KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 18 februari 2017

Pieter van Vollenhoven op semi-geheim politiedebat over burger-kruimelwerk-criminaliteit. (Deel 4)

Burgercriminaliteit
Ook professor. mr. Pieter van Vollenhoven spraken wij aan op de semi-geheime debatmiddag over de Nationale Politie. Een debat waar het uitsluitend ging over het bestrijden van burgercriminaliteit, ofwel het kruimelwerk vergeleken met de zware ingrijpende misdrijven die massaal door rechters en raadsheren op onschuldige goedwillende burgers wordt toegepast om deze >>> economie draaiende te houden. De camera werd door Van Vollenhoven omlaag gedrukt, maar bleef wel aan.Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven
tegen eigen bevolking. Vrije Meningsuiting, Discriminatie.