KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 7 april 2017

Slachtoffer Corrupte Rechtelijke Macht vertelt. Deel 6

Zakken vullen               Extra: 11-april 2017 >>> Update
Hoe geldbanken, vastgoedhandelaren, advocaten, bewindvoerders enz. hun zakken vullen met hulp van partijdige, criminele rechters en raadsheren. Schriftelijke, niet voor twijfel vatbare bewijzen, die onomstotelijk laten zien dat de grote tegenpartijen de boel oplichten, worden door rechters en/of raadsheren in hun vonnissen verzwegen of beweren valselijk dat die bewijzen er niet zijn. Deze gerechtelijke zwendel heeft voor duizenden slachtoffers van de Toga Maffia zulke ingrijpende gevolgen, dat velen besluiten een einde aan hun leven te maken. De NOS zwijgt. Mevrouw Hofs vertelt. Verdere informatie op de website >>> www.vrouwejustitiainverval.nl 

De website van Vrouwe Justitia in Verval wordt binnenkort vernieuwd en is permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site. 

Zie ook: >>> Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op

Om nooit te vergeten: >>> WANHOPIGE ADVOCATE PLEEGT ZELFMOORD

DAT DE RECHTELIJKE MACHT ÉN HAAR OMVANGRIJKE
KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE
ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN.


De verantwoordelijkheid voor dit artikel inclusief de video
ligt geheel bij Nico van den Ham!

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven
tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.