KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 1 april 2017

Slachtoffer corrupte rechters, mevr. Hofs, vertelt. Deel 5

Beslaglegging
De familie Hofs slaat terug en legt beslag op de woning van een vermogend bestuurder van een vastgoedbedrijf.
De Rechtelijke Macht >>> Landelijke Overkoepelende Belangenorganisatie
van de vastgoedmaffia en andere >>> boven ons gestelden maakt daar snel een eind aan en draait, zoals vrijwel altijd in dit soort zaken, de rollen om. Mevrouw Hofs legt in ruim 7 minuten op duidelijke wijze uit hoe zoiets allemaal in zijn werk gaat in een Rechtstaat verkapte Schurkenstaat.    Start de video...Verdere informatie op de website >>> www.vrouwejustitiainverval.nl 

De website van Vrouwe Justitia in Verval wordt binnenkort vernieuwt en is permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site. 

Zie ook: >>> Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op

Om nooit te vergeten: >>> WANHOPIGE ADVOCATE PLEEGT ZELFMOORD

DAT DE RECHTELIJKE MACHT ÉN HAAR OMVANGRIJKE
KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE
ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN.


De verantwoordelijkheid voor dit artikel inclusief de video
ligt geheel bij Nico van den Ham!

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven
tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.