KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 14 april 2017

Onderworpen Nederlander massaal door media bewerkt

Staatsmedia
'Steeds meer Nederlanders beschouwen
de rechtspraak als onafhankelijk' melde
de volksmisleidende, indoctrinerende staatsmedia deze week vol valse trots!
Ruim driekwart (76 procent) heeft vertrouwen in de rechters terwijl dat in 2016 nog 72 procent was. 


Europese Commissie
Een kwart van de televisie- kijkende en krant- lezende bevolking ziet rechters zelfs
als zeer onafhankelijk. Dat was een jaar eerder 16 procent. 
Het een en ander zou moeten blijken uit het Justitie Scorebord 2017 dat de Europese Commissie maandag presenteerde. 'Nederland staat in de top vijf van de EU-landen als het gaat om vertrouwen in rechters', zo wordt er verder op enthousiaste wijze medegedeeld. 

Economische belangen
Van de ondervraagden vindt 8 procent dat rechters vatbaar zijn voor druk van >>> economische belangen. Dezelfde groep stelt dat ingrepen of druk van de overheid en de politiek 
de onafhankelijkheid onder druk zetten. Deze 8 procent is wellicht
het slachtoffer van de grootste,
best georganiseerde criminele organisatie die Nederland kent;
De Rechtspraak en haar >>> kliekNep-nieuws

Ongeveer elk half jaar zorgt de staatsmedia in samenwerking met een andere organisatie dat een dergelijk verhaal in hun nep-nieuws komt, want als je

het volk het een en ander wilt doen laten geloven dan is ook hier herhaling de kracht van de indoctrinerende boodschap! 

Media
Een woordvoerder van de kliek van De rechtspraak; de staatsmedia, deelde ons desgevraagd mede dat de zwarte toga maffia nog niet helemaal tevreden is. Daarom zal er in het vervolg in alle 'nieuws' en praatprogramma's op zowel de staatstelevisie als de staatsradio nog vaker en op nog intensievere wijze dan dat dat nu al het geval is, worden geroepen dat Nederland een rechtsstaat is en integere onafhankelijke rechters kent. Ook hebben alle Nederlandse kranten, betreffende deze kwestie, beloofd het Nederlandse volk nog meer te gaan overtuigen indoctrineren dan dat zij dat al deden. 

Aanbellen
Het overgrote deel van de Nederlandse onderworpen bevolking dat nog nooit een rechtszaal van binnen heeft gezien, moet in deze kwestie nóg meer worden overtuigd misleid. De politiek, de koning en de rechtelijke macht hoopt zo, bij het aanbellen tijdens een volgend onderzoek, dat nog meer onderworpen Nederlandse burgers de deur openen en verklaren vertrouwen in de rechtspraak te hebben. Op onze vraag of het onderzoek van de >>> vaak in opspraak zijnde Europese Commissie zelf wel betrouwbaar is en mogelijk sjoemelt met de uitslagen van zo'n onderzoek, wilde de woordvoerder van de Nederlandse staatspers geen antwoord geven.

Nico van den Ham 
Met een onaangename grijns op het gelaat deelde de woordvoerder verder nog mede, dat eerlijke, ongecensureerde journalisten die beweren toegang te hebben tot veel onomstotelijk bewijs dat aantoont dat rechters en raadsheren criminelen zijn van de ergste soort, vanaf nu nog meer gemeden en bestraft zullen worden dan voorheen.
De woordvoerder noemde daarbij als voorbeeld Nico van den Ham die aan vele politici, waaronder ministers, perskaart-journalisten en rechtsgeleerden heeft gevraagd actie te ondernemen tegen criminele rechters en raadsheren en daar vele video's over heeft gemaakt.  


Weglopen
In die video's is te zien dat ministers, staatssecretarissen, Tweede Kamerleden, rechtsgeleerden, hoofdofficieren van justitie en journalisten allemaal weglopen als Nico van den Ham hen voorstelt veel bewijsstukken aan te leveren en die dan ook
te gaan bestuderen. Bewijsstukken van hemzelf en vele andere slachtoffers van de toga-maffia. Bewijsstukken die onweerlegbaar aantonen dat partijdige rechters en raadsheren, ten gunste van de grote organisaties en door rechters en raadsheren belangrijk geachte personen, massaal het leven verwoesten van goedwillende medeburgers en hen in vele gevallen de >>> zelfmoorddood indrijven. 


Videoreportage's Nico van den Ham
'Van dergelijke videoreportages zijn wij, de politiek, de rechtelijke macht, het koningshuis en de reguliere media, niet gecharmeerd', zo liet de woordvoerder, die niet in de gaten had dat hij met de redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND sprak, weten. 'Doordat al die politici, rechtsgeleerden, journalisten, hoofdofficieren van justitie en zelfs leden van het koninklijk huis categorisch weglopen voor al dat aangeboden bewijs, wat in al die video's van Van den Ham duidelijk te zien is, zou het volk wel eens de indruk kunnen geven, dat Van den Ham volstrekt gelijk heeft betreffende zijn beweringen over criminele rechters en raadsheren en dat moeten we natuurlijk niet hebben'. 

Klein
'Gelukkig', zo voegde de woordvoerder van de staatsmedia er nog smalend aan toe, 'zijn wij groot en is de website NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, net zoals die enkele andere website's die de rechtelijke macht bekritiseren, vergeleken met ons maar heel klein. Bovendien is Nico van den Ham een oude man en na meer dan 8 jaren intensieve klokkenluidersvervolging, duidelijk zichtbaar aan het eind van zijn Latijn.
Er zijn momenteel diverse overheidsinstantie's intensief bezig deze Melder van Misstanden nog verder kapot te maken' zo lachte de woordvoerder er nog bij. 


Herhaling
In samenwerking met verschillende volksmisleidende organisaties zorgt de Nederlandse staatsmedia ongeveer elk half jaar er wel voor dat een dergelijk verhaal (>>> 'Nederlandse rechtspraak in wereldtop' pure misleiding!) uitgebreid wordt uitgelicht in haar nep-nieuws. Als je het volk wilt manipuleren dan is herhaling de kracht van de boodschap ook in deze het motto. 

Staatsmedia
Zolang het onderworpen volk zich braaf laat misleiden door de gevaarlijke, misdadige Nederlandse staatsmedia, zullen diegenen van het laatste beslissende woord, rechters en raadsheren ongestoord door kunnen gaan met het massaal misdrijven plegen tegen grote groepen van de bevolking! 

Opstand
Zolang zelfs de vele reeds door de toga maffia gemaakte slachtoffers, op enkele uitzonderingen na, niet bereid zijn tegen de enorme smeerlapperij van zowel de media als de rechtelijke macht, massaal in opstand te komen, op welke wijze dan ook, zullen er nog vele levens waaronder ook dat van kinderen en bejaarden, door gewetenloze criminele rechters volledig kapot worden gemaakt! Ook zullen er weer velen zijn, die zich ten gevolge van smerige, partijdige, onrechtmatig uitgesproken vonnissen van gerechtelijk tuig, zich in uiterste wanhoop van het >>> leven beroven. 

>>> Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op 

DAT DE RECHTELIJKE MACHT ÉN HAAR OMVANGRIJKE
KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE
ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN.


Lees vooral ook het artikel op de website van Irma Schiffers die een gesprek had met 
>>> oud NOS Journaliste Janneke Monshouwer

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking,Vrije Meningsuiting.