KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 26 februari 2017

Nico van den Ham op Facebook door het slijk gehaald door voor hem onbekende staatstrol mevr. Eef Hendrikx

Valsheid in geschrifte rechter, crimineel mr. C.L.J.M. De Waal, uit het niets bijgestaan door, Facebooktrol- Eef Hendrikx.   

Staatstrol, Eef Hendrikx 


Gelet op de reacties die mevrouw Eef Hendrikx onder de artikel- verwijzingen plaatst van haar Facebook 'vriend', Erik Groenendijk, heeft dit valse wicht zelf ook moeilijkheden met instanties die onder de noemer, Jeugdzorg opereren, of beter; organisaties zich inzetten voor de misdaadgroep; Jeugdzorg. 

De reactie werd door Hendrikx geplaatst in de Facebookgroep; '(H)erken Ouderverstoting'.
Trol, Eef Hendrikx met haar partner

Toevallig veranderde burgertrut
Eef Hendrikx haar profielfoto op Facebook op het moment dat Nico van den Ham nog maar net bezig was met het schrijven en opmaken van dit artikel. <--- De nieuwe profielfoto. Facebook
Op donderdag 23 februari begon het. Groenendijk plaatste een artikel op zijn website >>> Stop PAS-Familiedrama Nu om dat vervolgens te promoten op Facebook. Groenendijk had Nico gevraagd een hoorzitting omtrent zijn zaak die aanstonds plaatsvindt bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), audiovisueel op te nemen.
Nico van den Ham neemt regelmatig rechtzittingen in beeld en geluid op en weet precies hoe hij daar toestemming voor moet aanvragen. Echter, het SKJ was voor hem nieuw en Nico belde daarom eerst met het SKJ om te vragen hoe zij de aanvraag ingediend wilde hebben. 


Telefoongesprekken
Voortvloeiend uit dat eerste gesprek volgen er meerdere telefoongesprekken en wat e-mailconversaties. Inmiddels blijkt uit die gesprekken en e-mail berichten dat ook
het SKJ heel veel te verbergen heeft, want er mogen geen opnamen worden gemaakt. Bovendien is duidelijk gebleken dat het SKJ zich in allerlei bochten wringt om te bewerkstelligen dat er geen, ofwel zo min mogelijk, toehoorders en/of sympathisanten van Groenendijk aanwezig zijn tijdens de hoorzitting schijnvertoning. Nico neemt telefoongesprekken met dit soort instanties altijd op. Het bepaalde in wetsartikel 139a Sr. lid 2 geeft hem en ieder ander het volstrekte recht omdat zo te doen. 


Doorsturen
Nico van den Ham stuurde die gesprekken en e-mails door naar drs. Groenendijk om hem op de hoogte te stellen van de gang van zaken omtrent zijn zaak. Vervolgens publiceert Erik Groenendijk een aantal van die telefoongesprekken, vergezeld van een foto van Nico van den Ham op zijn website. Bij het beluisteren van die gesprekken valt op, hoe beleefd en vriendelijk Nico van den Ham zich opstelt tijdens de gesprekken. 

Aanval 
Na het plaatsten van de doorverwijzingen naar zijn artikel op Facebook, kreeg Groenendijk tientallen reacties. Groenendijk ging daarop uitgebreid in discussie, zo ook met de staatstrol Eef Hendrikx. Eef Hendrikx stelt dat ook zij problemen heeft met instanties die met de misdaadgroep Jeugdzorg te maken hebben en toont dat ook aan met een door haar op Facebook gepubliceerd schrijven wat zij ontving van het SKJ. Wellicht wil mevrouw Hendrikx haar kinderen redden door misdaadorganisaties die zo veel leed, ellende en verdriet veroorzaken te paaien over de rug van anderen.
Het maakt Eef Hendrikx, die wij als een moderne NSB'er beschouwen, daarbij niet uit of zij die anderen, die zij niet eens kent, daarvoor (verder) kapot moet maken dan dat zij al kapot gemaakt zijn. 


Veer
Nico van den Ham stelde zich slechts bereid om een hoorzitting audiovisueel op te nemen. Dit op verzoek van Erik Groenendijk. Mevrouw Eef Hendrikx zag daarin een mooie kans om een veer in haar vette volksverraders-reet geschoven te krijgen van instanties die onder de noemer 'Jeugdzorg' werken en plaatse een foto van Nico van den Ham vergezeld door een voor Nico smadelijke tekst. 

Mr. C.L.J.M. de Waal
Tevens plaatste Eef Hendrikx breeduit de uitspraak van rechter, staatscrimineel,
mr. C.LJ.M. de Waal betreffende de kwestie van Nico van den Ham op Facebook. Een onder ambtseed, in een achterkamertje, valselijk opgemaakte gerechtelijke uitspraak van en door een extreem misdadige rechter! Een vonnis, gepubliceerd op de website van De Rechtspraak dat suggereert dat er een rechtszitting in deze heeft plaats- gevonden en dat het beginsel hoor en wederhoor is toegepast terwijl daar absoluut geen sprake van is! Er is geen rechtszitting geweest!


Rechten
Alle rechten die zijn bepaald en liggen verankerd in nationale wetsartikelen en internationale verdragen en zo van cruciaal belang zijn voor een verdachte of in het onderhavige geval, gedaagde, zijn door crimineel mr. C.l.J.M. de Waal geschonden! Met, zoals dat dan gaat, zeer zware levensingrijpende gevolgen voor de 64 jarige Nico van den Ham! 


Moderne NSB'ers
De tot op het bot misdadige rechtelijke macht en haar kliek, waaronder misdaadgroepen zoals Jeugdzorg en wellicht ook het SKJ, maken dankbaar misbruik van de vele moderne NSB'ers die in onze Schurkenstaat kent (procent- gewijs veel meer dan in de jaren '40-'45). Eef Hendrikx is zo'n smerige volksverrader. Nico van den Ham had nog nooit van mevrouw Hendrikx gehoord en heeft haar dan ook nog nooit op welke wijze dan ook benaderd of lastiggevallen. Nico heeft Erik Groenendijk aangeraden, maar ook verzocht, Eef Hendrikx op Facebook te blokkeren. Nico heeft een enorm tijdgebrek en zit niet op dit soort vuile acties te wachten en wilde het er dan ook bij laten. Groenendijk wilde niet aan dat verzoek voldoen. 

Blokkeren
Nico van den Ham heeft staatstrol Eef Hendrikx een privé Facebookbericht toegezonden met de link van dit artikel. Tevens heeft Nico op dezelfde wijze zijn e-mail adres en zijn telefoonnummer aan de trol toegestuurd zodat zij kan reageren. Daarna heeft Nico van den Ham de trol op Facebook geblokkeerd. 

De link van dit artikel is aan de betrokken toegezonden. 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven
tegen eigen bevolking.
Vrije Meningsuiting, Discriminatie.