KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 4 maart 2017

Art. 120 Grondwet afschaffen ordinaire verkiezingsstunt


Nu artikel 120 van de grondwet afschaffen 
is net zo zinloos als
<---- dit bordje in je tuin plaatsen met het doel om inbrekers af te schrikken.
Reclame

Ik krijg in deze verkiezingstijd nogal wat verzoeken om reclame te maken voor politieke partijen. Ik wijs die verzoeken allemaal af omdat reclame maken of het
nou voor één partij is of voor meerdere, vaak enorme discussie én ruzie teweeg brengt. Discussies, waar ik geen tijd voor heb. Ruzies, waar ik ook geen tijd voor heb en ook nog eens geen zin in heb. Daarbovenop komt nog eens dat één van de grootste problemen die we kennen in onze Schurkenstaat der Nederlanden niet voorkomt in de agenda's van welke politieke partij dan ook.   


Artikel 120 grondwet 
Veel verzoeken om voor bepaalde partijen reclame te gaan maken betreft partijen
die afschaffing van >>> artikel 120 in de grondwet in hun programma hebben staan.
Met het afschaffen van artikel 120 Gw zou onze Schurkenstaat een eerlijker rechtssysteem krijgen, zo wordt beweerd. Absolute onzin! De bepalingen die in nationale wetsartikelen en internationale verdragen liggen verankerd, worden uitgelegd en toegepast of vermeden als dat beter uitkomt door criminelen van de allerergste soort. Afschaffing van artikel 120 Gw zal daar niets aan veranderen! 


Zwijgen 
Ik heb toegang tot enorm veel onomstotelijk bewijs dat rechters en raadsheren gewetenloze misdadigers zijn die zich uitsluitend inzetten voor de belangen van grote organisaties, zoals banken, Jeugdzorg, woningcorporatie's, notarissen, UWV, vastgoedhandelaren en ander graaituig. De politiek, ook de nieuwe partijen, weten dat maar zwijgen daarover en draaien zich om als je met die bewijzen naar ze toe komt. Dat ik hieromtrent niet zomaar wat beweer, is in de vele video's die ik daarover heb gemaakt >>> duidelijk te horen en te zien.

Kleine partijen
Het is volstrekt zinloos om wetten te gaan veranderen zolang criminelen die wetten toepassen, beoordelen, verdraaien, verzwijgen enz. enz. Elke politieke partij, die het hier niet over heeft en tevens niet bereid is zich in de enorme hoeveelheid onomstotelijk bewijs hiervoor, die door mij te samen met grote groepen anderen aangeboden wordt, wil verdiepen, is absoluut misdadig bezig en keert zich tegen de goedwillende bevolking. Er is niet één politieke partij die hier aandacht aan besteedt en/of zich in onze onweerlegbare bewijzen wil verdiepen. Zelfs niet in verkiezingstijd!

Partij voor de Dieren

De enige partij waar je, als je een beetje fatsoen in je donder hebt, nog op kunt stemmen is de Partij voor de Dieren. Niet dat die de massale, veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende criminaliteit bij de rechtelijke macht aan de kaak stellen, maar omdat die zich enorm inzetten voor de rechten van dieren. En dat is ook belangrijk! Ik was lid van de PvdD totdat ik, zonder dat daar een rechtszitting over is geweest, dakloos werd gemaakt door rechter, staatscrimineel mr. C.J.L.M. de Waal, wonende te Utrecht en tevens van al mijn schamele eigendommen ben bestolen. 


Stempas
Ik heb als 64 jarige Nederlandse dakloze, ofwel stuk straatvuil, vrijwel geen enkel recht meer. Groot was mijn verbazing gisterenmiddag dan ook, toen ik verplicht mijn post ophaalde bij het daklozen- of beter, Nazi-praktijken- loket aan de Jan van Galenstraat 323 B in Amsterdam. Tussen al mijn dreigementen-post zat zowaar een enveloppe met daarin... een stempas!

PvdD
Het Amsterdamse stuk straatvuil, Nico van den Ham mag stemmen en zal ook gaan stemmen! Voor De Partij voor de Dieren!


DAT DE RECHTELIJKE MACHT ÉN HAAR OMVANGRIJKE
KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE
ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN.

Door Nico van den Ham i.s.m. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking. Vrije Meningsuiting, Discriminatie.