KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 23 februari 2017

Officier van Justitie mr. Johan Klunder weigert aan-giften tegen corrupte valsheid in geschriften- rechters!

Rechtstaat of Schurkenstaat
Wie wil weten of Nederland een Rechtstaat of een regelrechte Schurkenstaat is en/of van dat laatste nog meer bewijs wil hebben; hieronder een gespreksopname van een zwaar getroffen slachtoffer van de Zwarte Toga Maffia en Officier van Justitie mr. Johan Klunder. Verder lezen onder de video... Klik op de pijl voor het gesprek.Verantwoording

De opname is ons door mevrouw Hofs toegezonden ter interne informatie en niet
voor publicatie. Echter: wij achten publicatie van de gespreksopname van groot maatschappelijk belang! 
De verantwoording voor de publicatie van de opname ligt geheel bij Nico van den Ham. Het gesprek duurt ongeveer even lang als het gecensureerde, volksmisleidende acht-uur-NOS journaal. 

Extra: >>> Schriftelijk verslag van het telefoongesprek

Bekend
Officier van Justitie mr. Johan Klunder is landelijk bekend. Klunder neemt het in bekende zaken zoals >>> Baybasin, >>> De Puttense Moordzaak en nog veel meer, ook niet zo nauw. Na even te hebben gegoogeld op 'Officier van Justitie mr. Johan Klunder' in combinatie met het telefoongesprek hierboven vroegen wij ons 2 dingen af. Hoort deze Officier van Justitie wel in deze maatschappij thuis?
En, hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat een volk dit allemaal maar accepteert? 


Zie ook: >>>  V.m. Hoofdofficier van Justitie mr. Chris van Dam weigert                                            bewijsstukken betreffende ernstige misdrijven!

Sociale Databank Nederland >>> http://www.sdnl.nl/gonnie-hofs.htm

Vrouwe Justitia in Verval >>> http://www.vrouwejustitiainverval.nl

De websites van de Sociale Databank en Vrouwe Justitia in Verval zijn permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site. 

DAT DE RECHTELIJKE MACHT ÉN HAAR OMVANGRIJKE
KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE
ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking. Vrije Meningsuiting, Discriminatie.