KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 14 februari 2017

Semi-geheim debat over de Nationale Politie | Deel 1

Kruimelmisdaad
De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) organiseerde afgelopen zondag een semi-geheime debatmiddag in de 'De Balie' te Amsterdam. Een lange middag met veel deftig gebral over burgermisdaad ofwel kruimelcriminaliteit. Dit vergeleken met de levensingrijpende misdrijven die dagelijks, massaal in alle gerechtsarrondissementen door criminele rechters en raadsheren, ten voordele van deze >>> elite-economie, op de eenvoudige burgerbevolking wordt toegepast. Verder lezen onder de video...


   
Filmopnamen
In de zaal mochten geen opnamen worden gemaakt. Dat gold blijkbaar alleen voor Nico van den Ham. Anderen, zoals o.a. de voormalige Amsterdamse politie- commissaris Bernhard Welten mochten wel filmen, althans Welten deed het en werd daarbij niet steeds besprongen en vermanend toegesproken door een hysterica van
De Balie Amsterdam. Dat was wel het lot van Nico van den Ham, die regelmatig door de nerveuze dame werd gecontroleerd. 'Nog een keer en ik gooi u eruit' zo beet de jonge vrouw Nico, die nog net geen klappen van de bitch kreeg, op het laatst toe. Eerlijke, ter zake doende vragen mochten ook niet worden gesteld of werden niet of nauwelijks beantwoord. Nooit eerder in zijn 64 jarig bestaan zag Nico iemand 'in het echt', die zich zo arrogant gedroeg als de ook aanwezige landelijke korpschef van politie, Erik Akerboom. Hierover later in de week, in een video, meer. 


Socialistische Partij 
Hulde aan de ook aanwezige SP'er, Ronald van Raak (video) die, net zoals zijn collega SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel dat al eens per e-mail aan ons deed, volmondig toegaf dat de SP weet hoe goedwillende burgers massaal door rechters en raadsheren voor misdaadgroepen zoals Jeugdzorg, vastgoedhandelaren, banken, notarissen, deurwaarders, wooncorporaties en ander crimineel graai-tuig volledig kapot worden gemaakt en de dood worden >>> ingedreven
De e-mail van Harry van Bommel is te zien in dit >>> artikel

Liegen
Wel heel erg jammer, dat Ronald van Raak schaamteloos voor de camera stond te liegen over 'zijn' nog niet zo lang geleden opgerichte 'Huis voor Klokkenluiders'. Uitsluitend mensen die in dienstverband werken zijn daar welkom. De rest van de bevolking kan barsten. Ronald van Raak bracht Nico aan het twijfelen met al zijn gelieg daarover en beweerde meerdere keren dat iedereen terecht kan bij het 'Huis'. Wij hebben dat 'vanmorgen nog eens geverifieerd via de website van het 'Huis voor Klokkenluiders' en we hebben hen ook nog eens opgebeld. De conclusie is, dat Ronald van Raak het volk belazerd en voorliegt daarover. Ook hebben we de SP opgebeld en gevraagd of Van Raak, vóór dat wij dit artikel publiceren (omstreeks 19.00 u.), ons daarover op wil bellen. Dat heeft hij niet gedaan. 

Pieter van Vollenhoven
Verder sprak Nico nog met de voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Van Vollenhoven wilde eigenlijk niet spreken voor Nico zijn draaiende camera. Ook hebben we nog een interview met prof. dr. mr. Ybo Buruma. Buruma is raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden van onze verkapte Schurkenstaat en hoogleraar Rechtstaat, rechtsvorming en democratie (???) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tot slot ook nog een interview met Chris van Dam. Die was tot voor kort plaatsvervangend hoofdofficier van justitie in Den Haag en nu CDA kandidaat voor de Tweede Kamer. Al deze interviews/gesprekken in de delen 2, 3 en 4 die wij in de komende dagen zullen publiceren. 

Echter, we kunnen nu alvast verklappen dat uit alles wat tijdens het semi-geheime debat over de Nationale Politie in De Balie te Amsterdam op de afgelopen zondag naar voren kwam, maar ook uit onze interviews, duidelijk en opnieuw het onderstaande is gebleken:  

DAT DE RECHTELIJKE MACHT ÉN HAAR OMVANGRIJKE
 KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE 
ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN.Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven
tegen eigen bevolking.Vrije Meningsuiting, Discriminatie.