KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 23 maart 2017

Rechters moeten massaal worden gewraakt!


Wraken
Bent u gedagvaard door een persoon waarvan u wel na kunt gaan dat die persoon door de Zwarte Toga Maffia belangrijker wordt geacht dan u? Of bent u gedagvaard door een organisatie die veel groter is dan u, zoals bijv. een geldbank, notariskantoor, een vastgoedhandelaar, een organisatie die onder de noemer Misdaadgroep Jeugdzorg opereert, een woningcorporatie, het UWV, een deurwaarder enz. enz. ? Wraak dan zoals hieronder omschreven onmiddellijk aan het begin van de rechtszitting!

Criminele organisatie 
De gronden van de wraking: 'U (in o.a. hoger beroepszaken; de voorzitter en de overige leden van de meervoudige kamer) maakt deel uit van een extreem partijdige, criminele organisatie'. 
En verder: 'De rechtspraak, waar u deel van uitmaakt, heeft meer weg van een landelijke overkoepelende belangenorganisatie van de >>> vuile economie van de boven ons gestelden. Rechters plegen massaal levensingrijpende misdrijven jegens grote groepen medemensen ten voordele van hun elitevrienden. Nogmaals; u maakt deel uit van een veel ellende, leed, verdriet en >>> zelfmoord veroorzakende organisatie. Ik heb daarom geen vertrouwen in u (in o.a. hoger beroepszaken; de voorzitter en de overige leden van de meervoudige kamer) en verdenk u van partijdigheid'.    

Perskaartmedia
Een volk krijgt een regering die het verdient. Hetzelfde geldt voor de rechterlijke macht en de media. Kom daarom massaal in actie! We hebben te tezamen bewijzen in overvloed! Bewijzen, die onomstotelijk aantonen dat datgene wat we beweren de absolute feiten zijn! Echter de enveloppen met de bewijsstukken worden door de politiek en de volksmisleidende perskaartmedia ongeopend teruggestuurd of op andere wijzen genegeerd. Pik dit niet langer en kom in actie!!! Geef deze Toga Criminelen niet langer de gelegenheid uw leven te verwoesten, uw kinderen af te pakken of kapot te maken en/of u de >>> zelfmoorddood in te jagen ten gunste van 'hun' vuile economie en dat van hun elitevrienden. 
  
Zie ook >>> Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op

>>> WANHOPIGE ADVOCATE PLEEGT ZELFMOORD

DAT DE RECHTELIJKE MACHT ÉN HAAR OMVANGRIJKE
KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE
ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven
tegen eigen bevolking.
Vrije Meningsuiting.