KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 17 maart 2017

Onthullingen door slachtoffer van frauderende rechters, raadsheren, advocaten, notarissen enz. Deel 3

Op 6 maart jl. vertelde mevrouw Hofs hoe het allemaal is >>> begonnenOp 10 maart jl. >>> vertelde zij hoe gemene, criminele rechters en raadsheren te werk gaan om middels gerechtelijke list en bedrog >>> grotere partijen te bevoordelen. Vandaag nog meer onthullingen. In deze serie van (voorlopig) 3 delen komt nog maar het topje van de ijsberg naar boven. Mevrouw Hofs verstaat de kunst om alles op duidelijke wijze te vertellen en het een en ander op een voor iedereen begrijpelijke wijze toe te lichten. Start de video en huiver...Verdere informatie op www.vrouwejustitiainverval.nl 

De website van Vrouwe Justitia in Verval is permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site. 

Zie ook >>> Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op

Om niet te vergeten:

>>> Nog meer bewijs! Rechtspraak door en door Corrupt

>>>
 WANHOPIGE ADVOCATE PLEEGT ZELFMOORD


DAT DE RECHTELIJKE MACHT ÉN HAAR OMVANGRIJKE
KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE
ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN.


Klik op de pijl in onderstaande video

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven
tegen eigen bevolking.
Vrije Meningsuiting.