dan Volkert van der Graaf, nota bene de (beweerde) moordenaar van onze minister president in spé, die alweer vrij is. Daar besteden jullie toch geen aandacht aan? Waarom niet, Eva? Waarom niet, Jeroen? Waarom niet, Humberto?

Vinden jullie het heel erg beledigend als ik stel dat jullie als spokespersons van de publieke en commerciële omroepen deze misstand in stand houden? Ik hoop het maar! Dat is precies mijn bedoeling! Prove me wrong! Nodig Adèle even uit! Zet desnoods Peter R. de Vries tegenover Adèle! Adèle durft dat wel, de vraag is of Peter R de Vries dat durft. Wie komt eerst? Jij, Jeroen? Jij, Eva? Jij, Humberto? Wie van jullie heeft het lef? Steek anders even de koppen bij elkaar. Dan kan Adèle drie keer achter elkaar in jullie talkshows het verhaal vertellen.

Mvg

Wim Dankbaar 


Ga ook naar de website van Wim Dankbaar >>> Recht is Krom

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Justitiële pedofilie, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

maandag 26 juni 2017

Micha Kat en Nico van den Ham over de zaak Demmink


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Justitiële pedofilie, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

Twitter account staatsinformant, Chris Klomp op zwart!

Blokkeren 
Gisteren werden wij getipt dat het Twitter account van de Algemeen Dagblad- aanname journalist, >>> Chris Klomp er niet meer is. Nou zijn wij van de 
nepnieuws-'journalist', die af en toe een leugenachtig artikeltje in het krantenvod AD mag schrijven, wel niets anders gewend dan dat hij de hele dag op Twitter bezig is met speuren, blokkeren, volgen, rapporteren, opnieuw volgen om vervolgens maar weer te blokkeren enz, enz. enz.,  maar dit hadden we niet verwacht. 

Politie
Daarom mensen, grijp nu uw kans! Wilt u uw ongenoegen kenbaar maken over een politiek besluit, over de immense corruptie bij de rechtspraak of een ander aan de staat gerelateerde misstand via een simpel berichtje op Twitter? Doe het nu!

Gerapporteerd

Staatsinformant Chris Klomp is er (even) niet, dus de kans dat u wordt gerapporteerd, uw account op zwart wordt gezet of dat Klomp aangifte tegen u doet bij de politie is daardoor momenteel klein.
Grijp uw kans voor dat het te laat is en Chris Klomp weer terug is.  


Update: Zie ook >>> Revolutionair Online


Tweets with replies by Chris Klomp (@chrisklomp) | Twitter

https://twitter.com/chrisklomp

Vertaal deze pagina
The latest Tweets and replies from Chris Klomp (@chrisklomp). Journalist | AD |CEO @realtwitcourt (€) | Hitmachine reportersonline.nl | Eigen baas | Held ...

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Reguliere Media, Alternatieve media, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

zondag 25 juni 2017

NICO VAN DEN HAM ONTMOET ROGIER HOP

Op 19 juni jl. hervatte het Hof van Discipline de mondsnoerzaak van topadvocaat  >>> mr. Meindert Stelling. Op het Vrouwe Justitiaplein, voor het gerechtsgebouw
in Utrecht, ontmoeten Nico van den Ham en Rogier Hop die dag elkaar en spraken over het arrogante Tweede Kamerlid Theo Hiddema, over Joris Demmink, de reacties van anonieme en niet anonieme (zoals Chris Klomp en Eric Donk), staatstrollen op de website's en videokanalen van o.a. Micha Kat en Rogier Hop. Verder over de NOS en de bezoekersaantallen op website's en videokanalen van de alternatieve media. 
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Reguliere Media, Demmink, Politiek, Gerechtelijke Misdaad,Trollen. 

Adèle van der Plas 'OM advocaat van Demmink'

Joris Demmink
WeAreChange.NL sprak in de aanloop van de sepotzitting van voormalig Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink met strafpleiter Adèle van der Plas. Zij treedt sinds 2008 op als advocaat namens de twee klagers die Joris Demmink betichten van seksueel misbruik... lees verder onder de video... 


...Twee jaar geleden gaf het hof in Arnhem opdracht aan het OM om strafvervolging te onderzoeken. Maar het OM faalde om bewijs uit Turkije voldoende te onderzoeken aangezien ze geen medewerking kregen van de autoriteiten. Als gevolg hiervan acht het OM de zaak Demmink als afgedaan. Van der Plas startte een Artikel 12 procedure maar werd stelselmatig tegengewerkt door het OM. Volgens Van der Plas is er voldoende bewijs om Demmink te vervolgen. Dit gesprek is onderdeel van een tweeluik over de slotfase van de zaak Demmink die plaats gaat vinden op 30 juni a.s.

