KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 12 april 2017

Drs. Groenendijk over corrupte rechters en jeugdzorg.

Criminele rechters                                                                                               Deel 2.
Ook Erik Groenendijk heeft zeer veel bewijsstukken die onomstotelijk aantonen dat de rechtspraak een criminele organisatie is die zijn weerga niet kent. Helaas wil ook in de levensingrijpende kwestie van Erik, zijn kinderen en zijn ouders, geen enkele politicus, perskaartjournalist of welke instantie dan ook kennis nemen van deze bewijsstukken. Tegen maar liefst 50 partijdige, criminele rechters en aanverwant
tuig deed Erik Groenendijk
>>> aangifteToga Schurken die hun corrupte reet afvegen met bepalingen in nationale wetten en internationale verdragen als die niet
zo van pas komen bij het bevoordelen van organisaties die werken onder de noemer
>>> Misdaadgroep Jeugdzorg. Verder lezen onder de video...Meer informatie op >>> www.stoppasfamiliedrama.blogspot.nl

Stoppasfamiliedrama is permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site. 

Zie ook >>> Wo sind meine Kinder; Lina, Jördis und Imke...?!

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Kinderontvoering, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking. Vrije Meningsuiting.