KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 9 februari 2017

Weer topadvocaat mond gesnoerd? Meindert Stelling

Rechtelijke macht en haar kliek niet gediend van tegenspraak.
.
Videoverslag wrakingszitting Hof van Discipline onder dit artikel.


Advocatenberoep riskant, tenzij je zwijgt over gerechtelijke zwendel. 

Andere advocaat, die niet meer tegen justitiële zwendel kon, pleegde >>> zelfmoord. 

Videoverslag van de behandeling wrakingsverzoek van mr. Meindert Stelling en een praatje met hem en zijn advocaat daarna op de gang. Zie de 2 video's onderaan dit artikel!  


Misdaadorganisatie
Wij beweren het al jaren. De Nederlandse rechtspraak en alles wat daar mee te maken heeft, dus de omvangrijke kliek van de rechterlijke macht, is een veel ellende, leed en verdriet veroorzakende misdaadorganisatie. Een landelijk opererende misdaadgroep die zijn weerga niet kent en velen de >>> dood injaagt

Topadvocaat
Mr. Meindert Stelling heeft het allemaal niet zo gezegd, zoals wij het in onze artikelen verwoorden, maar had ook regelmatig stevige kritiek op rechters, raadsheren en later ook op de deken van de Orde van Advocaten. Dat pikt de tot het bot verrotte rechtelijke macht en haar kliek niet, dus moest ook deze gedreven topadvocaat de mond worden gesnoerd.  Stelling mag van de Orde van Advocaten, een van de kliek- leden van de misdaadorganisatie die zich zelf >>> 'De Rechtspraak' noemt, geen advocaat meer zijn en diende een klacht in jegens Stelling bij de Raad van Discipline. Op 21 maart 2016 >>> besliste de raad dat Mr. Meindert Stelling van het tableau zou worden geschrapt. Mijndert Stelling ging tegen die beslissing in hoger beroep.

Mr. Willem Jebbink
Op vrijdag 18 november 2016 maakte het Hof van Discipline een begin met de hoger beroep behandeling van de klacht van de deken van de Orde van Advocaten tegen Stelling. Mr. Stelling werd toen, net zoals dat nu bij de wrakingszitting het geval was, bijgestaan door de Amsterdamse advocaat >>> mr. Willem Jebbink.

Preliminair verweer
Het hof bleek op die novemberdag vorig jaar niet bereid mr. Jebbink de gelegenheid te geven om op een behoorlijke manier preliminair verweer te voeren (preliminair-verweer is verweer dat voor alle andere verweren gevoerd dient te worden. Bijv. een ontvankelijkheidsverweer). Stelling en zijn advocaat wilden dat de tuchtzaak zou worden teruggewezen naar de Raad van Discipline. Dit, omdat de raad op diverse punten had gehandeld in strijd met de wet. Het resultaat daarvan was, dat er geen sprake is geweest van een eerlijke en onpartijdige behandeling door de raad. Bovendien moet de beslissing van de raad, om Stelling te schrappen van het tableau, als nietig worden aangemerkt!

Gewraakt

Omdat het hof niet bereid was het preliminair verweer zorgvuldig te behandelen en de zaak ook direct inhoudelijk aan de orde wilde stellen, heeft Stelling toen het hof gewraakt. Deze wraking houdt in dat het hof de behandeling van de zaak moet aanhouden totdat een wrakingskamer zal hebben beslist over de gestelde vooringenomenheid. Die behandeling vond afgelopen maandag plaats en mochten wij audiovisueel registreren. 

Kernwapens
Stelling is o.m. bekend van zijn felle stellingname tegen kernwapens en van het verdedigen van meerdere vredesactivisten sinds 2004. De oud-militair was ooit straaljagerpiloot, maar nam ontslag omdat hij tegen kernwapens was. Mr. Stelling zou, nu dus als als advocaat, rechters uitschelden die het gebruik van atoomwapens tegen burgers niet veroordelen: rechters zouden 'partijdig' en 'corrupt' zijn. Ook sprak de advocaat van 'bedrog' en 'barbaarse immoraliteit'. Allemaal woorden die wij ook gebruiken als we over de Zwarte Toga Maffia schrijven. Woorden die in de Dikke Van Dale niet staan vermeld als scheldwoorden. 


Video 
Hieronder de video van de zitting en daaronder de video van een nagesprek dat een journalist had met mr. Jebbink en mr. Stelling in de krochten van het gerechtsgebouw aan het Vrouwe Justitiaplein nummer 1 in Utrecht. 

De verantwoording voor bovenstaande tekst ligt geheel bij Nico van den Ham!

Zie ook de website >>> EERHERSTEL MEINDERT STELLING

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Vrije Meningsuiting, Discriminatie, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.