Met veel dank aan WeAreChange.NL ! De website van WeAreChange.NL is permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Justitiële Pedofilie, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur.

vrijdag 23 juni 2017

Nico van den Ham zet belangrijkste video die hij ooit heeft gemaakt over de corrupte rechtspraak op zwart!

Jammer
Een groot aantal mensen meent inmiddels dat het goed is de belangrijkste video die Nico -door op een paar knopjes te drukken- ooit heeft gemaakt te moeten delen d.m.v. een link die verwijst naar zijn video-kanaal! Echter, een ieder die de video daar gaat bekijken weet niet waar het om gaat en zal vooral het begin van deze alles zeggende video over -hoe het er aan toe gaat bij de tot op het bot verrotte rechtelijke macht en haar kliek- uitzetten! Uitzetten omdat het in het begin, zoals dat altijd het geval is bij rechtszittingen, ontzettend saai is.  Jammer!!! 

Uitleg
Op geen enkele wijze wordt op ons videokanaal uitgelegd waar het om gaat, terwijl die uitleg er wel is op onze website (om de video heen en door middel van links)! Daarom hebben wij de video, met exact dezelfde inhoud, opnieuw geüpload en de nieuwe insluitcode daarvan in ons artikel geplaatst. Daardoor is er in het artikel niets veranderd. Websites die de video hebben overgenomen krijgen per e-mail de nieuwe insluitcode toegezonden. Wel staat er in de nieuwe video vrijwel permanent vermeld; Nico van den Ham | Melder van Misstanden. 


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur.

donderdag 22 juni 2017

Hof van Discipline hervat mondsnoerzaak topadvocaat mr. Meindert Stelling | Videoregistratie van de zitting

Rechten
Advocaat mr. Meindert Stelling mag geen advocaat meer zijn omdat hij precies zegt hoe het er in de rechtszalen aan toe gaat en niet mee gaat in het op grove wijze schenden van de rechten van de gewone man door de rechtelijke macht. Rechters en raadsheren die elke wet een regel aan hun laars lappen als een wet en/of regel hen niet zo goed van pas komt. Meindert Stelling zegt er wat van en dat wordt door de rechtspraak en haar kliek vertaald in smaad en laster. Lees verder onder de video...
  


Beste video ooit
Op vrijdag 18 november 2016 begon het het Hof van Discipline met de behandeling van het hoger beroep van advocaat mr. Meindert Stelling tegen zijn schrapping van het tableau waartoe de Raad van Discipline op 21 maart 2016 had besloten. Tijdens deze zitting van het Hof hebben mr. Stelling en zijn advocaat, mr. Willem Jebbink het Hof gewraakt. De behandeling van dit wrakingsverzoek vond plaats op 6 februari 2017 >>> video wrakingszitting. Vrijwel alle wrakingsverzoeken worden afgewezen zo ook in deze zaak. Stelling kreeg tevens een wrakingsverbod. Vandaag werd de zitting van 18 november 2016 dan ook hervat. Ook hiervan maakten wij een integrale videoregistratie en naar onze bescheiden mening is bovenstaande video de beste video die wij ooit hebben gemaakt.

Knopje
We hebben alleen maar op een knopje gedrukt maar de video laat zien hoe het er bij de rechtspraak en haar kliek aan toe gaat. Niemand, maar dan ook niemand mag in onze verkapte Schurkenstaat iets negatiefs over rechters en aanverwant tuig zeggen anders wordt hem of haar de mond gesnoerd op >>> welke wijze dan ook.

Staatsmedia
De gecensureerde >>> staats-media, die massaal aanwezig had moeten zijn op deze zitting maar laf wegbleef, roept liegt daarentegen elke dag dat we in een rechtstaat leven en dat rechters onafhankelijk en integer zijn. Zo wordt de onderworpen bevolking >>> massaal bewerkt

De komende tijd zullen wij herhaaldelijk aandacht gaan besteden aan deze kwestie. 

De verantwoordelijkheid van de geschreven tekst
in dit artikel ligt uitsluitend bij Nico van den Ham!

