KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 5 mei 2017

Oprichting Stichting Harm Bos 1945

Onlangs gingen 2 naar lucht snakkende oude mannen, Harm Bos en Nico van den Ham, naar de notaris. Dat was om de -Stichting Harm Bos 1945- op te richten. Harm Bos was lange tijd in 'goeden doen'. Echter; ook Harm is, zoals zo velen dat zijn, berooid en beroofd met hulp van diegenen van het laatste, beslissende woord; het Corrupte Zwarte Toga Tuig. Harm denkt niet meer zo lang te...
(Verder lezen onder de video) 
... zullen leven en wil het laatste wat hij nog heeft, waaronder een kleine flat, na
zijn dood doen toekomen aan de stichting die o.a. tot doel heeft criminele rechters en raadsheren aan te pakken. Harm denkt dat Nico hem zal overleven maar dat is mogelijk niet het geval! Daarom is de volgende stap: het toevoegen van meer bestuurders zodat de stichting, na de dood van Harm en wellicht ook Nico, werkelijk van start kan gaan. Start de video...


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven
tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.