KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 6 april 2017

Overheid verplicht gemeenten huisvesting te bieden aan 10.000 vluchtelingen in 2e helft 2017

Vluchtelingen
Gemeenten moeten in de tweede helft van 2017 10.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan woonruimte helpen. Dat heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) gisteren >>> bekend gemaakt.


Amnestie 
Dijkhof, (misdaadgroep VVD) repte met geen woord over de vele Nederlandse daklozen. Medemensen, waaronder kinderen, bejaarden en zieken, die al jaren op straat liggen te creperen. De reguliere gecensureerde staatsmedia is gevraagd om daarover te blijven zwijgen en doet dat dan ook. Dit, om trammelant voor henzelf te voorkomen. De 'mensenrechtenorganisatie' Amnestie (afdeling Nederland) geeft, ook nu weer, geen commentaar.

Plicht
Gemeenten hebben de wettelijke taak (plicht) om woonruimte te regelen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De wettelijke plicht geldt niet betreffende Nederlandse burgers die geen woning hebben en op straat moeten leven. Elk half jaar wordt op basis van een schatting van het aantal mensen dat een verblijfsvergunning zal krijgen vastgesteld hoeveel asielzoekers de gemeenten onderdak moeten bieden. Daaruit volgt een taakstelling voor alle gemeenten afzonderlijk. Deze wordt gebaseerd op het inwoneraantal van de gemeente, inclusief de ingeschreven Nederlanders die op straat wonen!  

Boete 
Vorige week werd bekend dat Minister Ronald Plasterk (binnenlandse zaken) een wet in de maak heeft die een >>> boete van 1860 euro per maand!!! oplegt aan gemeenten voor elke te laat gehuisveste asielzoeker. Een medewerker van het ministerie BZK heeft bevestigd dat Plasterk (misdaadgroep PvdA), geenszins van plan is om ook zo'n boete op te leggen aan gemeenten, die weigeren om Nederlanders die op straat leven woonruimte aan te bieden. Ook niet als het om kinderen, bejaarden of zieken betreft. De medewerker van het ministerie raadde ons met klem aan, om net zoals de reguliere staatsmedia dat doet, te zwijgen over dat laatste! Niet zwijgen daarover zou ons wel eens nog verder in de moeilijkheden kunnen brengen, zo voegde de medewerker er nog dreigend aan toe!

Meer woningontruimingen
De voorzitter van de vereniging van Woningcorporaties Aedes, Marnix Norder, waarschuwde deze week nog dat het aantal woningontruimingen de komende tijd mogelijk >>> weer zal toenemen. Daar zullen weer allerlei drogredenen voor zijn bedacht, maar feit blijft dat er opnieuw meer Nederlanders uit hun woning zullen worden gesleurd! Iedereen die daaraan meewerkt, in welke vorm dan ook of door er over te zwijgen, discrimineert, pleegt een ingrijpend misdrijf jegens zijn medemens en heeft een mentaliteit van een jaren '40-'45 NSB'er. 

Geen mens hoort op straat te leven, ook niet als het een Nederlander betreft!

WAAROM KOMT HET NEDERLANDSE VOLK HIERTEGEN NIET MASSAAL IN OPSTAND? 

Teken de petitie alstublieft >>> Geen daklozen meer in Nederland

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Discriminatie, Mediacensuur, Woningontruiming, Gerechtelijke misdaad, mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking. Vrije Meningsuiting.