Zie ook >>> Weer topadvocaat mond gesnoerd? Meindert Stelling

Ga ook naar >>> www.eerherstelmeindertstelling.nl

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur.

woensdag 21 juni 2017

Mededeling in de zaak advocaat mr. Meindert Stelling

Topadvocaat
Afgelopen maandag 19 juni 2016 kregen wij de kans om de belangrijkste rechtszitting die de laatste jaren in onze Schurkenstaat heeft plaatsgevonden in beeld en geluid op te nemen. Het ging om een zitting waar het Hof van Discipline het hoger beroep van topadvocaat mr. Meindert Stelling, tegen zijn schrapping van het tableau, 'behandelde'.

Rechten
De meest eerlijke, dappere en zo bevlogen advocaat mr. Meindert Stelling mag geen advocaat meer zijn. Dit omdat de zeer vriendelijke mr. Meindert precies zegt hoe het er in de Nederlandse rechtszalen aan toe gaat en niet mee gaat in het op grove wijze schenden van de rechten van de Nederlandse burger door de rechtelijke macht. Rechters en raadsheren die elke wet een regel aan de laars lappen als een wet en/of regel niet hen op dat moment zo goed van pas komt. Meindert Stelling zegt er wat van en dat wordt door de rechtspraak en haar kliek, vertaald in smaad en laster. 

Videomontage
Wij hebben de vele aanwezigen beloofd de videoregistratie van de uren durende zitting 's avonds of uiterlijk de andere dag, 20 juni 2017, op deze site te plaatsen. Zoals dat gaat bij dit soort belangrijke gebeurtenissen hadden wij weer eens pech. Een (groot) gedeelte van de opname van de zitting konden wij via ons programma niet van de camera afkrijgen. Op 20 juni hadden we eerst weer een andere (lange) rechtszitting in Amsterdam en direct daarna zijn we afgereisd naar de Sociale Databank in Huizen waar Rob Brockhus voor ons het belangrijke lange gedeelte wél van onze camera heeft af kunnen halen. Brockhus heeft dat gedeelte op een USB Stick gezet. Daarna moest Nico weer reizen om op de plek te komen waar hij verder kon gaan met de montage van de video. Dit alles heeft enorm veel tijd gekost!

Dakloos
Nico van den Ham is voor straf, vanwege de goudeerlijke artikelen op deze site, op zijn 63e dakloos gemaakt. Dat op Nico toegepaste zeer levensingrijpende misdrijf gebeurde zonder dat daarover een rechtszitting is geweest, dus zonder het beginsel hoor en wederhoor. De inmiddels 62 jarige man die hier verantwoordelijk voor is, is de Amsterdamse valsheid in geschrifte rechter, crimineel >>> mr. C.L.J.M. de Waal. Door die dakloosheid werkt Nico onder zeer moeilijke omstandigheden. 

Medeslachtoffers
Met hulp (computeraansluiting, slaapplek enz.) van een ander slachtoffer van criminele rechters en raadsheren is Nico van den Ham nu met de montage van de video bezig. Naar verwachting is de video vanavond pas klaar en zal op deze site worden geplaatst. Er is niets uit de beelden geknipt, dus de gehele rechtszitting staat er op. Wij denken dat de video de belangrijkste is die wij ooit hebben gemaakt en zullen blij zijn als hij klaar is en op diverse wijzen veilig is opgeslagen. Een aantal andere belangrijke video's van ons vindt u onder 'onthullingen' in de navigatiebalk van deze site of >>> hier

De verantwoordelijkheid van de tekst in dit
artikel ligt uitsluitend bij Nico van den Ham! 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Advocatuur, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur.

maandag 19 juni 2017

Extra mededeling in de zaak advocaat Meindert Stelling

Alle lieve mensen die vandaag zo massaal op de zitting van de beste advocaat van Nederland, mr. Meindert Stelling, aanwezig waren moeten even wachten op de filmbeelden van de zitting. De zitting duurde erg lang! Het was even spannend maar ik had genoeg stroom om alles op te kunnen nemen. Na de lange zitting had ik nog verplichtingen in Utrecht. 

Dinsdagmorgen vroeg moet ik naar een rechtszitting Amsterdam. Daarom kan ik dinsdagmiddag pas beginnen met het monteren van de video. 

Even wat later dus, maar dan heb je ook wat! 

Heel fijn om u allen ontmoet te hebben! Vriendelijke Groet, Nico van den Ham. 

zondag 18 juni 2017

Mondsnoerzaak Topadvocaat mr. Meindert Stelling wordt op maandag 19 juni 2017 hervat


Kritiek
Mr. Meindert Stelling heeft het allemaal niet zo gezegd zoals wij het in onze artikelen verwoorden, maar ook advocaat Stelling had regelmatig stevige kritiek op rechters, raadsheren en later ook op de deken van de Orde van Advocaten. Dat mag niet van de rechtelijke macht en haar kliek, dus moest ook deze gedreven topadvocaat de mond worden gesnoerd. Stelling mag van de Orde van Advocaten, die bij de kliek hoort van de organisatie die zich zelf >>> De Rechtspraak noemt, geen advocaat meer zijn en diende een klacht in tegen mr. Stelling bij de Raad van Discipline.

