KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 6 maart 2017

Slachtoffer corrupte rechtspraak doet haar verhaal

Misdaadgroepen                                                                                                   Deel 1
Mevrouw Gonnie Hofs-Akkermans, haar man en haar zoon zijn allen slachtoffer van de Rechtspraak Landelijke Overkoepelende Belangenorganisatie van misdaadgroepen zoals geldbanken, vastgoedhandelaren, bewindvoerders, notarissen enz. enz.
Nico van den Ham was te gast bij de familie en liet mevrouw Hofs uitvoerig aan het woord. In deze video vertelt mevrouw hoe alles is begonnen. Later publiceren ...
(Verder lezen onder de video alstublieft)
... wij 2 video's, diezelfde dag opgenomen, waarin een gedeelte van de enorme gerechtelijke zwendel, die ook op deze familie wordt toegepast, wordt geopenbaard.

Meer onthullingen
Onze plannen zijn, om zo spoedig mogelijk opnieuw naar Holten af te reizen om nog meer onthullingen van mevrouw Hofs audiovisueel op te nemen. Gonnie Hofs verwoord alles zeer duidelijk en geeft duidelijk uitleg! Een must om te luisteren voor iedereen die er belang bij heeft, dat diegenen van het laatste beslissende woord, rechters en raadsheren, goudeerlijke mensen zijn en geen criminelen. 

Afspraak
Let op! De afspraak was dat wij de namen van personen en misdaadgroepen uit de opnamen zouden verwijderen. Echter; wij vinden het belangrijk om de immense criminele cultuur die, ten voordele van deze >>> vuile economie, heerst bij de rechtelijke macht en haar omvangrijke kliek, zo openlijk een eerlijk mogelijk moet worden gepubliceerd. Dit in het enorme maatschappelijke belang! Wij hebben tegen alle afspraken in dan ook geen namen verwijderd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt geheel bij Nico van den Ham. 

Verdere informatie op www.vrouwejustitiainverval.nl 

De website van Vrouwe Justitia in Verval is permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site. 

Zie ook >>> Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op

DAT DE RECHTELIJKE MACHT ÉN HAAR OMVANGRIJKE
KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE
ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven
tegen eigen bevolking. 
Vrije Meningsuiting.