Hoger Beroep
Op 21 maart 2016 >>> besliste die raad dat advocaat Stelling van het tableau zou worden geschrapt. Stelling ging tegen die beslissing in hoger beroep. Daarna heeft mr. Stelling en zijn advocaat mr. Willem Jebbink tijdens de behandeling van dat beroep het Hof gewraakt. Van de behandeling van dat wrakingsverzoek maakten wij een integrale >>> videoregistratie. Zoals vrijwel alle wrakingsverzoeken worden afgewezen gebeurde dat ook met dit verzoek. Op maandag 19 juni 2017 gaat dan ook de behandeling van het hoger beroep verder met dezelfde leden van het Hof. Wij zijn er bij in Utrecht en maken een videoregistratie van deze zitting.

Zelfmoord
Een andere topadvocaat mr. Anky Dohmen, die ook kritiek had en niet mee wilde doen aan al het gesjoemel, ging 4 maanden in hongerstaking. Toen dat niet hielp pleegde zij zelfmoord. Allemaal in uw eigen verkapte Schurkenstaat der Nederlanden. 
De >>> reguliere media zwijgt!

Regelmatig wordt ons gevraagd of wij een goede advocaat weten. Eerder was ons antwoord daarop altijd; Nee! 

Sinds enige tijd is ons antwoord wat meer uitgebreider en reageren wij steevast met; goede advocaten worden van het tableau geschrapt of plegen >>> zelfmoord!

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur.

zaterdag 17 juni 2017

Kraaien meer verantwoordelijkheidsgevoel dan mensen

Moordmachine
Op het adres waar ik als
dakloze op dit moment mag slapen en deze site kan bijhouden, komt altijd een kat buurten. Het ene moment een gezellige, lieve kopjes gevende, schat, het andere moment een vuile moordmachine! Vele jonge vogeltjes heeft de buurkat dit voorjaar al dood gebeten, om ze daarna voor oud vuil in de tuin te laten liggen.

Idioot
Welke idioot heeft zoiets uitgevonden en heeft zo'n kat deze smerige eigenschappen meegegeven, vraag ik mij mijn leven lang al af? Waar is dit voor nodig? 
Kraaien
Een paar dagen geleden vlogen er boven de kleine tuin van de woning plotsklaps wel zo'n honderd luid krijsende kraaien. Het was warm weer en het raam stond open. Vanzelfsprekend trok het akelige gekrijs mijn aandacht en ik ging naar buiten om te kijken wat er aan de hand was.

Gang

Eenmaal buiten ben ik in een regelrecht drama beland. Ik zag de buurkat wild heen en weer rennen met, geloof het of niet, een volwassen (zo bleek later) kraai in zijn bek! Tientallen kraaien scheerden luid krijsend, zeer laag over en langs de kat en probeerden op die wijze hun soortgenoot uit de bek van de moordende buurkat te redden. Toen de kat mij zag en hoorde schreeuwen klom hij met de kraai in zijn bek over de ong. 180 cm. hoge schutting van de tuin om vervolgens de tweede schutting van de buren op dezelfde manier te nemen. Dat alles ging met veel geweld gepaard. Ik ben de voordeur uitgerend en naar de naastgelegen achteromgang gegaan om te kijken of ik de zielige kraai nog kon redden. 

Derde Schutting
In de gang was geen kat en ook geen kraai te bekennen. De kat was met kraai en al in zijn bek nóg een schutting (aan de andere kant van de gang) over geklommen zo bleek, want na zo'n 10 seconden zag ik de kat over die schutting weer terugkomen. Dat was dus uit weer een andere tuin. Waarschijnlijk waren de mensen van die tuin ook 
op de krijsende, laag over de kat scherende, kraaien af gekomen en moest de kat opnieuw maken dat hij weg kwam. De kat liet de kraai, die op het oog al dood was, daarbij nog steeds niet los.  

Dood
De kat rende verder een doodlopende zijgang in. Toen ik daar aankwam was de kat alweer een andere schutting over geklommen met 'zijn' kraai. Ik ben naar het huis teruggegaan en ben in de tuin gaan kijken. Daar stond de kat heel triomfantelijk met de kraai in zijn bek en maakte zich, merkwaardig genoeg, ineens niet meer uit de voeten. Ook niet toen ik naar hem toe rende en hem (met beleid) een schop gaf. De lol was er voor de kat kennelijk van af en hij liet de kraai los. Vervolgens klom de kat wéér over de schutting, de tuin weer uit, maar nu dan zonder de kraai.   

Woede
De kraai lag dood op het gras en ik stond ernaast. De tientallen kraaien richten hun woede nu op mij en scheerden inmiddels laag over en langs mijn hoofd. Snel die dode kraai in de biobak dacht ik en wilde de kraai oppakken. Toen gebeurde er opnieuw iets merkwaardigs! Mijn hand was nog maar enkele centimeters van de kraai verwijderd en toen stond de kraai op. Dat was zo verdomd mooi om te zien! Ik zal het nooit vergeten. Vervolgens vloog de kraai weg en ging op een schoorsteen van een van de huizen zitten om te bekomen van de schrik.

Schoorstenen
Kraaien zijn hele intelligente vogels en kunnen zelfs gezichten van mensen onthouden. Dat wist ik allemaal wel, maar dit was wel heel bijzonder. De kraai had zich al die tijd dood gehouden! Wat een slimmerd! Alle andere kraaien namen een plek in op het dak rond de schoorsteen en langzaamaan keerde de rust weer terug. Mede dankzij de goede afloop was het allemaal heel mooi om mee te maken. 

Mensen
Waren mensen maar zoals kraaien, dacht ik na afloop. De kraai in de bek van de kat was geen jonge kraai (dat kun je aan de snavel zien). Hoe de volwassen kraai zich heeft laten vangen, is een raadsel maar de andere kraaien kwamen wel heel erg op voor een van hun soortgenoten! Massaal, met zijn allen! Met enorm veel inzet en passie! Er was paniek, intimidatie, angst, woede, intens gekrijs en wat nog meer. Allemaal voor die een die bij hen hoort! Mooi vind ik dat. Heel mooi! 

Teennagels
Kraaien hebben meer fatsoen en verantwoordelijkheidsgevoel in hun teennagels dan dat mensen, op wat enkele uitzonderingen na, in hun hele, zogenaamde beschaafde donder hebben. In onze verkapte Schurkenstaat loopt een relatief kleine groep criminelen vrij rond. Criminelen van de aller- allerergste soort! Misdadigers die absoluut niet in onze maatschappij thuishoren. Staatscriminelen die massaal Nederlandse burgers, waaronder kinderen en bejaarden, meedogenloos volledig kapot maken ten voordele van een relatief kleine groep elite-tuig, zodat die zich mede daardoor >>> in weelde kan baden

Rechters
Medemensen kapot maken op zo een wijze, dat de slachtoffers van dit schorem vaak, zo'n 500 van de meer dan 1800 gevallen per jaar, in wanhoop >>> zelfmoord plegen. Kraaien grijpen direct in als een van hen wordt aangevallen en/of in nood zit. Mensen echter gaan hun belevenissen alleen maar opschrijven op Facebook, Twitter en website's. Ook de slachtoffers doen het zo. Criminele onmensen zoals rechters, raadsheren, politici en perskaartjournalisten lachen zich kapot over zoveel achterlijkheid en hebben vrij spel. Er moet wat anders gebeuren!  

Waargebeurd 
Het verhaal over de kraaien hierboven is de afgelopen week waargebeurd en heb ik zonder daarbij te hebben overdreven tot in detail opgeschreven! Ik wist al dat dieren het massaal voor elkaar opnemen, maar de gebeurtenissen zoals hierboven omschreven hebben veel indruk op mij gemaakt!

Tak
Ik zou graag een kraai willen zijn! Mijn mensenleven is, net zoals dat bij vele andere mensen het geval is, een ware dagelijkse HEL! Ik ben door de Amsterdamse rechter, crimineel >>> mr. C.L.J.M. de Waal zonder dat daar een rechtszitting over is geweest dakloos gemaakt, dus kraai zijn zou heel goed van pas komen. Kraaien zijn allemaal dakloos en hebben alleen een tak nodig om te kunnen slapen. Takken genoeg en je kunt er ook nog eens van op aan dat je door je soortgenoten massaal wordt bijgestaan als jou onrecht wordt aangedaan. Ik zou ervan genieten om mee te mogen doen om de andere kraaien te beschermen als zij in nood zitten. Mijzelf en mijn medemensen beschermen tegen criminelen van het laatste, beslissende woord; rechters, kan ik wel, maar uitsluitend in samenwerking met heel veel anderen. Net zoals de kraaien dat doen. Wie doet mee? 

Nico van den Ham Bijgestaan door: Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Dieren, Reguliere Media, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

donderdag 15 juni 2017

Nepnieuws-journalist Chris Klomp is een machtig man!

Narcist, Staatsinformant, AD-
Nepnieuws- journalist, Chris Klomp
Hij laat videokanalen op zwart zetten. Hij mag op Twitter, Facebook én in de reactie's op artikelen van meerdere website's zijn volksmisleidende nep-nieuws plaatsen en heeft de persvoorlichting van alle rechtbanken en gerechtshoven in zijn zak. Hij mag af en toe een van zijn leugenachtige verhalen in het Algemeen Dagblad publiceren. Hij vertaalt, net zoals rechters dat doen, de waarheid in smaad en laster én bovenal laat hij zien hoe volksmisleidend de reguliere media te werk gaat! 
  

We hebben het over nepnieuws-journalist Chris Klomp.
Een machtig man, gewoon omdat het kan!


Levenswerk
'Laat hem toch, hij leeft ervan!'. Dat zei nog niet zo lang geleden een bekende
>>> Mainstream-media rechtbankjournalist tegen Nico van den Ham toen hij weer eens een aanvaring had met staats-informant, Chris Klomp. Dat was in een van de gerechtsgebouwen van onze verkapte Schurkenstaat. Chris Klomp noemt zichzelf rechtbankverslaggever. In werkelijkheid is Chris Klomp loopjongen van criminele rechters, raadsheren, advocaten en verder alles wat bij de kliek van de rechtelijke macht hoort. Extreem c
rimineel, justitieel Zwart Toga Tuig, die het hebben van seks met minderjarigen -in hun kringen- normaal vinden en wat tezamen met haar handlangers dagelijks bezig is, d.m.v. gerechtelijke zwendel, gewone hardwerkende, goedwillende mensen volledig kapot te maken en de >>> dood in te drijven voor een bepaalde economie. Welke economie? Deze >>> economie

Glazenwasser
Chris Klomp is zo een nepnieuws-journalist die, als hij ergens leest dat een glazenwasser een klein meisje heeft verkracht, hij er onmiddellijk verslag van doet op Twitter, Facebook, Blende en zijn artikel ook probeert te verkopen aan de enge, hele enge baas van het krantenvod; het Algemeen Dagblad (Zie voor die enge, hele enge baas van het AD de video onderaan in >>> dit artikel).
Zomaar een voorbeeld hoe Chris Klomp te werk gaat. 

Rechter
Chris Klomp is zo een nepnieuws-journalist die, als er bijvoorbeeld meerdere mensen filmbeelden willen laten zien aan Klomp, waarop te zien is dat een rechter, een officier van Justitie of een ander hooggeplaatst persoon een 10 jarig meisje of jongetje verkracht... snel wegrent. Als de perskaart-journalist vervolgens ergens leest dat de betreffende justitiële-pedo-crimineel heeft verklaard dat hij geen kind heeft verkracht, dan is dat vanaf dat moment de absolute waarheid en gaat Klomp die aanname onmiddellijk overal publiceren. Op Twitter, Blende, Facebook en als de enge, hele enge baas van het Algemeen Dagblad, Hans Nijenhuis een goede bui heeft, mag Chris zijn nepnieuws ook nog eens in het krantenvod van die enge, hele enge hoofdredacteur plaatsen. Zomaar een voorbeeld hoe Chris Klomp te werk gaat. 

Gelaatsuitdrukking
Ook krijgt de machtige Chris Klomp, die nogal vuil uit zijn ogen kijkt, -het gelaat past zich in de loop van de jaren aan het karakter aan- (zie foto), een podium in de reactie-ruimten van staatstrollen-websites, alternatieve nieuwswebsites en diverse videokanalen. 

Twitter
Chris Klomp zoekt dagelijks intensief naar berichten waarin hooggeplaatste personen, de overheid, rechters, raadsheren en ander justitieel tuig op negatieve wijze naar voren worden gebracht. Het maakt Chris Klomp daarbij niet uit of die verhalen waar zijn en bewezen kunnen worden. 'Je blijft met je poten van onze politieke- en justitiële pedo-elite af', blijkt het motto van Chris Klomp te zijn. 

Accounts
Chris Klomp heeft diverse e-mailaccounts en verstuurt e-mails onder zijn eigen, maar ook onder valse naam. Die nep-accounts misbruikt Klomp om zijn verachtelijke persoon te verheerlijken en op te hemelen. Klomp meldt veelvuldig dat hij heel veel geld verdient en zeer succesvol is! Tegenspraak duldt Klomp niet en schreeuwt er doorheen als iemand zijn tegenargumenten naar voren wil brengen.  

Mr. C.L.J.M. de Waal
Een van de volgende artikelen gaat over de zaak van Nico van den Ham, zogenaamd onderzocht door nepnieuws-journalist Chris Klomp. Nico had de strijd in zijn eigen zaak allang opgegeven. Dit omdat procederen in geschillen die gaan tussen klein en groot, voor klein volstrekt zinloos is. Maar Chris Klomp die overal waar dat mogelijk is zijn smerige leugens betreffende de kwestie van Nico van den Ham blijft verspreiden, dwingt Nico opnieuw op de zaak in te gaan. De valsheid in geschrifte rechter, crimineel mr. C.L.J.M. de Waal die daarin een hoofdrol speelt, zal er blij mee zijn.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Zelfmoord, Reguliere Media, Alternatieve media, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

Eis van 2,5 miljoen euro voor rechterlijke corruptie

Groot goed in een democratische rechtsstaat is een onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak. Ter bescherming van deze onafhankelijke rechtspraak worden rechters in Nederland voor het leven benoemd. De rechtspositie van de rechters is wettelijk vastgelegd in de Wet Rechtspositie Rechterlijke Ambtenaren en biedt ook mogelijkheden tot maatregelen tegen voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren.

Onlangs in april heeft de heer Alfred Mol een hooggeplaatste rechter persoonlijk aansprakelijk gesteld voor schade. Dit werd gedaan op basis van het wetsartikel 42 Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra). Hierin wordt de situatie geregeld dat uitsluitend de Staat der Nederlanden moet opdraaien voor de schade die een rechter bij de vervulling van zijn ambt veroorzaakt.

Verder lezen bij de bron: >>> Rechtennieuws.nl

dinsdag 13 juni 2017

"Demmink is in feite initiator"; ex-MID'er over Baybaşin

WeAreChange.NL interviewt Hans van de Ven, hij werkte meer dan 10 jaar op het vlak van signaalanalyse bij de Militaire Inlichtingen Dienst (MID, nu MIVD). Hij wordt gezien als een autoriteit op het gebied van afluistertechnieken. In het boek 'De Baybaşin Taps' presenteert Ton Derksen de bewijzen van manipulatie die worden aangetoond door van de Ven. Verder lezen onder de video... Volgens van de Ven is er sprake van een 'politiek proces', waarbij de Nederlandse justitie zich voor het karretje heeft laten spannen van 'krachten' in Turkije. Binnen dit kader is ook de rol van ex-secretaris generaal van Justitie, Joris Demmink aan de orde. Op basis van een interne notitie van het Nederlandse Ministerie van Justitie werd op 15 juli 1997 vermeld dat op dat moment ”de zaak Baybaşin gebruikt kan worden als drukmiddel teneinde in een andere zaak iets van de Turkse autoriteiten gedaan te krijgen." Joris Demmink is op dat moment betrokken bij de besluitvorming en speelt vanaf dat moment een formele en volgens velen beslissende rol in het verloop van dit proces.

Met veel dank aan WeAreChanche.NL >>> www.wearechange.nl

Whe AreChanche.NL is permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Alternatieve media, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

maandag 12 juni 2017

Algemeen Dagblad nep-nieuwsjournalist Chris Klomp doet aangifte tegen Nico van den Ham

Narcist, Staatsinformant, AD-
Nepnieuws- journalist, Chris Klomp
Nepnieuws-journalist, Chris Klomp mag heel af en toe een leugenachtig artikeltje verkopen aan hoofdredacteur Hans Nijenhuis van het Algemeen Dagblad. U weet wel, die andere eng uitziende volksmisleider die, zoals hij zelf zegt, bepaalt wie uw minister president wordt! (video hieronder, totale lengte 1.23 min.).


Chris Klomp, loopjongen van de rechtelijke macht, gaat aangifte doen tegen Nico van den Ham zoals uit onderstaande e-mail blijkt. We wachten af.

UPDATE: 14.30 u. Anderhalf uur na publicatie van dit artikel stuurde de machtige, tot op het bot corrupte, Chris Klomp de redactie van deze site al een e-mail met o.a. de mededeling dat hij Twitter ook heeft verzocht Nico van den Ham te boycotten. Twitter nota bene, daar waar de aanname journalist Chris Klomp, die op geen enkele wijze bereidt is iets uit te zoeken, de meeste leugens over Nico van den Ham verspreidt. Tevens heeft staatstrol Klomp Vladimir Poetin gewaarschuwd voor Nico, dit in die zin dat het Russische videokanaal VK nu ook is verzocht de betreffende video's van Nico van den Ham op zwart te zetten. 


_______________________________________________________


Chris Klomp                                                          1 jun. (10 dagen geleden)
aan mij

Nico,

Ik ben een beetje klaar met je rare beschuldigingen. Ik sommeer je bij deze om je lasterfilmpjes over mij te verwijderen en verwijderd te houden, daar ik anders volgende week over zal gaan tot het doen van aangifte wegens laster cq smaad.


Ik zal in die procedure eveneens een schadevergoeding vragen.

Met gepaste groet,


Chris Klomp

Journalist

Tel: 06111xxxxx

Twitter: @chrisklomp


__________________________________________________________

Volgend artikel: Nepnieuws-journalist Chris Klomp is een machtig man! 

Wegens Klomp-Censuur zijn de video's alleen op ons Russische kanaal te bekijken: klik daarvoor >>> hier! 
(Als u de eerste video op ons Russische kanaal tot het eind afspeelt, start daarna automatisch de tweede -betreffende- video)Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Zelfmoord, Reguliere Media, Alternatieve media, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

zaterdag 10 juni 2017

Het grote taboe: stilgehouden corruptie in onze rechtspraak onomwonden aan de orde gesteld

Door Mr. P.P.M. Ruijs                                    

Intro (red. Civis Mundie)
Wij zijn er in Nederland zo van overtuigd dat onze democratische rechtsstaat over het algemeen onberispelijk functioneert, dat we ons moeilijk kunnen voorstellen dat hier zoiets onwaarschijnlijks als corruptie in de rechtspraak als fundamentele pijler van onze rechtsstaat zou voorkomen. In dit artikel wordt dat zelfgenoegzame vooroordeel niettemin ter discussie gesteld, en wordt een stilgehouden corruptie aan de hand van beschikbaar bewijsmateriaal onomwonden aan de orde gesteld.
Mr. A.H. van Delden oud-president van de Haagse rechtbank stelde bij zijn installatie als voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak (RvdR) in 2002 het volgende:
”Bij mijn weten is er nog nooit een rechter door de Hoge Raad ontslagen. Dat zou misschien wel eens moeten gebeuren. Het kan niet waar zijn dat alle rechters altijd goed hebben gefunctioneerd. Zoiets wordt meestal met de mantel der liefde bedekt of op een andere manier opgelost”. Met enkele in opspraak geraakte rechters in zijn directe omgeving  moet hij geweten hebben over wie hij sprak, inclusief het toedekken. En inderdaad, bij falende politie-agenten gaat het er heel wat minder discreet aan toe. Ook anders dan bij  advocaten, notarissen, accountants en medici e.a ..... 

Verder lezen bij de bron:

>>> Civis Mundie; Tijdschrift voor Politieke Filosofie en Cultuur
vrijdag 9 juni 2017

Fred de Klerk, Verplichte Zorgverzekering, Wurgboetes

De dakloze Fred de Klerk vindt dat de Schurkenstaat der Nederlanden hem niet kan verplichten een zorgverzekering af te sluiten. Fred spant daarover rechtszaken aan maar het duurt eindeloos lang voordat hij daar een uitspraak over krijgt. Ondertussen krijgt Fred wel telkens nieuwe rekeningen voor de verplichte zorgverzekering met de oplopende administratiekosten, boetes deurwaarders enz. Daarom heeft Fred een kort geding, dat gisteren diende, aangespannen waarin hij vraagt om het stop zetten van het opleggen van boetes, dreigen tot het afsluiten van een zorgverzekering en het trachten de boetes inclusief kosten en verhogingen te incasseren. Dit, in ieder geval totdat er een vonnis is van een van zijn rechtszaken daarover. Doet Fred ook weleens wat fout? Jazeker! De beschaafde Fred spreekt niet luid genoeg tijdens de opnamen van onderstaande video. Wij plaatsen de video toch want voor de geïnteresseerden in deze belangrijke kwestie is Fred met een beetje moeite wel te verstaan.


Zie ook:

>>> Bepalende rechtszaak voor Jan met de Pet tegen de staat


>>> Staatsmisdrijven tegen Ned. bevolking nog te stoppen?

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Zorgverzekering, Mensenrechtenschendingen. Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Daklozen.